Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Ministerstvo životního prostředí podpoří ozdravné pobyty dětí 40 miliony korun

24.11.2014 - Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje 4. výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Ministr životního prostředí podepsal 21. listopadu 2014 Dodatek č. 22 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí, který mění některé podmínky pro poskytování podpory v rámci Programu.

Žádosti lze předkládat v období od 24. listopadu 2014 do 30. ledna 2015. Alokovaná částka činí 40 mil. Kč.

Prostředky budou poskytnuty úspěšným žadatelům na realizaci ozdravných pobytů pro žáky mateřských a základních škol pocházejících z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší; vymezení těchto lokalit je přílohou výzvy. Přílohou výzvy je i seznam lokalit s vyhovující kvalitou ovzduší, v nichž musí být ozdravný pobyt realizován. Podpora je poskytována na pobyt o délce 5-15 dní, uskutečněný od listopadu 2015 do dubna 2016 a od listopadu 2016 do dubna 2017. Stejně jako v předchozích letech je nedílnou součástí pobytu environmentální výchova.

Oproti 3. výzvě dochází v rámci 4. výzvy v souvislosti s výše uvedeným Dodatkem č. 22 k následujícím změnám některých podmínek pro poskytování podpory v rámci Programu:

- přizpůsobení hodnocení kvality ovzduší zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Dle zákona se kvalita ovzduší hodnotí v pětiletých klouzavých průměrech pro čtverec území o velikosti 1x1 km. Toto hodnocení kvality ovzduší je veřejně přístupné na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu. Lokality se zhoršenou kvalitou ovzduší a lokality s vyhovující kvalitou ovzduší jsou proto vymezeny na základě map denních koncentrací suspendovaných částic PM10 v klouzavém pětiletém průměru.

- omezení lokalit, kde může být realizován pobyt

Pobyt může být realizován pouze v oblastech s vyhovující kvalitou ovzduší, které jsou definovány ve výzvě.

- rozšíření okruhu žadatelů

Okruh žadatelů je rozšířen z I. stupně základních škol na mateřské a základní školy.

- zkrácení min. délky pobytu

Minimální délka pobytu je zkrácena z 10 dní na 5 dní.

- úprava kritérií pro hodnocení projektu

Byla doplněna dvě nová hodnotící kritéria - délka pobytu a kvalifikace pedagoga/lektora.

Kontaktni osobou je Mgr. Edita Michalová, edita.michalova@sfzp.cz

Text výzvy (PDF) 
Dokumenty ke 4. výzvěHlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz