Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Referent/ka do Odboru rozpočtu, Oddělení majetkové (537)

8. 1. 2019 - 18. 1. 2019
Nabídka volné pozice v Státním fondu životního prostředí ČR platí do 18. ledna 2019.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Referent/ka do Odboru rozpočtu, Oddělení majetkové (537)

Hledáme otevřenou, komunikativní, pečlivou, flexibilní a samostatnou osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • zajišťuje správu majetku Fondu ve vymezené působnosti, jeho nabývání, uchovávání, prodej nebo jiné formy dispozice
 • zajišťuje servis autoparku SFŽP ČR v centrále v Praze i na krajských pracovištích
 • kontroluje evidenci veškerých jízd vozidel autoparku podle objednávek uživatelů autoparku za pomoci rezervačního systému
 • připravuje podklady pro výběrová a poptávková řízení při zabezpečování servisu (posouzení nutnosti oprav atd.) a nákupu pro autopark Fondu
 • zpracovává podklady k měsíčnímu vyúčtování PHM
 • zajišťuje a organizuje objednávky, evidenci autoprovozu, opravy vozů
 • sleduje intervaly a zajišťuje pravidelné prohlídky a TK + ostatní opravy autoparku
 • provádí administrativní práce pro autoprovoz, pracuje v ekonomickém informačním systému, připravuje objednávky na jednotlivé opravy
 • v případě zástupu v rámci oddělení zajišťuje přepravu ředitele SFŽP ČR dle jeho pokynů
 • provádí hlášení a s tím spojené úkony pojistných událostí pojišťoven
 • zodpovídá za kontrolu přístupu řidičů – referentů k služebním automobilům
 • vykonává další práce, které mu uloží vedoucí zaměstnanec a které souvisejí s pracovním zařazení

Požadujeme:

 • min. střední vzdělání s maturitní zkouškou;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • znalost MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • velmi dobré komunikační a organizační schopnosti;
 • vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu;
 • spolehlivost a loajálnost;
 • řidičský průkaz min. skupiny B (aktivní řidič, dobrá znalost Prahy – výhodou).

Splnění požadovaného stupně vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu neurčitou;
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje;
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dnů sickday, stravenky, FKSP);
 • nenárokové složky platu (osobní příplatek v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu + mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů)

Další informace:

 • nástup: březen 2019 nebo dle dohody;
 • místo výkonu práce: Praha;
 • platové zařazení dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (8. platová třída).

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 18. 1. 2019 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy, prosím, uveďte: Referent/ka OR, OdM (537).

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Uchazeč/ka zasláním výše požadovaných podkladů se přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Zasláním životopisu do výběrového řízení uděluje uchazeč/ka souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

Kontakt:
Státní fond životního prostředí ČR
Ing. Michaela Těthalová
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel: 725 047 411
e-mail: kariera@sfzp.cz