Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Půjčky » Aktuálně poskytované půjčky
  • Tisk

Půjčky na vodohospodářské a energetické projekty - výzvy č. 2 a 3/2016

11.10.2016 - Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje dvě nové výzvy na předkládání žádostí o zvýhodněné půjčky. O půjčku si mohou nyní zažádat žadatelé, kteří získali dotaci z OPŽP na vodohospodářské projekty a projekty na snížení energetické náročnosti veřejných budov.

Zvýhodněné půjčky poskytuje SFŽP ČR podle nových podmínek stanovených Směrnicí MŽP č. 8/2017. Současně jsou novelizovány ve prospěch žadatelů i Metodické pokyny pro zajištění pohledávek SFŽP.

O půjčku v rámci výzvy č. 2/2016 PU mohou žádat příjemci podpory z OPŽP, ze specifického cíle 1. 1 Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových vod a specifického cíle 1. 2 Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství.

O půjčku v rámci výzvy č. 3/2016 PU mohou žádat příjemci podpory z OPŽP, ze specifického cíle 5. 1 - Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v rámci OPŽP.

Žádat o půjčku je možné od 17. října 2016 až do 31. prosince 2018. Na obě výzvy je alokováno shodně po 500 milionech korun.

Dnem zahájení příjmu žádostí podle výzvy č. 2/2016 PU a 3/2016 PU bude zároveň ukončen příjem žádostí v Národním programu Životní prostředí pro výzvy č. 7/2015 a 8/2015. Příjemci, kterým byla schválena půjčka v rámci výzev č. 7/2015 a 8/2015, jsou oprávněni k podání žádosti o změnu podmínek poskytnutí půjčky na výhodnější parametry výzvy č. 2/2016 PU a 3/2016 PU v režimu Směrnice MŽP č. 8/2017.

Pro žadatele v nových výzvách je k dispozici jim dobře známý informační systém IFN Bene-Fill.

Dokumenty k výzvě č. 2/2016 PU

Dokumenty k výzvě č. 3/2016 PU

 


Zelená linka

Akce a pozvánky

12. 9. 2017 - 4. 10. 2017
Semináře k prioritní ose 1 OPŽP 2014–2020

O možnostech získání financí na projekty v oblasti vodovodů a kanalizací.

12. 7. 2017 - 18. 10. 2017
Semináře NZÚ a Dešťovka v krajích

Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si o dotaci. Poradíme vám, jak na to!

27. 9. 2017 - 27. 10. 2017
Semináře k energetickým úsporám – podzim 2017

Odborníci představí možnosti spolufinancování z evropských a národních programů.

12. 9. 2017 - 30. 10. 2017
Semináře pro prioritní osu 4 OPŽP

AOPK ČR informuje o dotačních příležtostech v oblasti ochrany přírody.

» Archiv akcí a pozvánek


Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz