Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Únorová Priorita představuje nové i chystané výzvy z OPŽP i NPŽP

21.02.2017 - Aktuální Priorita přináší informace o nových výzvách vyhlášených z Operačního programu Životní prostředí. Žádosti o dotace přijímá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, což znamená, že se jedná o výzvy podporující projekty zaměřené na ochranu a péči o přírodu a krajinu.

Podporovány tentokrát budou mimo jiné i projekty na efektivní udržení vody v krajině. Dotace může být až 100procentní.

Zajímavou výzvu nabízí Národní program Životní prostředí, a sice pro všechny inovativní projekty v oblasti životního prostředí. Šanci získat dotaci mají v tomto případě všichni průkopníci, kteří předloží projekty, jež využívají jiné než konvenční postupy a technologie.

Uprostřed Priority je k dispozici leták určený malým obcím, který shrnuje všechny aktuální výzvy z Národního programu Životní prostředí i stejnojmenného operačního programu, včetně právě připravovaných výzev. Leták lze z Priority snadno vytrhnout, anebo si ho vytisknout z PDF.

V textu Libora Dorňáka z Ministerstva životního prostředí se čtenáři dočtou o integrovaných nástrojích v Operačním programu Životní prostředí. Součástí textu je i harmonogram výzev v této oblasti pro letošní rok. Podle Libora Dorňáka je jejich cílem aktivizovat venkov zdola nahoru, to jest umožnit lokálním komunitám, aby společnými silami samy určily své rozvojové cíle, priority a prostředky, jak jich dosáhnout.

Zajímavé čtení přináší reportáž Priority. Zástupkyně Lesů ČR v ní hovoří o tom, že než vybrali firmu na transport vytěžené kleče z obtížně dostupných míst, zadávali veřejnou zakázku natřikrát.

Priorita č. 2/2017


Zelená linka

Akce a pozvánky

25. 5. 2017
Seminář „Zeleň"

Seminář pro administrátory žádostí, projektanty, státní úředníky a žadatele, kteří připravují žádost o podporu do prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

25. 5. 2017 - 13. 6. 2017
Semináře pro prioritní osu 4 Operačního programu Životní prostředí

Semináře o možnostech a podmínkách získání dotací v oblastech zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území, posílení biodiverzity a přirozených funkcí krajiny či zlepšení kvality prostředí v sídlech.

5. 6. 2017 - 27. 6. 2017
Semináře poradí, jak bojovat se suchem a povodněmi

Na seminářích budou představena vhodná řešení, jak předcházet suchu, vzniku povodní, jak zajistit dostatek pitné vody v obcích nebo výhody čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren. Připraveny jsou i další praktické informace o nabídce dotací z Národního programu Životní prostředí a Operačního programu Životní prostředí.

21. 4. 2017 - 1. 7. 2017
Semináře NZÚ a Dešťovka v krajích

Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si o dotaci. Poradíme vám, jak na to!

» Archiv akcí a pozvánek


Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz