Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Státní fond životního prostředí ČR » Interní protikorupční program SFŽP ČR

Interní protikorupční program SFŽP ČR

Oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve státní službě

Pro oznamovatele podezření jsme zřídili elektronickou adresu a fyzickou schránku v budově našeho úřadu.
V souladu s ustanovením § 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, si vás dovolujeme informovat, že byla zřízena elektronická adresa a fyzická schránka pro tyto účely:
  • elektronická adresa je: nekale_jednani@sfzp.cz
  • fyzická schránka je umístěna v budově Olbrachtova 2006/9, vedle hlavní recepce v přízemí vpravo směrem ke vstupu k otočným dveřím. Je označena znakem Státního fondu životního prostředí ČR a nápisem „Oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadě". 

Funkcí prošetřovatelky podezření ze spáchání protiprávního jednání byly v SFŽP ČR pověřeny JUDr. Ing. Kristína Miedzgová, referentka Oddělení personalistiky a vzdělávání, a Ing. Soňa Sýkorová, tajemnice ředitele Fondu.

V případě, že oznámení podá státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním podle tohoto nařízení nebo postupem podle jiného právního předpisu, a to i anonymně, nesmí být v souvislosti s tímto jednáním postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku (viz § 1 nařízení vlády).


Zelená linka

Akce a pozvánky

23. 11. 2017
Veletrh dotačních příležitostí

Přijďte a načerpejte informace o dotacích z Operačního programu Životní prostředí.

30. 11. 2017
Semináře pro prioritní osu 4 OPŽP

AOPK ČR informuje o dotačních příležitostech v oblasti ochrany přírody.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚ

Priorita 11/2017Kotlíkové dotace

 
Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz