Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Legislativa > Monitoring vod

Monitoring vod

V souladu s ustanovením § 92 odst. 4 zákona 254/2001 Sb., o vodách, zajišťuje Státní fond životního prostředí České republiky úhrady nákladů spojených s prováděním odběrů vzorků a následných analýz odpadních vod, stejně jako měření objemu vypouštěných odpadních vod, pro účely výkonu státní správy na základě návrhu České inspekce životního prostředí.

Podle téhož ustanovení, odst. 1 a 2 mohou provádět kontrolu správnosti sledování znečištění odpadních vod jen oprávněné laboratoře pověřené Ministerstvem životního prostředí (dále jen „kontrolní laboratoř“) a kontrolu správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání pověřené Ministerstvem životního prostředí (dále jen „měřící skupina“).

Za účelem zajištění plnění výše uvedené zákonné povinnosti má Fond, na základě provedených výběrových řízení, uzavřené smlouvy na stanovené období s vybranými dodavateli, dle níže uvedeného aktuálního přehledu.

Uvedené společnosti jsou pověřeny Ministerstvem životního prostředí dle § 92 odst. 1 vodního zákona a vystupují ve vztahu ke znečišťovateli v pozici kontrolní laboratoře nebo měřící skupiny. Pracovníci těchto společností, využívající oprávnění dle § 92 odst. 3 vodního zákona, postupují při výkonu činnosti v souladu s ustanovením § 3 a 4 Nařízení vlády č. 143/2012 Sb. a jsou povinni před započetím činnosti vhodným způsobem prokázat znečišťovateli svou příslušnost ke kontrolní laboratoři nebo měřící skupině.

Aktuální přehled dodavatelů

 
OBLASTNÍ INSPEKTORÁT ČIŽP KONTROLNÍ LABORATOŘ MĚŘÍCÍ SKUPINA
Praha Bioanalytika CZ, s.r.o.,
Píšťovy 820, 537 01
Chrudim,
IČ 25916629
EKORA, s.r.o.,
Sinkulova 48/329, 140 00
Praha 4,
IČ 61681369
České Budějovice Bioanalytika CZ, s.r.o.,
Píšťovy 820, 537 01
Chrudim,
IČ 25916629
Aquamonitoring, s.r.o.,
Jedovnická 2346/8, 628 00
Brno,
IČ 29366810
Ústí nad Labem Bioanalytika CZ, s.r.o.,
Píšťovy 820, 537 01
Chrudim,
IČ 25916629
EKORA, s.r.o.,
Sinkulova 48/329, 140 00
Praha 4,
IČ 61681369
Hradec Králové Bioanalytika CZ, s.r.o.,
Píšťovy 820, 537 01
Chrudim,
IČ 25916629
Aquamonitoring, s.r.o.,
Jedovnická 2346/8, 628 00
Brno,
IČ 29366810
Havlíčkův Brod Bioanalytika CZ, s.r.o.,
Píšťovy 820, 537 01
Chrudim,
IČ 25916629
MI FLOW, s.r.o.,
Zahradnická 287/12, 603 00
Brno,
IČ 29368251
Brno EMPLA AG, spol. s r. o.,
Za Škodovkou 305,
503 11 Hradec Králové,
IČ 25996240
MI FLOW, s.r.o.,
Zahradnická 287/12, 603 00
Brno,
IČ 29368251
Olomouc Bioanalytika CZ, s.r.o.,
Píšťovy 820, 537 01
Chrudim,
IČ 25916629
MI FLOW, s.r.o.,
Zahradnická 287/12, 603 00
Brno,
IČ 29368251
Liberec Bioanalytika CZ, s.r.o.,
Píšťovy 820, 537 01
Chrudim,
IČ 25916629
Aquamonitoring, s.r.o.,
Jedovnická 2346/8, 628 00
Brno,
IČ 29366810
Plzeň Povodí Vltavy, státní podnik,
Holečkova 8,
150 24 Praha 5,
IČ 70889953
DHI, a.s.,
Na Vrších 1490/5, 100 00
Praha 10
IČ 64948200
Ostrava Povodí Odry, státní podnik,
Varenská 49,
701 26 Ostrava,
IČ 70890021
MI FLOW, s.r.o.,
Zahradnická 287/12, 603 00
Brno,
IČ 29368251