Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Národní programy » Přijaté a schválené žádosti

Přijaté a schválené žádosti

Zjednodušený popis fází žádosti o poskytnutí podpory.

Podpora je poskytována formou dotace, půjčky nebo formou kombinace dotace a půjčky. Žádosti se předkládají Fondu na základě průběžných nebo vyhlášených výzev prostřednictvím písemných a elektronických formulářů, kdy termín zahájení a ukončení příjmu žádostí a indikativní výši alokace do jednotlivých programů stanoví ministr.

Po akceptaci, kdy je posouzena přijatelnost žádostí, jsou projekty předány k odbornému posouzení.

Po odborném posouzení jsou žádosti předloženy k projednání Radě Fondu jako poradnímu orgánu ministra životního prostředí. Doporučení Rady Fondu jsou předloženy ministrovi ke konečnému rozhodnutí.

Ministr svým podpisem schvaluje jednotlivá rozhodnutí.

Podpora se přiznává při stanovení základních a realizačních podmínek rozhodnutím ministra v rámci použitelných prostředků Fondu. Rozhodnutí je účinné 12 měsíců ode dne podpisu ministra.

Po splnění podmínek rozhodnutí ministra uzavírá Fond s žadatelem smlouvu o poskytnutí podpory.

Čerpání prostředků podpory je možné až po uzavření smlouvy, kdy Fond poskytuje bezhotovostní převod finančních prostředků na základě předložených oprávněných nákladů smluvní akce.

Po ukončení realizace projektu předkládá příjemce podpory závěrečné vyhodnocení akce. Po odsouhlasení závěrečného vyhodnocení Fondem je vystaven Protokol o definitivním přiznání podpory a případně vyplacena pozastávka.


Zelená linka

Akce a pozvánky

5. 6. 2017 - 27. 6. 2017
Poradíme obcím, jak bojovat se suchem a povodněmi

Bezplatné semináře pro obce, kraje a zpracovatelské firmy o aktuálních dotačních výzvách pro boj se suchem.

15. 6. 2017 - 30. 6. 2017
Přijďte na seminář o energetických úsporách

Odborníci představí možnosti spolufinancování z evropských a národních programů.

31. 5. 2017 - 21. 8. 2017
Semináře NZÚ a Dešťovka v krajích

Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si o dotaci. Poradíme vám, jak na to!

25. 5. 2017 - 31. 8. 2017
Semináře pro prioritní osu 4 Operačního programu Životní prostředí

AOPK ČR informuje o dotacích na ochranu významných chráněných území, posílení biodiverzity a přirozených funkcí krajiny.

» Archiv akcí a pozvánek

Priorita 5/2017

null 

Půjčky SFŽP ČR

 

 

Dotace Dešťovka

Kotlíkové dotace


Banner OPLZZ

 

  

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz