Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Referent/ka, Odbor IT, Oddělení spisové služby - zástup za RD/NV

5. 2. 2021 - 15. 2. 2021
Nabídka volné pozice v Státním fondu životního prostředí ČR platí do 15. února 2021.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Referent/ka v Odboru IT, Oddělení spisové služby – zástup za RD/NV

Hledáme odborně zdatnou osobnost s organizačními a komunikačními schopnostmi, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • komplexní zajištění spisové služby a předarchivní péče o dokumenty ve vlastnictví SFŽP ČR, zejména se jedná o příjem a třídění dokumentů, jejich evidenci v aplikaci elektronické spisové služby e-Spis;
 • zajišťování převodu dokumentů z listinné do elektronické podoby;
 • příjem a rozdělování dokumentů doručených prostřednictvím datové schránky a elektronické podatelny;
 • zajišťování komplexní činnosti v rámci podatelny a výpravny Fondu, tj. přijímání podání od poskytovatele poštovních služeb (Česká pošta, s.p.) a ostatních právnických i fyzických osob, obsluha frankovacího stroje, vypravení odchozí pošty a vytváření podacích archů pro Českou poštu;
 • zajišťování organizační a koordinační činnosti v rámci agendy spisové služby pro jednotlivá krajská pracoviště;
 • poskytování všeobecných informací veřejnosti z hlediska podatelny SFŽP ČR;
 • podílení se na kontrole a dodržování povinností na oddělení spisové služby a zpracování podkladů pro spisový řád;
 • zástup za recepční v případě její nepřítomnosti;
 • další činnosti v rozsahu této pracovní náplně související s administrací dotačních programů SFŽP ČR, zejména OPŽP a NSA NZÚ.

Požadujeme:

 • min. úplné střední odborné vzdělání s maturitou;
 • velmi dobré komunikační, prezentační a organizační schopnosti;
 • vysoké pracovní nasazení, flexibilitu, pečlivost, samostatnost a spolehlivost;
 • uživatelská znalost MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost.

Splnění min. požadavku úplného středního odborného vzdělání s maturitou a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené nejdéle na 3 roky,  s možností prodloužení v případě čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte;
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje;
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 sick days, příspěvek na stravování, FKSP ve výši 8.400,- Kč, pružnou pracovní dobu, odborné vzdělávání, jazyková výuka, zaměstnanecké akce…);

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (9. platová třída, rozpětí 19 730 Kč – 28 920 Kč dle délky započitatelné praxe) a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Další informace:

 • nástup: ihned nebo dle dohody;
 • místo výkonu práce: Praha (Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4)
 • vhodné i pro OZP s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 15. 2. 2021 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy, prosím, uveďte: Referent/ka OIT OdSS – zástup za RD/NV.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Uchazeč/ka zasláním výše požadovaných podkladů se přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

 

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR
Mgr. Lenka Langrová
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel: 724 101 095
e-mail: kariera@sfzp.cz