Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Akce a pozvánky > Detail akce

Pozvánka na semináře k prioritní ose 4 OPŽP 2014–2020 – Praha

Mastník, foto: archiv AOPK ČR
7. 6. 2018 09:00 - 16. 6. 2018 14:00
Podbabská 2582/30, Praha 6
Semináře jsou vhodné pro administrátory žádostí, projektanty a samotné žadatele, kteří připravují žádost o podporu do prioritní osy 4 OPŽP 2014+. Účastníci budou seznámeni s nejčastěji se vyskytujícími chybami při podávání žádostí, změnami v pravidlech pro žadatele, změnami v nákladech obvyklých opatření a s optimálním navržením projektu. Prostor bude i pro dotazy účastníků.

Seminář pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Střední Čechy.

TERMÍNY KONÁNÍ

  • Seminář „Zeleň“ 7. 6. 2018 od 9.00 do 14.00 hodin
  • Seminář „Voda“ 14. 6. 2018 od 9.00 do 14.00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M.
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Budova C, 4. patro – kinosál

PROGRAM SEMINÁŘE „ZELEŇ“ 7. 6. 2018
Seminář bude zaměřen především na ošetření a výsadbu zeleně v osách 4.3 a 4.4 + na specifická opatření v osách 4.1 a 4.2

PROGRAM SEMINÁŘE „VODA“ 14. 6. 2018
Seminář bude zaměřen především na budování a obnovu MVN (rybníků), tvorbu tůní a mokřadů, revitalizaci vodních toků v ose 4.3

  • Nejčastější chyby při podávání žádosti
  • Věcná náplň opatření
  • Hodnocení žádostí – časté důvody ke snížení bodového hodnocení projektů
  • Změny v pravidlech Pržap
  • Náklady obvyklých opatření
  • Diskuse

Vstup zdarma.

Přihlásit se lze na emailové adrese linda.truneckova@nature.cz. Přihlašování bude možné do naplnění kapacity sálu.

POZVÁNKA (pdf)