Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Půjčky od SFŽP ČR > Výzva 4/2018 UPU – univerzální

Výzva 4/2018 UPU – univerzální

Zvýhodněnou půjčkou lze spolufinancovat projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (OPŽP). Půjčka není vázána na určitou prioritní osu či specifický cíl, můžete ji použít k dofinancování dotačních projektů v jakékoliv prioritní ose či specifickém cíli OPŽP.

Půjčka vám spolu s dotací umožní kompletní financování projektů bez nutnosti shánění dalších rozpočtových prostředků.

Celková alokace ze zdrojů SFŽP ČR

1,5 miliardy korun

Kdy mohu o půjčku žádat

Průběžně od 3. dubna 2018, nejpozději do vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci doložení zdrojů příjemce pro spolufinancování projektu OPŽP.

Doporučujeme požádat o půjčku zároveň s žádostí o dotaci. Pokud jste podali žádost již v předchozích výzvách č. 2 a 3/2016 PU, můžete požádat o změnu parametrů půjčky na podmínky výhodnější univerzální půjčky.

Kdo půjčku využije

Obce, města, kraje, dobrovolné svazky obcí, jimi zřizované příspěvkové organizace a ostatní veřejnoprávní žadatelé jako např. veřejné vysoké školy či veřejné výzkumné instituce.

Jaké jsou výhody univerzální půjčky

  • Dotace v kombinaci s půjčkou vám umožní pokrýt až sto procent celkových způsobilých výdajů.
  • Půjčka je bezúročná v letech realizace projetu.
  • Splácení jistiny a případných úroků probíhá automaticky až od následujícího roku po roce dočerpání půjčky.
  • Půjčku můžete čerpat i formou zálohy, projekt je možné de facto předfinancovávat.
  • Neplatíte žádné poplatky, bonitní žadatelé půjčku zajišťují pouze budoucími příjmy bez zástavy nemovitostí.
  • Výhodný fixní úrok dle typu projektu od 0 % do 0,45 % p.a., projekty bez ekonomické činnosti jsou zcela bezúročné.

Novinky

  • Peníze poskytujeme i na tzv. věcně způsobilé nadlimitní výdaje projektu, ke kterým dochází například v důsledku výběrového řízení na dodavatele.
  • Prodloužená doba splácení – u projektů energetických úspor až 15 let, u vodohospodářských projektů až 20 let.

Výše půjčky

Maximální výše půjčky není stanovena, minimální zapůjčená částka je 500 tisíc korun.

Jak požádat o podporu

Žádosti o půjčku i dotaci podávejte elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře IFN Bene-Fill. Následně je třeba podat žádost písemně na Sekci ekonomickou SFŽP ČR nebo datovou zprávou společně s přílohami podepsanými statutárním zástupcem žadatele.

Podmínkou je přiznání dotace OPŽP, prokázání úvěrové způsobilosti a sjednání zajištění.

Podrobnější informace naleznete na stránce Často kladené dotazy a v níže přiložených dokumentech.

Kdo mi poradí?

S obecnými dotazy ohledně poskytování zvýhodněných půjček kontaktujte Zelenou linku 800 260 500. Obrátit se můžete i přímo na pracovníky SFŽP ČR – Sekce ekonomické:

  • Miloš Rybička, ředitel Odboru financování projektů II, milos.rybicka@sfzp.cz, tel. 267 994 334 – žadatelé se sídlem v kraji Plzeňském, Karlovarském, Jihočeském, Královéhradeckém, Vysočina, Pardubickém, Jihomoravském a Zlínském.
  • Jana Filipová, ředitelka Odboru financování projektů I, jana.filipova@sfzp.cz, tel. 267 994 304 – žadatelé se sídlem v ostatních krajích.

Často kladené dotazy

Dokumenty ke stažení