Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Národní programy » Stručně o Národních programech » Program podpory ozdravných pobytů dětí

Program podpory ozdravných pobytů dětí

Podpora ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Co je cílem tohoto programu?

Cílem programu je zlepšení zdravotního stavu a posílení environmentálního vědomí u dětí školního věku z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Co tento program podporuje?

Podpora v rámci programu je poskytována na realizaci ozdravných pobytů žáků 1. stupně základních škol z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, tj. tam, kde koncentrace suspendovaných částic PM10 překročily alespoň 1x v období 2005 - 2009 roční imisní limit.

Suspendované částice PM10 vykazují významné zdravotní důsledky, které se projevují již při velmi nízkých koncentracích bez zřejmé spodní hranice bezpečné koncentrace. Zdravotní rizika částic ovlivňuje jejich koncentrace, velikost, tvar a chemické složení. Mohou se podílet na snížení imunity, mohou způsobovat zánětlivá onemocnění plicní tkáně a oxidativní stres organismu. Dále zvýšené koncentrace přispívají i ke kardiovaskulárním chorobám a akutním trombotickým komplikacím. Při chronickém působení mohou způsobovat respirační onemocnění, snižovat plicní funkce a zvyšovat úmrtnost (snižují očekávanou délku života). Nejvíce postiženou oblastí je Moravskoslezský kraj (viz mapa na konci článku).

Podporovány budou ozdravné pobyty v rozsahu 10 až 15 dní zaměřené na environmentální výchovu v rekreačních střediscích, střediscích ekologické výchovy a dalších vhodných zařízeních.

Podpora dle této výzvy je poskytována na pobyty realizované do konce března 2012.

Jakou výši dotace mohou žadatelé získat?

Dotace může dosáhnout maximální výše 300 korun na žáka na den. Alokace na první výzvu byla stanovena ve výši 5 milionů Kč.

Jaké jsou uznatelné náklady?

  • na ubytování žáků
  • na stravování žáků
  • na dopravu
  • na zajištění environmentálně zaměřeného programu, např. na služby či lektorné spojené se zajištěním programu
  • na pomůcky, které jednoznačně a prokazatelně souvisí senvironmentální výchovou
  • na pojištění jednoznačně a průkazně související srealizací ozdravného pobytu

Kdo může o podporu žádat?

  • školy a školská zařízení
  • územní samosprávné celky jako zřizovatelé škol

Kdy je možné o podporu žádat?

 Žádosti o podporu na projekty podávejte před termínem zahájení ozdravných pobytů. Termíny příjmu žádostí budou vyhlašovány v jednotlivých výzvách.

Dokumenty k programu (Přílohy XI Směrnice MŽP 6/2010)
Mapa koncentrace suspendovaných částic PM10
Dokumenty a formuláře k výzvám (archiv)
Ostatní související dokumenty 


Zelená linka

Akce a pozvánky

3. 4. 2017 - 4. 4. 2017
SFŽP ČR na konferenci ISSS 2017

Státní fond životního prostředí ČR se zúčastní jubilejního 20. ročníku mezinárodní konference zaměřené na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti, tradičně doprovázené visegrádskou konferencí V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society).

3. 4. 2017 - 17. 5. 2017
Semináře NZÚ v krajích

Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si o dotaci. Poradíme vám, jak na to!

» Archiv akcí a pozvánek


null 

Půjčky SFŽP ČR


 

Kotlíkové dotace


Banner OPLZZ

 

  

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz