Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Státní fond životního prostředí ČR » Interní protikorupční program SFŽP ČR

Interní protikorupční program SFŽP ČR

Oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve státní službě

Pro oznamovatele podezření jsme zřídili elektronickou adresu a fyzickou schránku v budově našeho úřadu.
V souladu s ustanovením § 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, si vás dovolujeme informovat, že byla zřízena elektronická adresa a fyzická schránka pro tyto účely:
  • elektronická adresa je: nekale_jednani@sfzp.cz
  • fyzická schránka je umístěna v budově Olbrachtova 2006/9, vedle hlavní recepce v přízemí vpravo směrem ke vstupu k otočným dveřím. Je označena znakem Státního fondu životního prostředí ČR a nápisem „Oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadě". 

Funkcí prošetřovatelky podezření ze spáchání protiprávního jednání byly v SFŽP ČR pověřeny JUDr. Ing. Kristína Miedzgová, referentka Oddělení personalistiky a vzdělávání, a Ing. Soňa Sýkorová, tajemnice ředitele Fondu.

V případě, že oznámení podá státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním podle tohoto nařízení nebo postupem podle jiného právního předpisu, a to i anonymně, nesmí být v souvislosti s tímto jednáním postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku (viz § 1 nařízení vlády).


Zelená linka

Akce a pozvánky

12. 9. 2017 - 4. 10. 2017
Semináře k prioritní ose 1 OPŽP 2014–2020

O možnostech získání financí na projekty v oblasti vodovodů a kanalizací.

25. 9. 2017 - 18. 10. 2017
Semináře NZÚ a Dešťovka v krajích

Stavíte, rekonstruujete? Řekněte si o dotaci. Poradíme vám, jak na to!

27. 9. 2017 - 27. 10. 2017
Semináře k energetickým úsporám – podzim 2017

Odborníci představí možnosti spolufinancování z evropských a národních programů.

12. 9. 2017 - 30. 10. 2017
Semináře pro prioritní osu 4 OPŽP

AOPK ČR informuje o dotačních příležtostech v oblasti ochrany přírody.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚ

 

 Půjčky SFŽP ČR

Dotace Dešťovka

Kotlíkové dotace

 Video kampaň NZÚ

Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz