Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Stručně o Národních programech » Program podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU

Program podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU

Program podpory předkladatelů návrhů projektů z fondů EU

Cílem programu je stimulovat výzkumná pracoviště a výzkumná konsorcia k proaktivnímu přístupu ve vyhledávání a podávání návrhů projektů z oblasti životního prostředí. Principem je finančně motivovat předkladatele návrhů projektů formou dotace na časově a finančně náročnou přípravu návrhu projektu, tj. na práci, která předchází podání návrhu projektu.

Co je předmětem podpory tohoto programu?

  • podpora přípravy návrhů projektů do 7. rámcového programu pro prioritu Životní prostředí
  • podpora přípravy návrhů projektů financovaných z dalších evropských fondů v oblasti životního prostředí

Jakou výši dotace lze získat?

Žadateli může být uhrazeno až 80 % celkových způsobilých nákladů, částka může dosáhnout až 800 tisíc Kč v případě koordinátora projektu, resp. až 300 tisíc Kč v případě partnera projektu.

Kdo může o podporu žádat?

právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména:
  • státní příspěvkové organizace
  • organizační složky státu
  • veřejné výzkumné instituce

Kde najdeme vzory formulářů a žádostí?

Formulář žádosti a další nezbytné doklady pro poskytnutí podpory z Fondu jsou zveřejněny na webových stránkách Fondu sekce Národní programy.

Jak a kam žádosti podávat?

 Žádosti se podávají průběžně elektronicky na adresu Fondu: grantyeu@sfzp.cz

Kdy je možné o dotaci žádat?

Program je otevřený k průběžnému přijímání a vyhodnocování žádostí a je vyhlášen na období od května 2010 do prosince 2013.

Dokumenty k programu (Přílohy VII Směrnice MŽP 6/2010)


Zelená linka

Akce a pozvánky

22. 1. 2018 - 25. 1. 2018
Kam za teplem? Na výstavu Infotherma 2018

S financováním ekologického vytápění poradíme na infostánku SFŽP ČR.

8. 2. 2018 - 10. 2. 2018
Buďte aktivní, navštivte FOR PASIV

Načerpáte inspiraci a dozvíte se, jak ušetřit s dotací Nová zelená úsporám.

26. 1. 2018 - 27. 4. 2018
V regionech poradíme na výstavách Stavíme, bydlíme

Nenechte si ujít cyklus přednášek Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚKotlíkové dotace

 
Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz