Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality
  • Tisk

Evropští komisaři navštívili projekt čistírny odpadních vod „Labe Loučná"

14.07.2008 - Čistírnu odpadních vod v Opatovicích nad Labem, na jejímž financování se podílí Evropská unie a Státní fond životního prostředí ČR, navštívili zástupci Evropské komise.

Zástupci Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální politiku a Generálního ředitelství pro životní prostředí využili příležitosti pravidelného zasedání Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti EU konaného ve dnech 24. a 25. června v Hradci Králové k inspekci na probíhajícím projektu dostavby kanalizačních sítí v Pardubicích a okolí s názvem „Labe Loučná". S průběhem projektu se seznámili rovněž zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí a Nejvyššího kontrolního úřadu.

Realizace projektu začala v září 2007 souběžně na několika stavbách v oblasti Pardubic a okolí.  V současnosti probíhají intenzivní práce na téměř všech částech projektu. V Pardubicích  Svítkově nebo na sídlišti Dukla již byly práce na položení kanalizace téměř dokončeny. Rovněž se ke konci chýlí úprava výustních objektů, jejichž realizací se významným způsobem zlepší ochrana kanalizačního systému Pardubic v případě povodňových stavů na řece Labi.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu soudržnosti. Na přelomu května a června tohoto roku byla uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z prostředků Evropské komise a půjčky od Státního fondu životního prostředí ČR. Celkové náklady dosáhnou výše 27 miliónů eur. Evropská unie poskytne dotaci ve výši 12,5 milionů eur. Stavební práce na projektu budou dokončeny do konce roku 2009, ukončení celé akce bude vypořádáno v roce 2010.

Skupinový projekt „Labe-Loučná" se skládá z devíti opatření složených z celkem 21 staveb, které řeší výstavbu kanalizační sítě v aglomeraci Pardubice (Svítkov, Popkovice, Staré Čivice, Dubina, Labská), v Lázních Bohdaneč, Holicích v Čechách, Dašicích, Ostřešanech a Živanicích. Dále je řešeno  zvýšení kapacity kanalizační sítě v některých dalších částech Pardubic, rekonstruovány jsou kanalizační sběrače na pardubickém sídlišti Dukla. Rekonstrukcí a zvýšením účinnosti čistíren odpadních vod v Holicích a Opatovicích nad Labem bude zajištěno splnění požadovaných limitů znečištění ve vypouštěných vodách stanovených platnou legislativou v souladu s požadavky Evropské unie. Díky realizaci projektu v Ostřešanech bude zajištěna ochrana zdrojů pitné vody v Nemošicích, opatření v Lázních Bohdaneč přispěje k zachování kvality lázeňských vod.


Zelená linka

Akce a pozvánky

23. 11. 2017
Veletrh dotačních příležitostí

Přijďte a načerpejte informace o dotacích z Operačního programu Životní prostředí.

30. 11. 2017
Semináře pro prioritní osu 4 OPŽP

AOPK ČR informuje o dotačních příležitostech v oblasti ochrany přírody.

» Archiv akcí a pozvánek


Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz