Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Aktuality

Aktuality

Zveřejněn aktualizovaný harmonogram výzev

29.07.2008
Aktualizovaný harmonogram výzev platí pro rok 2008 a začátek roku 2009. Zveřejněný plán výzev je pouze orientační, skutečné termíny příjmu žádostí stejně jako dílčí omezení oblastí podpory budou zveřejněny vždy až s vyhlášením dané výzvy.

Projekt za stovky milionů bude dokončen s několikaměsíčním předstihem

28.07.2008
Výstavba kanalizační sítě v Přerově v rámci projektu „Zlepšení kvality vod na soutoku řek Bečvy a Moravy", který je spolufinancován z Evropské unie, byla ke 30. červnu dokončena. Čistírna odpadních vod v Lipníku nad Bečvou, jejíž stavba taktéž spadá do projektu, byla uvedena do zkušebního provozu o čtyři měsíce dříve.

Soutěž o audiovizuální znělku Operačního programu Životní prostředí

26.07.2008
V rámci mezinárodního filmového festivalu mladých filmařů Fresh Film Fest v Karlových Varech vyhlásil Státní fond životního prostředí a Fresh Film Fest soutěž o audiovizuální znělku Operačního programu Životní prostředí.

Čtvrtá výzva OPŽP otevřena - podpora pro velké projekty v prioritní ose 2 a 3

25.07.2008
Vyhlášená výzva se vztahuje na podporu tzv. velkých projektů (celkové náklady nad 25 mil. EUR včetně DPH) v rámci Prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a Prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie. Žádosti jsou přijímány kontinuálně od 1. srpna 2008 do 18. prosince 2009.

V Prioritě si můžete přečíst - Veřejná podpora u projektů prioritní osy 4

23.07.2008
Projekty v oblasti Zkvalitnění nakládání s odpady lze rozdělit na dvě základní velké skupiny, a to na projekty generující příjem a na projekty zakládající veřejnou podporu. Třetí, nejmenší skupinou jsou projekty rekultivací starých skládek a odstranění nepovolených skládek, které nespadají ani do jedné z výše uvedených kategorií a dotace jim je poskytována až do výše 90 % způsobilých výdajů.

Evropští komisaři navštívili projekt čistírny odpadních vod „Labe Loučná"

14.07.2008
Čistírnu odpadních vod v Opatovicích nad Labem, na jejímž financování se podílí Evropská unie a Státní fond životního prostředí ČR, navštívili zástupci Evropské komise.

Zveřejněna aktualizovaná verze Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

08.07.2008
Státní fond životního prostředí dnes zveřejnil aktualizovanou verzi Závazných pokynů pro žadatele a příjemce.

Druhé číslo Priority je na cestě ke čtenářům

03.07.2008
Právě vyšlo druhé číslo časopisu Priorita. Výběr důležitých událostí z uplynulého měsíce přinášíme na prvních stránkách. V tomto vydání se také dočtete, jak rozhodoval Řídící výbor fondu o dotacích na 831 projektů druhé a třetí výzvy a které projekty doporučil k financování.

První Velké projekty předloženy

02.07.2008
V probíhající kontinuální výzvě na předkládání Velkých projektů do Prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) byly na Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) předloženy první dva velké projekty.

Proces ukončování projektů nastaven

30.06.2008
Ve dnech 24. a 25. 6. 2008 se uskutečnilo další pravidelné jednání Monitorovacího výboru Fondu soudržnosti. Osmé jednání hostoval Hradec Králové v prostorách Krajského úřadu královéhradeckého kraje - Regiocentru Nový pivovar.
Počet nalezených článků 1002, zobrazeny články od 911 do 920
<< < ... [87] [88] [89] [90] [91] 92 [93] [94] [95] [96] [97] ... > >>

Zelená linka

Akce a pozvánky

23. 11. 2017
Veletrh dotačních příležitostí

Přijďte a načerpejte informace o dotacích z Operačního programu Životní prostředí.

30. 11. 2017
Semináře pro prioritní osu 4 OPŽP

AOPK ČR informuje o dotačních příležitostech v oblasti ochrany přírody.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚ

Priorita 11/2017Kotlíkové dotace

 
Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz