Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Přijaté a schválené žádosti

Přijaté a schválené žádosti

Zjednodušený popis fází žádosti o poskytnutí podpory.

Podpora je poskytována formou dotace, půjčky nebo formou kombinace dotace a půjčky. Žádosti se předkládají Fondu na základě průběžných nebo vyhlášených výzev prostřednictvím písemných a elektronických formulářů, kdy termín zahájení a ukončení příjmu žádostí a indikativní výši alokace do jednotlivých programů stanoví ministr.

Po akceptaci, kdy je posouzena přijatelnost žádostí, jsou projekty předány k odbornému posouzení.

Po odborném posouzení jsou žádosti předloženy k projednání Radě Fondu jako poradnímu orgánu ministra životního prostředí. Doporučení Rady Fondu jsou předloženy ministrovi ke konečnému rozhodnutí.

Ministr svým podpisem schvaluje jednotlivá rozhodnutí.

Podpora se přiznává při stanovení základních a realizačních podmínek rozhodnutím ministra v rámci použitelných prostředků Fondu. Rozhodnutí je účinné 12 měsíců ode dne podpisu ministra.

Po splnění podmínek rozhodnutí ministra uzavírá Fond s žadatelem smlouvu o poskytnutí podpory.

Čerpání prostředků podpory je možné až po uzavření smlouvy, kdy Fond poskytuje bezhotovostní převod finančních prostředků na základě předložených oprávněných nákladů smluvní akce.

Po ukončení realizace projektu předkládá příjemce podpory závěrečné vyhodnocení akce. Po odsouhlasení závěrečného vyhodnocení Fondem je vystaven Protokol o definitivním přiznání podpory a případně vyplacena pozastávka.


Zelená linka

Akce a pozvánky

22. 1. 2018 - 25. 1. 2018
Kam za teplem? Na výstavu Infotherma 2018

S financováním ekologického vytápění poradíme na infostánku SFŽP ČR.

8. 2. 2018 - 10. 2. 2018
Buďte aktivní, navštivte FOR PASIV

Načerpáte inspiraci a dozvíte se, jak ušetřit s dotací Nová zelená úsporám.

26. 1. 2018 - 27. 4. 2018
V regionech poradíme na výstavách Stavíme, bydlíme

Nenechte si ujít cyklus přednášek Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚKotlíkové dotace

 
Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz