Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Národní programy » Přijaté a schválené žádosti

Přijaté a schválené žádosti

Zjednodušený popis fází žádosti o poskytnutí podpory.

Podpora je poskytována formou dotace, půjčky nebo formou kombinace dotace a půjčky. Žádosti se předkládají Fondu na základě průběžných nebo vyhlášených výzev prostřednictvím písemných a elektronických formulářů, kdy termín zahájení a ukončení příjmu žádostí a indikativní výši alokace do jednotlivých programů stanoví ministr.

Po akceptaci, kdy je posouzena přijatelnost žádostí, jsou projekty předány k odbornému posouzení.

Po odborném posouzení jsou žádosti předloženy k projednání Radě Fondu jako poradnímu orgánu ministra životního prostředí. Doporučení Rady Fondu jsou předloženy ministrovi ke konečnému rozhodnutí.

Ministr svým podpisem schvaluje jednotlivá rozhodnutí.

Podpora se přiznává při stanovení základních a realizačních podmínek rozhodnutím ministra v rámci použitelných prostředků Fondu. Rozhodnutí je účinné 12 měsíců ode dne podpisu ministra.

Po splnění podmínek rozhodnutí ministra uzavírá Fond s žadatelem smlouvu o poskytnutí podpory.

Čerpání prostředků podpory je možné až po uzavření smlouvy, kdy Fond poskytuje bezhotovostní převod finančních prostředků na základě předložených oprávněných nákladů smluvní akce.

Po ukončení realizace projektu předkládá příjemce podpory závěrečné vyhodnocení akce. Po odsouhlasení závěrečného vyhodnocení Fondem je vystaven Protokol o definitivním přiznání podpory a případně vyplacena pozastávka.


Zelená linka

Akce a pozvánky

25. 5. 2017
Seminář „Zeleň"

Seminář pro administrátory žádostí, projektanty, státní úředníky a žadatele, kteří připravují žádost o podporu do prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

25. 5. 2017 - 13. 6. 2017
Semináře pro prioritní osu 4 Operačního programu Životní prostředí

Semináře o možnostech a podmínkách získání dotací v oblastech zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území, posílení biodiverzity a přirozených funkcí krajiny či zlepšení kvality prostředí v sídlech.

5. 6. 2017 - 27. 6. 2017
Semináře poradí, jak bojovat se suchem a povodněmi

Na seminářích budou představena vhodná řešení, jak předcházet suchu, vzniku povodní, jak zajistit dostatek pitné vody v obcích nebo výhody čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren. Připraveny jsou i další praktické informace o nabídce dotací z Národního programu Životní prostředí a Operačního programu Životní prostředí.

21. 4. 2017 - 1. 7. 2017
Semináře NZÚ a Dešťovka v krajích

Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si o dotaci. Poradíme vám, jak na to!

» Archiv akcí a pozvánek

Priorita 5/2017

null 

Půjčky SFŽP ČR

 

 

Dotace Dešťovka

Kotlíkové dotace


Banner OPLZZ

 

  

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz