Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Aktuality
  • Tisk

4. výzva pro Moravskoslezský kraj

02.01.2014 - Ministerstvo životního prostředí a Moravskoslezský kraj vyhlašují 4. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory ze Společného programu na podporu výměny kotlů. V Moravskoslezském kraji se jedná o již druhou vyhlášenou výzvu v rámci Programu.

Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva.

Alokace na tuto výzvu je celkem 60 mil. Kč, 30 mil. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje a 30 mil. Kč z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky.

Podpora se bude poskytovat na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v Moravskoslezském kraji.

Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.

Novým podporovaným kotlem se rozumí:
  • kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým dávkováním paliva, které neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce či prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagační materiály, materiály, webové stránky, prospekty atd.);
  • zplyňovací kotel emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší na tuhá paliva při současné instalaci akumulační nádoby o celkovém objemu minimálně 55 l vodního objemu na každý kW instalovaného výkonu;
  • atmosférický nebo kondenzační kotel na plynná paliva, požadavky na účinnost kotle a emisní parametry jsou definovány „Metodickým pokynem MŽP odboru ochrany ovzduší k definici nízkoemisního spalovacího zdroje" (viz www.mzp.cz, Ochrana ovzduší - Legislativa a metodické pokyny - Metodické pokyny);

Podporovaný kotel musí být v době realizace akce uveden v průběžně aktualizovaném Seznamu výrobků a technologií (SVT).

Oprávnění žadatelé mohou předkládat žádosti o podporu z Programu od 2. ledna 2014 až do 30. června 2014 nebo do dne vyčerpání alokace.

Spolu s vyhlášením výzvy byl Program aktualizován vydáním příslušného Dodatku ke Směrnici Ministerstva životního prostředí č. 6/2010, Přílohy XIII.

Dokumenty ke 4. výzvě


Zelená linka

Akce a pozvánky

22. 1. 2018 - 25. 1. 2018
Kam za teplem? Na výstavu Infotherma 2018

S financováním ekologického vytápění poradíme na infostánku SFŽP ČR.

8. 2. 2018 - 10. 2. 2018
Buďte aktivní, navštivte FOR PASIV

Načerpáte inspiraci a dozvíte se, jak ušetřit s dotací Nová zelená úsporám.

26. 1. 2018 - 27. 4. 2018
V regionech poradíme na výstavách Stavíme, bydlíme

Nenechte si ujít cyklus přednášek Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi.

» Archiv akcí a pozvánek


Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz