Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Stručně o Národních programech » Program na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin

Program na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin

Program na podporu druhové diverzity neprodukčních rostlin a zachování jejich genových zdrojů

Cílem programu je posílení diverzity sídelní i krajinné zeleně s důrazem na uchování jedinečného genetického materiálu domácích ohrožených a kulturně významných neprodukčních rostlin a zvýšení povědomí veřejnosti o důležitosti této problematiky.

Podpora je poskytována na realizaci opatření v pěti oblastech:

1) Autochtonní i alochtonní rostliny pro zvýšení diverzity sídelní i krajinné zeleně

Cílem opatření je posílení diverzity sídelní i krajinné zeleně s upřednostněním domácích druhů rostlin a technologií šetrným k životnímu prostředí.

Předmětem podpory jsou například:
 • údržba a rozvoj stávajících sbírek rostlin
 • sledování, dokumentace a vyhodnocení potenciálně invazních/environmentálně rizikových alochtonních druhů a kříženců (na území ČR pěstovaných i nově zaváděných)
 • technické zajištění údržby a zachování ploch

2) Původní endemické a subendemické dřeviny ČR

Cílem opatření je uchování jedinečného genetického materiálu domácích ohrožených dřevin, především endemických a subendemických druhů, významných z hlediska biodiverzity krajiny Česka, a posílení jejich v současné době oslabených populací.

Předmětem podpory jsou například:
 • monitoring lokalit ohrožených původních taxonů
 • ochrana cenných genofondů ex situ
 • údržba a rozvoj stávajících archivů dřevin (srovnávacích matečnic)
 • technické zajištění údržby a zachování genofondových ploch

3) Památné a kulturně významné dřeviny ČR

Cílem opatření je záchrana jedinečných genotypů a památných stromů a ostatních kulturně významných dřevin Česka, významných pro svoji biologickou, kulturně-historickou, sadovnickou nebo hospodářskou hodnotu a umožnění jejich návratu zpět do krajiny.

Předmětem podpory jsou například:
 • vyhledávání a monitoring výjimečných jedinců
 • ochrana cenných genofondů ex situ
 • kultivace rostlin pro případné navrácení do volné i urbanizované krajiny

4) Popularizace problematiky, osvětová a vzdělávací činnost

Cílem opatření je seznámení veřejnosti nejen s významem botanických sbírek a jejich využití v praxi, ale i se širším významem druhové rozmanitosti rostlin pro životní prostředí.

Předmětem podpory jsou například:
 • nabídka vzdělávacích a osvětových aktivit pro veřejnost (např. programy pro školy, odborné semináře, komentované exkurze po sbírkách, akce pro veřejnost atd.)
 • poradenské služby
 • popularizace problematiky prostřednictvím propagačních a informačních materiálů

5) Zpřístupnění genofondových sbírek veřejnosti

Cílem opatření je moderní způsob prezentace genofondových sbírek veřejnosti jak z hlediska předávání informací, tak z hlediska orientace a komfortu pohybu po sbírkách.

Předmětem podpory jsou například:
 • jednotný informační systém
 • popularizace sbírek prostřednictvím propagačních a informačních materiálů
 • údržba a rozvoj návštěvnické infrastruktury (údržba a budování drobných objektů typu přístřešky, bariéry, komunikace, mobiliář apod.)

Kdo může o podporu žádat?

Veřejné výzkumné instituce.

Jakou výši dotace lze získat?

Žadatel může získat až 80% nákladů.

Kdy je možné o dotaci žádat?

Na základě jednotlivých výzev uveřejněných na stránkách Fondu sekce Národní programy.

Dokumenty k programu (Přílohy VIII Směrnice MŽP 6/2010)
Dokumenty a formuláře k výzvě (archiv)
Ostatní související dokumenty 


Zelená linka

Akce a pozvánky

22. 1. 2018 - 25. 1. 2018
Kam za teplem? Na výstavu Infotherma 2018

S financováním ekologického vytápění poradíme na infostánku SFŽP ČR.

8. 2. 2018 - 10. 2. 2018
Buďte aktivní, navštivte FOR PASIV

Načerpáte inspiraci a dozvíte se, jak ušetřit s dotací Nová zelená úsporám.

26. 1. 2018 - 27. 4. 2018
V regionech poradíme na výstavách Stavíme, bydlíme

Nenechte si ujít cyklus přednášek Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚKotlíkové dotace

 
Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz