Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Nová zelená úsporám » Výše podpory

Výše podpory

Podporovaná opatření
Výše dotace

Pro rodinné domy

komplexní zateplení (A.1) s dosažením měrné roční potřeby tepla 40 kWh na m2

1950 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. 50% nákladů

komplexní zateplení (A.1) s dosažením měrné roční potřeby tepla 70 kWh na m2

1300 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. 50% nákladů

dílčí zateplení (A.2)
a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy,
d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperací

alespoň tři z opatření a) - e)

850 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. 50% nákladů

dílčí zateplení (A.2)

a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy,
d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperací

dvě z opatření a) - e) při výměně zdroje vytápění

650 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. 50% nákladů

náhrada vytápění (C.1) ze zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění na biomasu s nízkými emisemi

50 (resp. 60) % nákladů,
max. 50 (resp.80) tisíc Kč

náhrada vytápění (C.1) ze zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva a elektrického vytápění na tepelná čerpadla

30 % nákladů,
max. 50 (resp.75) tisíc Kč

solární systémy (C.3) na ohřev vody

50 % nákladů, max. 55 tisíc Kč

solární systémy (C.3) na ohřev vody a přitápění

50 % nákladů, max. 80 tisíc Kč

kombinace opatření
A.1+C.1, A.1+C.3, A.2+C.1+C.3

dotace na jednotlivá opatření
+ bonus 20 tisíc Kč / dům

Pro bytové domy

komplexní zateplení - neplatí pro paneláky (A.1) s dosažením měrné roční potřeby tepla 30 kWh na m2

1350 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. 50% nákladů

komplexní zateplení - neplatí pro paneláky (A.1) s dosažením měrné roční potřeby tepla 55 kWh na m2

900 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. 50% nákladů

dílčí zateplení - neplatí pro paneláky (A.2):
a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy,
d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperací

alespoň tři z opatření a) - e)

600 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. 50% nákladů

dílčí zateplení - neplatí pro paneláky (A.2):
a) vnějších stěn, b) střechy/stropu, c) podlahy,
d) výměna oken a dveří, e) instalace nuceného větrání s rekuperací

dvě z opatření a) - e) při výměně zdroje vytápění

450 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. 50% nákladů

náhrada vytápění (C.1) ze zdrojů na tuhá, kapalná fosilní paliva a elektřinu na biomasu

50 % nákladů, max. 25 tisíc Kč / byt

solární systémy (C.3) na ohřev vody

50 % nákladů, max. 25 tisíc Kč / byt

solární systémy (C.3) na ohřev vody a přitápění

50 % nákladů, max. 35 tisíc Kč / byt

kombinace opatření
A.1+C.1, A.1+C.3, A.2+C.1+C.3

dotace na jednotlivá opatření
+ bonus 50 tisíc Kč / dům

Pro novostavby

Pasivní rodinný dům (B.1) tj. s roční spotřebou tepla do 20 kWh na m2

220 tisíc Kč / dům

Pasivní bytový dům (B.1) tj. s roční spotřebou tepla do 15 kWh na m2

140 tisíc Kč / byt

Vytápění  biomasou nebo tepelnými čerpadly (C.2)
pro domy s nízkou spotřebou tepla do 50 kWh na m2

dotace v podobné výši jako u náhrady vytápění - viz. Příručka

Solární systémy (C.3)

stejně jako u stávajících domů

kombinace opatření
B1+C.3, C.2+C.3

+ bonus 20 tisíc Kč / rodinný dům
+ bonus 50 tisíc Kč / bytový dům


Přesnou výši dotace pro konkrétní druh instalovaného zařízení a podmínky, za kterých lze dotaci získat, naleznete v Příručce pro žadatele.


Menu sekce

Obecné informace

Newsletter E-mailem

Napište adresu e-mailu, na který chcete dostávat aktuality SFŽP:On-line slovník životního prostředí
Atlas OPI
EnviHelp 
Dotace pro malé obce
Projekty Fondu podpořené z OPŽP
Zelená linka

Akce a pozvánky

25. 5. 2017
Seminář „Zeleň"

Seminář pro administrátory žádostí, projektanty, státní úředníky a žadatele, kteří připravují žádost o podporu do prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

25. 5. 2017 - 13. 6. 2017
Semináře pro prioritní osu 4 Operačního programu Životní prostředí

Semináře o možnostech a podmínkách získání dotací v oblastech zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území, posílení biodiverzity a přirozených funkcí krajiny či zlepšení kvality prostředí v sídlech.

5. 6. 2017 - 27. 6. 2017
Semináře poradí, jak bojovat se suchem a povodněmi

Na seminářích budou představena vhodná řešení, jak předcházet suchu, vzniku povodní, jak zajistit dostatek pitné vody v obcích nebo výhody čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren. Připraveny jsou i další praktické informace o nabídce dotací z Národního programu Životní prostředí a Operačního programu Životní prostředí.

21. 4. 2017 - 1. 7. 2017
Semináře NZÚ a Dešťovka v krajích

Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si o dotaci. Poradíme vám, jak na to!

» Archiv akcí a pozvánek

Priorita 5/2017

null 

Půjčky SFŽP ČR

 

 

Dotace Dešťovka

Kotlíkové dotace


Banner OPLZZ

 

  

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz