Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Stručně o Národních programech » Program pro vítěze ocenění Zelená stuha

Program pro vítěze ocenění Zelená stuha

Program pro vítěze ocenění Zelená stuha a Zelená stuha ČR - péče o zeleň a životní prostředí

Cílem programu je poskytnutí finančního ocenění vítězům krajských kol soutěže Vesnice roku a vítězi celostátního kola soutěže Zelená stuha ČR v souladu s platnou dohodou se Spolkem pro obnovu venkova České republiky a Memorandem o spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Navržená opatření budou prováděna v souladu s daným venkovským prostředím a realizace opatření a projektů povedou ke zlepšení celkového stavu veřejných prostranství, přírodních prvků a zeleně v obci tak, aby byl zachován, či obnoven celkový ráz venkova.

U environmentálních vzdělávacích projektů se vyžaduje zapojení dětí, mládeže i ostatních občanů do ekologických aktivit, případně do péče o zeleň, přírodní prvky a celkový obraz obce.

Co je předmětem podpory?

  • zakládání vegetačních prvků a jejich dokončovací péče v roce výsadby, následná rozvojová péče po dobu tří let
  • zakládání a obnova vegetačních a přírodních prvků (včetně odstranění nefunkčních přírodních prvků, zeleně a realizace nových), s tím přímo související výstavba či rekonstrukce nezpevněných pěších komunikací, drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře (náklady doprovodných technických opatření ve výši až 30% z celkové částky vyžadované podpory)
  • péče o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností rozdělení čerpání dotace až na 3 roky, včetně pořízení nezbytného technického vybavení
  • revitalizace a úprava vodních toků a vodních ploch
  • demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných prostranstvích a následná rekultivace těchto ploch v souladu s daným venkovským prostředím
  • realizace projektů environmentální výchovy a vzdělávání

Finanční podpora se nevztahuje na kácení stromů bez vazby na jejich adekvátní náhradu a na demolice bez rekultivace veřejných prostranství.

Kdo může o podporu žádat?

Obce oceněné titulem Zelená stuha (výherci krajského kola soutěže Vesnice roku) a obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR" (výherci celostátního kola soutěže).

Jakou výši dotace lze získat?

  • Obce oceněné titulem Zelená stuha může dosáhnout výše dotace 100 % uznaných nákladů, maximálně 400 tisíc Kč.
  • Obce oceněné titulem Zelená stuha ČR může dosáhnout výše dotace 100 % uznaných nákladů, maximálně 700 tisíc Kč.

Kdy je možné o dotaci žádat?

Žádost o finanční podporu na realizaci opatření podává obec průběžně v roce následujícím roku, ve kterém byla obec oceněna.

Dokumenty k programu (Přílohy IX Směrnice MŽP 6/2010)


Zelená linka

Akce a pozvánky

22. 1. 2018 - 25. 1. 2018
Kam za teplem? Na výstavu Infotherma 2018

S financováním ekologického vytápění poradíme na infostánku SFŽP ČR.

8. 2. 2018 - 10. 2. 2018
Buďte aktivní, navštivte FOR PASIV

Načerpáte inspiraci a dozvíte se, jak ušetřit s dotací Nová zelená úsporám.

26. 1. 2018 - 27. 4. 2018
V regionech poradíme na výstavách Stavíme, bydlíme

Nenechte si ujít cyklus přednášek Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚKotlíkové dotace

 
Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz