Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Půjčky » Aktuálně poskytované půjčky
  • Tisk

Půjčky na vodohospodářské a energetické projekty - výzvy č. 2 a 3/2016

11.10.2016 - Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje dvě nové výzvy na předkládání žádostí o zvýhodněné půjčky. O půjčku si mohou nyní zažádat žadatelé, kteří získali dotaci z OPŽP na vodohospodářské projekty a projekty na snížení energetické náročnosti veřejných budov.

Zvýhodněné půjčky poskytuje SFŽP ČR podle nových podmínek stanovených Směrnicí MŽP č. 8/2017. Současně jsou novelizovány ve prospěch žadatelů i Metodické pokyny pro zajištění pohledávek SFŽP.

O půjčku v rámci výzvy č. 2/2016 PU mohou žádat příjemci podpory z OPŽP, ze specifického cíle 1. 1 Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových vod a specifického cíle 1. 2 Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství.

O půjčku v rámci výzvy č. 3/2016 PU mohou žádat příjemci podpory z OPŽP, ze specifického cíle 5. 1 - Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v rámci OPŽP.

Žádat o půjčku je možné od 17. října 2016 až do 31. prosince 2018. Na obě výzvy je alokováno shodně po 500 milionech korun.

Dnem zahájení příjmu žádostí podle výzvy č. 2/2016 PU a 3/2016 PU bude zároveň ukončen příjem žádostí v Národním programu Životní prostředí pro výzvy č. 7/2015 a 8/2015. Příjemci, kterým byla schválena půjčka v rámci výzev č. 7/2015 a 8/2015, jsou oprávněni k podání žádosti o změnu podmínek poskytnutí půjčky na výhodnější parametry výzvy č. 2/2016 PU a 3/2016 PU v režimu Směrnice MŽP č. 8/2017.

Pro žadatele v nových výzvách je k dispozici jim dobře známý informační systém IFN Bene-Fill.

Dokumenty k výzvě č. 2/2016 PU

Dokumenty k výzvě č. 3/2016 PU

 Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz