Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Národní programy » Stručně o Národních programech » Program podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU

Program podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU

Program podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU

Cílem programu je stimulovat výzkumná pracoviště a výzkumná konsorcia k proaktivnímu přístupu ve vyhledávání a podávání návrhů projektů z oblasti životního prostředí. Principem je finančně motivovat předkladatele návrhů projektů formou dotace na časově a finančně náročnou přípravu návrhu projektu, tj. na práci, která předchází podání návrhu projektu.

Co je předmětem podpory tohoto programu?

  • podpora přípravy návrhů projektů do 7. rámcového programu pro prioritu Životní prostředí
  • podpora přípravy návrhů projektů financovaných z dalších evropských fondů v oblasti životního prostředí

Jakou výši dotace lze získat?

Žadateli může být uhrazeno až 80 % celkových způsobilých nákladů, částka může dosáhnout až 800 tisíc Kč v případě koordinátora projektu, resp. až 300 tisíc Kč v případě partnera projektu.

Kdo může o podporu žádat?

právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména:
  • státní příspěvkové organizace
  • organizační složky státu
  • veřejné výzkumné instituce

Kde najdeme vzory formulářů a žádostí?

Formulář žádosti a další nezbytné doklady pro poskytnutí podpory z Fondu jsou zveřejněny na webových stránkách Fondu sekce Národní programy.

Jak a kam žádosti podávat?

 Žádosti se podávají průběžně elektronicky na adresu Fondu: grantyeu@sfzp.cz

Kdy je možné o dotaci žádat?

Program je otevřený k průběžnému přijímání a vyhodnocování žádostí a je vyhlášen na období od května 2010 do prosince 2013.

Dokumenty k programu (Přílohy VII Směrnice MŽP 6/2010)


Zelená linka

Akce a pozvánky

3. 4. 2017 - 4. 4. 2017
SFŽP ČR na konferenci ISSS 2017

Státní fond životního prostředí ČR se zúčastní jubilejního 20. ročníku mezinárodní konference zaměřené na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti, tradičně doprovázené visegrádskou konferencí V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society).

3. 4. 2017 - 17. 5. 2017
Semináře NZÚ v krajích

Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si o dotaci. Poradíme vám, jak na to!

» Archiv akcí a pozvánek


null 

Půjčky SFŽP ČR


 

Kotlíkové dotace


Banner OPLZZ

 

  

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz