Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Stručně o Národních programech » Program na podporu obcí postižených povodní

Program na podporu obcí postižených povodní

Program podpory opatření na územích postižených povodní v roce 2010

Program je zaměřen na obnovu vodohospodářské infrastruktury a její řádné funkce na území postižených povodněmi v roce 2010.

X.1. Program obnovy kanalizační sítě a ČOV

Cílem programu je podpora realizace neinvestičních opatření v územích postižených povodní v roce 2010, ve kterých byl vyhlášen nouzový (krizový) stav. Jedná se o obnovu kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, přednostně ve vazbě na obnovu nebo rekonstrukci ostatní infrastruktury.

X.2. Program obnovy drobné vodohospodářské infrastruktury

Cílem programu je podpora realizace neinvestičních opatření v územích postižených povodní v roce 2010, ve kterých byl vyhlášen nouzový (krizový) stav. Jedná se o obnovu retenční schopnosti vodních nádrží (odbahnění, oprava hrází, apod.).

Kdo může o podporu žádat?

Právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům, zejména:
  • územní samosprávné celky
  • obce, svazky obcí, právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky
  • školy a školská zařízení
  • nadace a nadační fondy, obecně prospěšné organizace a občanská sdružení
  • státní příspěvkové organizace
  • organizační složky státu
  • ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty včetně veřejných výzkumných institucí podle zvláštních předpisů
  • příjemcem půjčky může být i provozovatel komunální ČOV a kanalizace
  • v případě programu X.2. také fyzické osoby nepodnikající

Jaké jsou formy podpory?

Podpora je poskytována formou bezúročné půjčky s celkovou dobou splatnosti 7 let. Splátky jsou čtvrtletní s možností odkladu splátek až 2 roky v rámci celkové doby splatnosti.

Jaká může být výše podpory?

Pro program X.1. může být  půjčka poskytnuta ve 100% výši až 10 miliónů na jednu akci
Pro program X.2. může být  půjčka poskytnuta ve 100% výši až 5 miliónů na jednu akci.

Dokumenty k programu (Přílohy X Směrnice MŽP 6/2010)


Zelená linka

Akce a pozvánky

24. 10. 2017
Dotační seminář pro obce v národních parcích

Přemýšlíte, jak zvelebit prostředí svých obcí a přilákat další turisty?

27. 10. 2017
Semináře k energetickým úsporám

Odborníci představí možnosti spolufinancování z evropských a národních programů.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚ

 Kotlíkové dotace

 
Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz