Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Referent/ka do Odboru finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy voda - zástup za RD/NV (577)

7. 9. 2021 - 20. 9. 2021
Nabídka volné pozice v Státním fondu životního prostředí ČR platí do 20. 9. 2021.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce na pozici:

Referent/ka do Odboru finančních příjmů fondu, Oddělení poplatkové agendy voda – zástup za RD/NV

Hledáme otevřenou, komunikativní a pečlivou osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • zajišťování výkonu činností v Oddělení poplatkové agendy voda v rámci Odboru finančních příjmů Fondu;
 • zajišťování činností správce daně v oblasti vodního hospodářství dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, v platném znění, spočívající zejména ve vedení daňových řízení, vyhledávací a kontrolní činnosti a vyzývání k splnění povinností;
 • zajišťování součinnosti se všemi dotčenými orgány státní správy v oblasti poplatkové agendy dle vodního zákona;stanovování postupů a vytváření metodické směrnice pro poplatkovou agendu vodního hospodářství;
 • poskytování finančních a statistických informací externím orgánům v rozsahu podle Statutu Státního fondu životního prostředí ČR (dále také jen „SFŽP ČR“) a příprava podkladů pro rozbory hospodaření a zprávy o činnosti SFŽP ČR;
 • zajištění činností spojených s agendou Kontrolních laboratoří a Měřicích skupin dle vodního zákona.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně – není třeba v případě, že zaměstnanec splňuje jednu z podmínek uvedených v § 178 odst. 2 ZoSS;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost.

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené s možností prodloužení v případě čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte;
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje;
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 sick days, příspěvek na stravování, FKSP, pružná pracovní doba, odborné vzdělávání, jazyková výuka, zaměstnanecké akce…);
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída, platový tarif 27 980 – 41 290 Kč, v závislosti na počtu let praxe) a k tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek + mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).

Další informace:

 • nástup: říjen 2021 nebo dle dohody;
 • místo výkonu práce: Praha (Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4);
 • vhodné pro OZP s ohledem na profesní a kvalifikační předpoklady.

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 20. 9. 2021 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte:

REF-OFPF-OdPAV – zástup za RD (577)

Nedoložení výše požadovaných dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Uchazeč/ka se zasláním strukturované životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

 

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR

Mgr. Lenka Langrová

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

tel: +420 724 101 095

e-mail: kariera@sfzp.cz