Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Státní fond životního prostředí ČR » Ekologické desatero zaměstnanců SFŽP ČR

Ekologické desatero zaměstnanců SFŽP ČR

Zaměstnanci SFŽP ČR si uvědomují, že jejich zaměstnavatelem je instituce, která jako celek přispívá k ochraně životního prostředí a trvale udržitelnému rozvoji s ohledem na životní prostředí. Proto odpovědně zvažují své potřeby a aktivně se podílejí na ochraně životního prostředí prostřednictvím respektování a dodržování následujících zásad:
  1. Šetřím s kancelářskými potřebami a při výkonu svých činností jich používám vždy jen potřebné množství.
  2. Šetřím papírem. Využívám prostředků elektronické komunikace, netisknu zbytečně, využívám oboustranný tisk, používám recyklovaný papír.
  3. Třídím odpady. K tomuto účelu využívám sběrné nádoby na papír, sklo a plasty, které jsou mi v budově SFŽP ČR k dispozici.
  4. Předměty používám opakovaně. Snažím se tím minimalizovat produkované množství odpadu. Doplňuji náhradní náplně. Opakovaně použiji euro obaly, šanony apod.
  5. Neplýtvám vodou, teplem ani elektřinou. Teplotu v kancelářích budovy SFŽP ČR reguluji podle své potřeby termoregulačními ventily.
  6. Nesvítím zbytečně. Počítače, tiskárny a kopírky přepínám do úsporného režimu, při odchodu zpráce je vypínám.
  7. Při pohybu v rámci své pracovní činnosti využívám městské hromadné dopravy. Při služebních cestách vždy zvažuji vhodný dopravní prostředek a to s přihlédnutím ke všem aspektům služební cesty.
  8. Sleduji novinky v oblasti legislativy a životního prostředí a možnosti jeho ochrany. Využívám je při provozu svého pracoviště.
  9. Průběžně se účastním vzdělávacích akcí z oblasti legislativy životního prostředí v rámci možností a nabídek zaměstnavatele.
  10. Komunikuji se svými partnery tak, aby i oni našli další cesty k ochraně a pozitivnímu působení na životní prostředí. Využívám k tomu i zavedený systém ISO 14001:2004.

Zelená linka

Akce a pozvánky

12. 9. 2017 - 4. 10. 2017
Semináře k prioritní ose 1 OPŽP 2014–2020

O možnostech získání financí na projekty v oblasti vodovodů a kanalizací.

25. 9. 2017 - 18. 10. 2017
Semináře NZÚ a Dešťovka v krajích

Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si o dotaci. Poradíme vám, jak na to!

27. 9. 2017 - 27. 10. 2017
Semináře k energetickým úsporám – podzim 2017

Odborníci představí možnosti spolufinancování z evropských a národních programů.

12. 9. 2017 - 30. 10. 2017
Semináře pro prioritní osu 4 OPŽP

AOPK ČR informuje o dotačních příležtostech v oblasti ochrany přírody.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚ

 

 Půjčky SFŽP ČR

Dotace Dešťovka

Kotlíkové dotace

 Video kampaň NZÚ

Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz