Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Národní programy » Přijaté a schválené žádosti

Přijaté a schválené žádosti

Zjednodušený popis fází žádosti o poskytnutí podpory.

Podpora je poskytována formou dotace, půjčky nebo formou kombinace dotace a půjčky. Žádosti se předkládají Fondu na základě průběžných nebo vyhlášených výzev prostřednictvím písemných a elektronických formulářů, kdy termín zahájení a ukončení příjmu žádostí a indikativní výši alokace do jednotlivých programů stanoví ministr.

Po akceptaci, kdy je posouzena přijatelnost žádostí, jsou projekty předány k odbornému posouzení.

Po odborném posouzení jsou žádosti předloženy k projednání Radě Fondu jako poradnímu orgánu ministra životního prostředí. Doporučení Rady Fondu jsou předloženy ministrovi ke konečnému rozhodnutí.

Ministr svým podpisem schvaluje jednotlivá rozhodnutí.

Podpora se přiznává při stanovení základních a realizačních podmínek rozhodnutím ministra v rámci použitelných prostředků Fondu. Rozhodnutí je účinné 12 měsíců ode dne podpisu ministra.

Po splnění podmínek rozhodnutí ministra uzavírá Fond s žadatelem smlouvu o poskytnutí podpory.

Čerpání prostředků podpory je možné až po uzavření smlouvy, kdy Fond poskytuje bezhotovostní převod finančních prostředků na základě předložených oprávněných nákladů smluvní akce.

Po ukončení realizace projektu předkládá příjemce podpory závěrečné vyhodnocení akce. Po odsouhlasení závěrečného vyhodnocení Fondem je vystaven Protokol o definitivním přiznání podpory a případně vyplacena pozastávka.


Zelená linka

Akce a pozvánky

3. 4. 2017 - 4. 4. 2017
SFŽP ČR na konferenci ISSS 2017

Státní fond životního prostředí ČR se zúčastní jubilejního 20. ročníku mezinárodní konference zaměřené na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti, tradičně doprovázené visegrádskou konferencí V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society).

3. 4. 2017 - 17. 5. 2017
Semináře NZÚ v krajích

Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si o dotaci. Poradíme vám, jak na to!

» Archiv akcí a pozvánek


null 

Půjčky SFŽP ČR


 

Kotlíkové dotace


Banner OPLZZ

 

  

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz