Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Referent/ka do Odboru rozpočtu/Oddělení majetkové (536)

8. 1. 2019 - 18. 1. 2019
Nabídka volné pozice v Státním fondu životního prostředí ČR platí do 18. ledna 2019.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Referent/ka do Odboru rozpočtu/Oddělení majetkové (536)

Hledáme otevřenou, komunikativní, pečlivou, flexibilní a samostatnou osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • komplexní zajištění majetkové správy autoprovozu (nabývání, údržba a servis, vyřazování);
 • zajištění veškerého servisu autoparku SFŽP ČR v centrále v Praze i na krajských pracovištích;
 • kontrola evidence veškerých jízd vozidel autoparku podle objednávek uživatelů autoparku za pomoci rezervačního systému;
 • navrhování podkladů pro výběrová a poptávková řízení při zabezpečování servisu (posouzení nutnosti oprav atd.) a nákupu pro autopark Fondu;
 • zajištění a zpracovávání podkladů k měsíčnímu vyúčtování PHM;
 • sledování intervalů a zajišťování pravidelných prohlídek a technických kontrol + ostatní opravy autoparku;
 • provádění administrativních prací pro autoprovoz, práce v ekonomickém informačním systému, příprava objednávek na jednotlivé opravy;
 • zajištění přepravy ředitele SFŽP ČR dle jeho pokynů;
 • provádění hlášení a s tím spojené úkony pojistných událostí pojišťovně;
 • zodpovědnost za kontrolu přístupu řidičů – referentů k služebním automobilům;
 • výkon dalších prací, které souvisejí s pracovním zařazením na základě rozhodnutí vedoucího zaměstnance.

Požadujeme:

 • min. střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • znalost MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • velmi dobré komunikační a organizační schopnosti;
 • vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu;
 • spolehlivost a loajálnost;
 • praxe ve veřejné správě výhodou;
 • řidičský průkaz min. skupiny B (aktivní řidič, dobrá znalost Prahy a bydliště v Praze a okolí do 20 km – výhodou);
 • výhodou je zkušenost podobného charakteru viz výše charakteristika pracovní činnosti

Splnění požadovaného stupně vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu neurčitou;
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje;
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dnů sickday, stravenky, FKSP);
 • nenárokové složky platu (osobní příplatek v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu + mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Další informace:

 • nástup: březen 2019 nebo dle dohody;
 • místo výkonu práce: Praha;
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. (9. platová třída).

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 18. 1. 2019 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy, prosím, uveďte: Referent/ka – OR – OdM. – 536.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Uchazeč/ka zasláním výše požadovaných podkladů se přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

Kontakt:
Státní fond životního prostředí ČR
Kateřina Vachalíková
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel: 608 230 823
e-mail: kariera@sfzp.cz