Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Akce a pozvánky > Detail akce

Seminář k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020 - Ústí nad Labem

Louka spásaná ovcemi v Brandýsku u Kladna
3. 9. 2019 10:00 - 13:00
Budova „C“ Krajského úřadu Ústeckého kraje, Ústí nad Labem
Připravujete žádost o podporu z prioritní osy 4 OPŽP? Nebo máte zájem o informace k dotačním možnostem na ochranu a péči o přírodu a krajinu? Přijďte na seminář pořádaný AOPK ČR.

Seminář je vhodný pro žadatele, kteří připravují žádost o podporu do prioritní osy 4 OPŽP 2014–2020, projektanty, projektové managery a další zájemce. V rámci prezentace budou účastníci seznámeni s možnostmi čerpání dotačních prostředků z prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu. Zaměříme se na aktuální změny a připravované výzvy. Na závěr bude prostor pro dotazy účastníků semináře a konzultace záměrů.

Termín konání: úterý 3. 9. 2019 od 10 hodin

Místo konání:  budova „C“ Krajského úřadu Ústeckého kraje, Stroupežnického 1326/16, Ústí nad Labem, místnost č. 222, 1. patro

PROGRAM

  • Představení prioritní osy 4

Specifický cíl 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Specifický cíl 4.2 – Posílit biodiverzitu
Specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
Specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

  • Prevence škod způsobených vlkem na hospodářských zvířatech, Ing. Jiří Nyklíček, AOPK ČR, Samostatný odbor OPŽP
  • Aktuální informace a změny – formální náležitosti žádosti a podmínky obecné přijatelnosti, hodnocení, nejčastější chyby, Náklady obvyklých opatření, harmonogram výzev, aktuální změny v pravidlech
  • Diskuse

Vstup na seminář je zdarma.

Přihlásit se lze na e-mailové adrese: tomas.stuchlik@nature.cz nejpozději do 28. 8. 2019.

Pozvánka (pdf)