Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Na kampaně zaměřené na ochranu životního prostředí míří 20 milionů

18.08.2017 - Upozornit na aktuální ekologická témata, jakými jsou důsledky klimatických změn, boj se suchem, ochrana ovzduší, přírody a ohrožených druhů či prevence vzniku odpadů, a zapojit veřejnost do ochrany životního prostředí – to je hlavním smyslem zcela nové dotační výzvy, kterou spustí 19. srpna Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR.

Podpora směřuje na tematické osvětové kampaně na ochranu a zlepšení životního prostředí. K čerpání je připraveno 20 milionů korun z Národního programu Životní prostředí. Výzva doplňuje sérii dotačních titulů, které se v předchozích letech zaměřily na ekologicko-výchovné výukové programy, vzdělávání pedagogů či vybavení pro EVVO. V tomto případě dotace míří poprvé čistě na podporu osvětových a informačních aktivit v oblasti ochrany životního prostředí1.

Tematicky je výzva rozčleněna do 4 oblastí: změna klimatu, biodiverzita, odpady a ovzduší. Dvacetimilionová dotace bude rozdělena rovným dílem mezi projekty ze všech čtyř oblastí. Na jeden projekt poskytne Státní fond životního prostředí ČR dotaci minimálně 500 tisíc a nejvýše 5 milionů korun, maximálně však 85 procent způsobilých  výdajů.

Mezi podporované aktivity lze zahrnout různé osvětové akce pro veřejnost, workshopy, motivační soutěže a ocenění nebo projekty, jejichž cílem je zlepšit přístup k informacím o životním prostředí. Zvýšit informovanost ale není jediným cílem podpory. Důležitým faktorem a společným jmenovatelem všech projektů je motivace jednotlivců k odpovědnému chování vůči životnímu prostředí v každodenním životě, ale i aktivní dobrovolnickou prací. Výzva proto klade důraz na přímé zapojení veřejnosti a dobrovolníků do projektu a jeho nadregionální dosah.

O dotaci se mohou v tomto případě ucházet zejména organizace, které působí v oblasti environmentální výchovy a osvěty a zároveň aktivně pracují s veřejností. Podpořené projekty musí sloužit pouze k osvětovým účelům a nesmí generovat zisk. Příkladem takto úspěšného projektu je možné uvést akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko", která šíří osvětu, vychovává, motivuje a zároveň vede společnost k zodpovědnému přístupu ke svému okolí a čistému životnímu prostředí formou hromadných dobrovolných úklidů.

Výzva (č. 10/2017) je koncipována jako jednokolová soutěžní. Žádosti bude možné podávat od 19. srpna do 30. října 2017. Příjem žádostí proběhne písemnou formou, případně elektronicky přes datovou schránku. Podpořené aktivity je nutné uskutečnit do konce roku 2020.

Bližší informace naleznete v přiložené dokumentaci

Dokumenty k výzvě 10/2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámky:

[1] Výzva vychází ze zásad stanovených Státním programem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025.


Zelená linka

Akce a pozvánky

12. 9. 2017 - 4. 10. 2017
Semináře k prioritní ose 1 OPŽP 2014–2020

O možnostech získání financí na projekty v oblasti vodovodů a kanalizací.

12. 7. 2017 - 18. 10. 2017
Semináře NZÚ a Dešťovka v krajích

Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si o dotaci. Poradíme vám, jak na to!

27. 9. 2017 - 27. 10. 2017
Semináře k energetickým úsporám – podzim 2017

Odborníci představí možnosti spolufinancování z evropských a národních programů.

12. 9. 2017 - 30. 10. 2017
Semináře pro prioritní osu 4 OPŽP

AOPK ČR informuje o dotačních příležtostech v oblasti ochrany přírody.

» Archiv akcí a pozvánek


Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz