Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Jiné programy » Švýcarské fondy » Stručně o Švýcarských fondech

Stručně o Švýcarských fondech

Program švýcarsko-české spolupráce byl oficiálně zahájen Ministerstvem financí ČR 5. června 2009. Jednou z prioritních oblastí tohoto programu je životní prostředí.

Program švýcarsko-české spolupráce umožní České republice přijímat do 14.6.2012 finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,78 milionů švýcarských franků, což je přibližně 1.744 miliardy korun. Základním dokumentem pro příjem finančního příspěvku je  Rámcová dohoda.

Z této částky je přibližně 30 milionů franků, tedy téměř 0,5 miliardy korun, určeno pro oblast životního prostředí a infrastruktury.

Z regionálního hlediska budou přednostně podporovány projekty týkající se především Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.

Aktuální informace týkající se realizace Programu švýcarsko-české spolupráce (např. oznámení o vyhlášení výzev) jsou k dispozici na stránkách Ministerstva financí ČR.

Otázky týkající se Programu je možno zasílat elektronicky na adresy:
czp-swiss@mfcr.cz
Dotazy@svycarske-fondy.cz

Program švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšíření EU je jedním z deseti programů, které Švýcarsko uskutečňuje v členských státech EU, které k Evropské unii přistoupily v roce 2004. Ve snaze přispět ke stabilitě a prosperitě v Evropě poskytne Švýcarsko 10 novým členským zemím EU finanční příspěvek ve výši 1 miliardy švýcarských franků. Celkový příspěvek byl rozdělen podle platného klíče pro rozdělení Fondu soudržnosti, obdobně jako tomu bylo ve dvoustranné dohodě mezi EU a Norskem, a to následně:


Přijímající stát

   Procentní podíl
  z finančního příspěvku
  
  Česká republika11,0 %
  Estonsko4,0 %
  Kypr0,4 %
  Lotyšsko6,0 %
  Litva7,1 %
  Maďarsko13,1 %
  Malta0,3 %
  Polsko49,0 %
  Slovinsko2,2 %
  Slovenská republika  6,7 %

 

Základním dokumentem pro příjem pomoci Českou republikou z finančního příspěvku Švýcarska je Rámcová dohoda mezi Švýcarskou federální radou a vládou České republiky ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce za účelem snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie („Rámcová dohoda"), která byla podepsaná 20. prosince 2007.

Rámcová dohoda umožní České republice přijímat finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,78 milionu švýcarských franků během následujících pěti let, tj. do roku 2012 (a s obdobím proplácení v délce 10 let). Částka zahrnuje i administrativní výdaje Švýcarska na řízení Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 5 %. Výše příspěvku pro udělení grantu na projekty je tedy 104,29 milionu franků.

Řídícím orgánem je Ministerstvo financí ČR. Implementaci jednotlivých alokací mají na starosti věcně příslušná ministerstva.

Ministerstvo životního prostředí je zprostředkujícím subjektem Programu švýcarsko-české spolupráce.

Státní fond životního prostředí České republiky je pověřeným realizátorem.

Program švýcarsko-české spolupráce se zaměřuje na čtyři prioritní oblasti, v rámci kterých bude vynaloženo minimálně 70 % příspěvku (tématická koncentrace):

  • Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
  • Životní prostředí a infrastruktura
  • Podpora soukromého sektoru
  • Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj

Minimálně 40 % příspěvku bude cíleno regionálně. V prvních dvou letech implementace se Program švýcarsko-české spolupráce zaměří na dva kraje: Moravskoslezský a Olomoucký, poté bude možné eventuálně zahrnout i kraj Zlínský.

Přehled indikativních alokací pro Českou republiku

 Bezpečnost, stabilita a podpora reforem 26 mil. CHF 
 Životní prostředí a infrastruktura 30 mil. CHF 
 Soukromý sektor 12 mil. CHF 
 Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj 11 mil. CHF 
 Speciální alokace
 (např. NNO, rozvoj obč. společnosti apod.)
 14,10 mil. CHF 
 Zatím nealokováno 16,68 mil. CHF 
 CELKEM 109,78 mil. CHF 

 

Partneři a příjemci. Program švýcarsko-české spolupráce bude zahrnovat partnery a příjemce z veřejného a soukromého sektoru, nevládní organizace a jiné organizace občanské společnosti.

Příspěvek bude použit na financovaní projektů a může mít jednu z těchto forem:

  • finanční pomoc zahrnující granty, čerpání finančních úvěrů, systémy záruk, podíly na majetku, půjčky a technickou asistenci
  • blokové granty
  • fond na přípravu projektů
  • fond technické asistence
  • fond na stipendia

Zelená linka

Akce a pozvánky

23. 11. 2017
Veletrh dotačních příležitostí

Přijďte a načerpejte informace o dotacích z Operačního programu Životní prostředí.

30. 11. 2017
Semináře pro prioritní osu 4 OPŽP

AOPK ČR informuje o dotačních příležitostech v oblasti ochrany přírody.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚ

Priorita 11/2017Kotlíkové dotace

 
Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz