Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Aktualizovali jsme Metodické pokyny pro zajištění pohledávek z poskytovaných půjček SFŽP ČR

21.09.2017 - Cílem úprav pokynů je zvýšit atraktivitu půjček pro žadatele, zejména pro obce a města, ale i ostatní subjekty. Zajištění půjčky by tak pro ně mělo být jednodušší a dostupnější.

S účinností od 13. září 2017 jsme aktualizovali Metodické pokyny pro zajištění pohledávek z poskytovaných půjček. Cílem této aktualizace je ještě více zatraktivnit půjčky pro žadatele při současném dodržení bezpečných a konzervativních postupů při řízení rizik.

Úprava se týká zejména pravidel pro úhrady splátek pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje, která jim umožní získat půjčku bez zajištění zástavou nemovitostí.

Předmětem aktualizace je dále navýšení limitní hodnoty ukazatele úvěrové způsobilosti pro nejbonitnější žadatele z řad měst a obcí, pro všechny žadatele pak sjednocení koeficientu hodnoty zástavy oproti nominální výši pohledávky a odstranění koeficientů pro jednotlivé typy nemovitostí. I tato opatření mají zpřístupnit zvýhodněné půjčky SFŽP ČR širšímu okruhu žadatelů, kteří mohou společně s dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 nebo z Národního programu Životní prostředí získat finanční prostředky prakticky na celý projekt.

Dalším pozitivem pro žadatele je skutečnost, že SFŽP ČR využívá pro hodnocení žádostí obcí a měst portál Monitor státní pokladny, a proto již není třeba předkládat finanční a účetní výkazy v listinné podobě.

Podrobné informace, výzvy k předkládání žádostí prostřednictvím IS Bene-fill, metodické pokyny SFŽP ČR a další dokumenty včetně přehledu schválených půjček jsou k dispozici na webu .

Metodické pokyny SFŽP ČR pro zajištění pohledávek 


Zelená linka

Akce a pozvánky

20. 10. 2017 - 22. 10. 2017
Blíží se Dům a bydlení Liberec

Navštivte náš infostánek Nová zelená úsporám.

27. 9. 2017 - 27. 10. 2017
Semináře k energetickým úsporám – podzim 2017

Odborníci představí možnosti spolufinancování z evropských a národních programů.

17. 10. 2017 - 30. 10. 2017
Semináře pro prioritní osu 4 OPŽP

AOPK ČR informuje o dotačních příležitostech v oblasti ochrany přírody.

» Archiv akcí a pozvánek


Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz