Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Národní programy » Stručně o Národních programech » Program podpory ozdravných pobytů dětí

Program podpory ozdravných pobytů dětí

Podpora ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Co je cílem tohoto programu?

Cílem programu je zlepšení zdravotního stavu a posílení environmentálního vědomí u dětí školního věku z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Co tento program podporuje?

Podpora v rámci programu je poskytována na realizaci ozdravných pobytů žáků 1. stupně základních škol z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, tj. tam, kde koncentrace suspendovaných částic PM10 překročily alespoň 1x v období 2005 - 2009 roční imisní limit.

Suspendované částice PM10 vykazují významné zdravotní důsledky, které se projevují již při velmi nízkých koncentracích bez zřejmé spodní hranice bezpečné koncentrace. Zdravotní rizika částic ovlivňuje jejich koncentrace, velikost, tvar a chemické složení. Mohou se podílet na snížení imunity, mohou způsobovat zánětlivá onemocnění plicní tkáně a oxidativní stres organismu. Dále zvýšené koncentrace přispívají i ke kardiovaskulárním chorobám a akutním trombotickým komplikacím. Při chronickém působení mohou způsobovat respirační onemocnění, snižovat plicní funkce a zvyšovat úmrtnost (snižují očekávanou délku života). Nejvíce postiženou oblastí je Moravskoslezský kraj (viz mapa na konci článku).

Podporovány budou ozdravné pobyty v rozsahu 10 až 15 dní zaměřené na environmentální výchovu v rekreačních střediscích, střediscích ekologické výchovy a dalších vhodných zařízeních.

Podpora dle této výzvy je poskytována na pobyty realizované do konce března 2012.

Jakou výši dotace mohou žadatelé získat?

Dotace může dosáhnout maximální výše 300 korun na žáka na den. Alokace na první výzvu byla stanovena ve výši 5 milionů Kč.

Jaké jsou uznatelné náklady?

  • na ubytování žáků
  • na stravování žáků
  • na dopravu
  • na zajištění environmentálně zaměřeného programu, např. na služby či lektorné spojené se zajištěním programu
  • na pomůcky, které jednoznačně a prokazatelně souvisí senvironmentální výchovou
  • na pojištění jednoznačně a průkazně související srealizací ozdravného pobytu

Kdo může o podporu žádat?

  • školy a školská zařízení
  • územní samosprávné celky jako zřizovatelé škol

Kdy je možné o podporu žádat?

 Žádosti o podporu na projekty podávejte před termínem zahájení ozdravných pobytů. Termíny příjmu žádostí budou vyhlašovány v jednotlivých výzvách.

Dokumenty k programu (Přílohy XI Směrnice MŽP 6/2010)
Mapa koncentrace suspendovaných částic PM10
Dokumenty a formuláře k výzvám (archiv)
Ostatní související dokumenty 


Zelená linka

Akce a pozvánky

25. 5. 2017
Seminář „Zeleň"

Seminář pro administrátory žádostí, projektanty, státní úředníky a žadatele, kteří připravují žádost o podporu do prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

25. 5. 2017 - 13. 6. 2017
Semináře pro prioritní osu 4 Operačního programu Životní prostředí

Semináře o možnostech a podmínkách získání dotací v oblastech zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území, posílení biodiverzity a přirozených funkcí krajiny či zlepšení kvality prostředí v sídlech.

5. 6. 2017 - 27. 6. 2017
Semináře poradí, jak bojovat se suchem a povodněmi

Na seminářích budou představena vhodná řešení, jak předcházet suchu, vzniku povodní, jak zajistit dostatek pitné vody v obcích nebo výhody čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren. Připraveny jsou i další praktické informace o nabídce dotací z Národního programu Životní prostředí a Operačního programu Životní prostředí.

21. 4. 2017 - 1. 7. 2017
Semináře NZÚ a Dešťovka v krajích

Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si o dotaci. Poradíme vám, jak na to!

» Archiv akcí a pozvánek

Priorita 5/2017

null 

Půjčky SFŽP ČR

 

 

Dotace Dešťovka

Kotlíkové dotace


Banner OPLZZ

 

  

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz