Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Kariéra » Přihlášení do výběrového řízení

Přihlášení do výběrového řízení

1. Postup přihlášení do výběrového řízení na služební místo 


Zaujala Vás nabízená pozice?

  • Seznamte se s náplní činnosti a termínem uzávěrky pro podávání přihlášek.

Jste překvapen/a dalšími požadavky k zaslání?

  • Dáme Vám návod pro snazší zorientování - připravte si strukturovaný životopis a vyplňte pečlivě Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (naleznete vždy u každého výběrového řízení).

Jak vše doručíte na Fond?

  • Odešlete vše v řádně označené obálce na adresu SFŽP ČR nebo osobně doručte na podatelnu Fondu nebo zašlete datovou schránkou či na e-mail kariera@sfzp.cz (dokumenty v těchto případech musí být označeny elektronicky uznávaným podpisem, jinak jsou neplatné).

Jaký bude další postup?

  • Kontaktujeme Vás a pozveme k osobnímu pohovoru.

Vaše příprava před pohovorem?

  • Podívejte se na webové stránky Fondu, ať víte, čím se zabýváme.
  • Vezměte si s sebou diplom/vysvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání nebo úředně ověřenou kopii a průkaz totožnosti.

Podrobné informace naleznete vždy u každého výběrového řízení v OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.

2. Postup přihlášení do výběrového řízení na pracovní místo


Zaujala Vás nabízená pozice?

  • Prostudujte si náplň činnosti a termín uzávěrky pro podávání přihlášek.

Zkontrolujte si, zda splňujete všechny požadavky, zejména stanovené vzdělání. Zašlete strukturovaný životopis, příp. další požadované dokumenty na adresu kariera@sfzp.cz.

Jaký bude další postup?

  • Kontaktujeme Vás a pozveme k osobnímu pohovoru.

Vaše příprava před pohovorem?

  • Prostudujte si webové stránky, ať víte, čím se zabýváme. Vezměte si s sebou diplom/vysvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání nebo úředně ověřenou kopii, vyplněné čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti (zašleme Vám společně s pozvánkou), aktuální výpis z evidence Rejstříku trestů a průkaz totožnosti.

Podrobné informace naleznete vždy u každého výběrového řízení v INZERÁTU.


Zelená linka

Akce a pozvánky

23. 11. 2017
Veletrh dotačních příležitostí

Přijďte a načerpejte informace o dotacích z Operačního programu Životní prostředí.

30. 11. 2017
Semináře pro prioritní osu 4 OPŽP

AOPK ČR informuje o dotačních příležitostech v oblasti ochrany přírody.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚ

Priorita 11/2017Kotlíkové dotace

 
Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz