Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Národní programy » Stručně o Národních programech » Program ochrany ozonové vrstvy Země

Program ochrany ozonové vrstvy Země

Program ochrany ozonové vrstvy Země

Cílem programu je postupné omezování výroby a spotřeby látek na bázi halogenových uhlovodíků (freonů), látek zodpovědných za poškozování vrstvy ozónu ve stratosféře. Program napomáhá plnění Montrealského protokolu, prováděcího dokumentu Vídeňské úmluvy, o látkách poškozujících ozónovou vrstvu Země a předcházení emisí těchto látek.

Jaké typy projektů jsou předmětem tohoto programu?

Projekty s výrazným pozitivním vlivem na ochranu ozónové vrstvy Země. Prahová hodnota jejich efektivity je vyjádřena jako Kč na kg emisí ODP (potenciál poškozování ozónové vrstvy - Ozone Depleting Potential) a nízkým GWP (potenciál globálního oteplování - Global Warming Potential). Tyto hodnoty  budou u každé výzvy formulovány zvlášť.

Kdo může o podporu žádat?

  • podnikatelské subjekty
  • příspěvkové organizace
  • organizační složky státu

Jaké jsou formy podpory?

Finanční podpora může být poskytnuta formou půjčky a dotace v závislosti na realizaci a efektivnosti projektu a na podmínkách každé konkrétní vypsané výzvy.

Co je předmětem podpory programu ochrany ozónové vrstvy Země?

  • znovuzískávání a sběr látek poškozujících ozónovou vrstvu Země
  • následné zneškodnění látek poškozujících ozónovou vrstvu Země
  • implementace náhradních technologií s nulovým ODP, rovněž i znovuzískávání látek
  • měření a monitorování stavu ozónové vrstvy Země

Co naopak není předmětem podpory?

Zneškodnění vyřazených výrobků z používání s obsahem regulovaných látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země, u nichž má být povinnou osobou zajištěn zpětný odběr.

Jaká může být výše dotace?

Výše dotace může činit až 80% uznatelných nákladů.

Jaká může být výše půjčky?

Půjčka pro právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, může činit až 40% ze základu podpory, s úrokem 1% a splatností až 5 let.

Půjčka pro podnikatelské subjekty může dosáhnout až 50% ze základu podpory, s úrokem 4% a splatností až 7 let.

Kdy je možné o dotaci žádat?

Na základě jednotlivých výzev uveřejněných na stránkách Fondu sekce Národní programy.

Jak a kam žádosti podávat?

Žádosti s patřičnými náležitostmi se podávají v písemné formě na stanoveném formuláři  do podatelny Fondu ve vyhlášeném termínu.

Dokumenty k programu (Přílohy I Směrnice MŽP 6/2010)
Dokumenty k výzvám
Ostatní související dokumenty 


Zelená linka

Akce a pozvánky

24. 8. 2017 - 29. 8. 2017
Přijďte za námi na „Živitelku“

Dotace z NZÚ představíme poprvé na agrosalonu Země živitelka.

19. 9. 2017 - 23. 9. 2017
Přijďte za námi na stavební veletrh FOR ARCH 2017

Na našem stánku vám představíme dotace z programu Nová zelená úsporám a Operačního programu Životní prostředí.

12. 7. 2017 - 18. 10. 2017
Semináře NZÚ a Dešťovka v krajích

Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si o dotaci. Poradíme vám, jak na to!

12. 9. 2017 - 30. 10. 2017
Semináře pro prioritní osu 4 OPŽP

AOPK ČR informuje o dotačních příležtostech v oblasti ochrany přírody.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚ

 Priorita 7-8/2017

 Půjčky SFŽP ČR

Dotace Dešťovka

Kotlíkové dotace

 
Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz