Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Státní fond životního prostředí ČR » Poplatky za likvidaci autovraků

Poplatky za likvidaci autovraků

Poplatky na likvidaci autovraků - bankovní spojení

14.11.2008
V souvislosti s přijetím novely zákona č. 383/2008 Sb., jímž se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech sděluje SFŽP, že od 1. 1. 2009 budou povinné subjekty odvádět poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků podle § 37e, odst.2, 4 a 5 výše uvedeného zákona na bankovní účet SFŽP č. 9025001/0710 vedený u ČNB Praha, variabilní symbol 557 s tím, že do AV pole (textové) uvede plátce svou jednoznačnou identifikaci, tj. název příslušného OÚ či MÚ a to bez mezery v textu, např. MÚTřebíč.

Zelená linka

Akce a pozvánky

23. 11. 2017
Veletrh dotačních příležitostí

Přijďte a načerpejte informace o dotacích z Operačního programu Životní prostředí.

30. 11. 2017
Semináře pro prioritní osu 4 OPŽP

AOPK ČR informuje o dotačních příležitostech v oblasti ochrany přírody.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚ

Priorita 11/2017Kotlíkové dotace

 
Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz