Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Národní program ŽP » Aktuální výzvy
  • Tisk

Výzva č. 11/2017: Čistá mobilita

11.09.2017 - Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR otevírá 12. září příjem žádostí o dotace na osvětu v oblasti čisté mobility. Kraje a statutární města mohou zažádat o podporu informačních kampaní do 31. ledna 2018 (nejpozději však do vyčerpání alokace), připraveno je 20 milionů korun.

Dotace z Národního programu Životní prostředí pomůže samosprávám financovat projekty, které upozorní veřejnost na negativní dopady automobilové dopravy a rozšíří povědomí o dostupných formách ekologicky šetrné dopravy. Podpořené projekty proto mají připomenout zejména výhody využívání alternativních pohonů v dopravě (elektro, plug-in hybrid, klasické hybridy, vodík, CNG/LNG, LPG atd.), veřejné hromadné dopravy, alternativních možností dopravyvčetně cyklistiky a pěší mobility a současně vyzdvihnout přínosy navazujících opatření pro zlepšení ovzduší ve městech (např. silniční obchvaty měst, parkoviště P&R nebo nízkoemisní zóny).

Podpora je určena 14 krajům a 26 statutárním městům na území České republiky. V případě, že žádost o dotaci podá kraj současně se statutárním městem, které leží na území žádajícího kraje, je nutné deklarovat spolupráci na realizaci projektů, aby nedocházelo k překryvům či duplicitnímu financování jedné akce. Každý subjekt může podat pouze jednu žádost.

Výše dotace je omezena maximálně na 1,5 milionu korun v případě krajů, u statutárních měst se horní hranice pohybuje mezi 1 až 2 miliony korun v závislosti na počtu obyvatel. V obou případech může dotace pokrýt nejvýše 80 procent celkových způsobilých výdajů.

Dotační výzva (č. 11/2017) je koncipována jako jednokolová soutěžní. Žádosti je možné podávat od 12. září 2017 do 31. ledna 2018, nebo do vyčerpání alokace s tím, že podpořené aktivity je nutné uskutečnit do konce října 2019. Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR písemnou formou nebo elektronicky přes datovou schránku.

Hlavním cílem vyhlášené dotační výzvy je motivovat veřejnost k využívání veřejné hromadné dopravy a nemotorového nebo pěšího způsobu dopravy a přispět tak ke zlepšení stavu ovzduší a kvality života v dané lokalitě, potažmo v celé republice. V předchozí podobné výzvě z roku 2015 bylo 16 miliony podpořeno celkem 16 projektů.

Bližší informace naleznete v přiložené dokumentaci.

Dokumenty k výzvě 11/2017


Zelená linka

Akce a pozvánky

22. 1. 2018 - 25. 1. 2018
Kam za teplem? Na výstavu Infotherma 2018

S financováním ekologického vytápění poradíme na infostánku SFŽP ČR.

8. 2. 2018 - 10. 2. 2018
Buďte aktivní, navštivte FOR PASIV

Načerpáte inspiraci a dozvíte se, jak ušetřit s dotací Nová zelená úsporám.

26. 1. 2018 - 27. 4. 2018
V regionech poradíme na výstavách Stavíme, bydlíme

Nenechte si ujít cyklus přednášek Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi.

» Archiv akcí a pozvánek


Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz