Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Kotlíkové dotace > Kotlíkové dotace – 3. výzva

Kotlíkové dotace – 3. výzva

Kotlíkové dotace - naposledy ve vašem kraji

Co dotace podporují

Výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.

Typy podporovaných zařízení a výše podpory

 • Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Konkrétní dotované výrobky najdete v Seznamu registrovaných kotlů / výrobků. Seznam má doporučující charakter.

Bonusy

Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč
Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Co můžete z dotace uhradit (způsobilé výdaje)

 • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Projektovou dokumentaci

Kde a kdy můžete žádat

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvu pro občany. Kontakty na kraje

K obecným dotazům můžete využít informační e-mail: kotliky@sfzp.cz.

Termíny vyhlášení a zahájení příjmu v krajích

Kraj Vyhlášení výzvy Příjem žádostí
Jihočeský 15. 8. 2019 23. 9. 2019
Jihomoravský 23. 9. 2019 24. 10. 2019
Karlovarský 1. 4. 2019 1. 7. 2019
Královéhradecký 1. 7. 2019 11. 9. 2019
Liberecký 15. 7. 2019 23. 9. 2019
Moravskoslezský 10. 4. 2019 13. 5. 2019
Olomoucký 30. 4. 2019 4. 6. 2019
Pardubický 30. 9. 2019 8. 10. 2019
Plzeňský září 2019 1. 10. 2019
Praha 18. 9. 2019 21. 10. 2019
Středočeský 3. 5. 2019 3. 6. 2019
Ústecký 1. týden v červenci 16. 9. 2019
Vysočina 3. 9. 2019 23. 10. 2019
Zlínský 10. 9. 2019 15. 10. 2019

Stav k 14. 10. 2019

Bližší informace k dotacím ve svém kraji najdete na těchto webových stránkách krajských úřadů.

Kotlíkové půjčky

Jsou dostupné v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. O výhodnou půjčku na výměnu kotle můžete požádat na svém obecním/městkém úřadě. Po výměně splatíte část půjčky z kotlíkové dotace. S vyřízením půjčky i dotace vám pomůže vyškolený pracovník obecního úřadu.

Půjčka je bezúročná, nezaplatíte ani korunu navíc.

Prostředky na financování půjček poskytuje obcím od 6. 2. do 29. 11. 2019 Státní fond životního prostředí ČR. K dispozici je celkem 1,22 miliardy korun.

Na kotlíkovou půjčku se ptejte na svém obecním či městském úřadě.

Informace o dotacích pro kraje

Prostředky z podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření

 • Alokace: 1,5 miliardy Kč
 • Příjem žádostí: od 18. 11. 2019
 • Více informací

Prostředky z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020

Alokace – 3,125 miliard Kč
Způsobilé výdaje – od 15. 7. 2015