Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Úvodní stránka » Státní fond životního prostředí ČR » Ředitelé odborů SFŽP ČR

Ředitelé odborů SFŽP ČR

Jan Roubínek

ředitel odboru veřejnosprávních kontrol
(do funkce jmenován s účinností od 1. 5. 2014)

Vzdělání

Vysoká škola ekonomická v Praze, Podnikohospodářská fakulta, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti

05/2014 - dosud Státní fond životního prostřední ČR, ředitel odboru veřejnosprávních kontrol

02/2013 - 04/2014 Ministerstvo financí ČR, odbor Auditní orgán, vedoucí metodického oddělení

01/2008 - 01/2013 Ministerstvo financí ČR, odbor Auditní orgán, vedoucí oddělení auditů sektorových OP a přeshraniční spolupráce

06/2002 - 12/2007 Ministerstvo financí ČR, odbor Centrální harmonizační jednotka, kontrolor dotačních prostředků ze zahraničí

Lucie Hejnová

ředitelka odboru právního
(do funkce jmenována s účinností od 1. 4. 2014)

Vzdělání

Západočeská univerzita v Plzni, fakulta právnická, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti

04/2014 - dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitelka odboru právního

07/2008 - 03/2014 Ministerstvo financí ČR, Platební a certifikační orgán, právník

Jan Smrčina

ředitel odboru IT
(do funkce jmenován s účinností od 5. 3. 2014)

Vzdělání

Úplné střední všeobecné vzdělání - Gymnázium

Pracovní zkušenosti

03/2014 - dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru IT

03/2008 - 01/2014 Globus ČR, k.s., Project manager

Ivana Vráblíková

ředitelka odboru ochrany vod
(do funkce jmenována s účinností od 5. 3. 2014)

Vzdělání

Vysoká škola zemědělská v Praze, obor zemědělské meliorace

Pracovní zkušenosti

03/2014 - dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitelka odboru ochrany vod

02/2013 - 02/2014 Ministerstvo financí ČR, auditní orgán, auditor

04/2006 - 02/2012 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí odboru ochrany vod

09/2002 - 03/2006 Státní fond životního prostředí ČR, projektový manažer

10/1993 - 08/2002 Okresní úřad Praha východ, referent

Bohdan Polak

ředitel odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie
(do funkce jmenován s účinností od 1. 7. 2015)

Vzdělání

České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní

Pracovní zkušenosti

07/2015 -  dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru ochrany ovzduší
a obnovitelných zdrojů energie

06/2008 – 06/2015 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie

04/2009 – 05/2010 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení II odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie

11/2007 – 03/2009 Státní fond životního prostředí ČR, projektový manažer odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie

04/2004 – 10/2007 Ministerstvo životního prostředí, referent odboru ochrany vod, tajemník zmocněnce pro hraniční vody s Polskou republikou

Tomáš Prokop

ředitel odboru odpadového hospodářství
(do funkce jmenován s účinností od 1. 3. 2014)

Vzdělání

České vysoké učení technické, Fakulta Stavební, Inženýrství životního prostředí

Pracovní zkušenosti

03/2015 - dosud Státní fond životního prostřední ČR, ředitel odboru odpadového hospodářství

04/2014 - 02/2015 Státní fond životního prostřední ČR, vedoucí oddělení, samostatné oddělení náročných projektů

12/2012 - 03/2014 Státní fond životního prostřední ČR, vedoucí oddělení, odbor investičně náročných projektů OPŽP, oddělení koordinace individuálních projektů

06/2009 - 11/2012 Státní fond životního prostřední ČR, projektový manažer, odbor ochrany vod

Vojtěch Beneš

ředitel odboru metodického
(do funkce jmenován s účinností od 1. 7. 2016)

Vzdělání

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta Lesnická a environmentální, magisterský studijní program

Wacheningen University, Environmental Sciences, studijní stáž

Pracovní zkušenosti

06/2016 - dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru metodického

06/2011 - 06/2016 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí odboru metodického

11/2010 - 05/2011 Ministerstvo životního prostředí, vedoucí oddělení technické asistence OPŽP

04/2008 - 10/2010 Ministerstvo zemědělství, odborný referent oddělení protipovodňové ochrany

01/2004 - 03/2008 Ministerstvo životního prostředí, vedoucí odborný referent specialista odboru fondů EU

Jakub Němec

ředitel odboru provozování vodohospodářské infrastruktury
(do funkce jmenován s účinností od 1. 4. 2014)

Vzdělání

Universita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti

04/2014 - dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru provozování vodohospodářské infrastruktury

06/2013 - 03/2014 eNovation s.r.o., manažer pro Operační program Životní prostředí

11/2007 - 05/2014 Státní fond životního prostředí ČR, oddělení velkých projektů, projektový manažer

Gustav Müller

ředitel odboru krajských pracovišť Čechy
(do funkce jmenován s účinností od 23. 3. 2015)

Vzdělání

České vysoké učení technické, fakulta stavební, obor Vodní stavby a vodní hospodářství

Pracovní zkušenosti

03/2015 - dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru krajských pracovišť Čechy

12/2012 - 03/2015 Státní fond životního prostředí ČR, odbor krajských pracovišť Čechy

05/2009 - 11/2012 Soukromá sféra - jednatel, konzultant v oblasti stavebnictví

05/2006 - 11/2008 TCHAS, spol. s r.o., projektový manažer, ředitel pobočky Praha

04/2004 - 03/2006 SKANSKA CZ, a.s., projektový manažer

02/1996 - 03/2004 Rathberger Group s.r.o., stavbyvedoucí, následně ředitel plánování a výstavby

04/1991 - 01/1995 Pozemní stavby, stavbyvedoucí

08/1986 - 01/1991 Ministerstvo obchodu ČSR, referent odboru investic

09/1983 - 07/1986 Pozemní stavitelství n.p., referent technického rozvoje

Monika Špačková

ředitelka odboru krajských pracovišť Morava
(do funkce jmenována s účinností od 1. 3. 2015)

Vzdělání

Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích, Obor chemie a technologie dřeva, vláknitých materiálů a kompozitů, inženýrský studijní program

Pracovní zkušenosti

03/2015 - dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitelka odboru krajských pracovišť Morava

04/2014 - 02/2015 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení krajských pracovišť V.

01/2013 - 03/2014 Státní fond životního prostředí ČR, pověřena dočasným zastupováním funkce vedoucího odboru projektů a příjmu žádostí

Jakub Hrbek

ředitel odboru řízení Národních programů
(do funkce jmenován s účinností od 1. 11. 2014)

Vzdělání

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta Elektrotechnická, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti

11/2014 - dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru Řízení národních programů

04/2014 - 10/2014 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení metodiky
a strategie

11/2012 - 03/2014 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení metodiky
a přípravy

07/2012 - 10/2012 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení technické podpory

02/2010 - 06/2012 Státní fond životního prostředí ČR, specialista OZE

Michal Slezák

ředitel odboru realizace národních programů
(do funkce jmenován s účinností od 1. 4. 2015)

Vzdělání

Česká zemědělská univerzita, krajinné inženýrství, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti

04/2015 - dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru realizace národních programů

07/2011 - 03/2015 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Český kras

2008 - 2011 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí odboru ochrany přírody
a odpadů

2006 - 2008 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení ochrany přírody
a krajiny

Jana Filipová

ředitelka odboru financování projektů I.
(do funkce jmenována s účinností od 1. 6. 2015)

Vzdělání

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti

06/2015 - dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitelka odboru financování projektů I.

02/2010 - 05/2015 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení I. odboru financování projektů I.

04/2008 - 01/2010 Státní fond životního prostředí ČR, finanční manažerka odboru financování projektů I.

Miloš Rybička

ředitel odboru financování projektů II.
(do funkce jmenován s účinností od 1. 6. 2016)

Vzdělání

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta Sociálních věd a Právnická fakulta, Program EUROPEUM

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta řízení, obor Ekonomické informace
a kontrola

Pracovní zkušenosti

06/2016 - dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru financování projektů II

2003 - 06/2016 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí odboru financování projektů

1997 - 2003 Státní fond životního prostředí ČR, ekonomický náměstek

05/1994 - 1997 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí útvaru finančních operací a analýz

02/1994 - 04/1997 Státní fond životního prostředí ČR, metodik

1992 - 1994 Ekonomické poradenství

1992 - 1993 Komerční banka, úvěrový pracovník

1983 - 1992 Inženýrské a průmyslové stavby Praha, metodik - ekonom

Michal Zíka

ředitel odboru rozpočtu
(do funkce jmenován s účinností od 15. 5. 2015)

Vzdělání

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti

05/2015 - dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru rozpočtu

02/2014 - 05/2015 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení financování projektů

05/2010 - 02/2014 Státní fond životního prostředí ČR, finanční manažer

Božena Hradilová

ředitelka odboru Technické asistence/Nákladů státu na administraci (TA/NSA)
(do funkce jmenována s účinností od 29. 6. 2015)

Vzdělání

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, doktorský studijní program

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti

06/2015 - dosud Státní fond životního prostřední ČR, ředitelka odboru Technické asistence/Nákladů státu na administraci (TA/NSA)

01/2011 - 06/2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR), odbor implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), vedoucí oddělení administrace PO3 a PO4

07/2010 - 12/2010 MŠMT ČR, odbor řízení OP VaVpI, projektová manažerka

Jana Machová

ředitelka odboru řízení lidských zdrojů
(do funkce jmenována s účinností od 5. 3. 2014)

Vzdělání

Technická univerzita v Liberci, Textilní fakulta, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti

03/2014 – dosud Státní fond životního prostřední ČR, ředitelka odboru řízení lidských zdrojů

10/2007 – 06/2009 Státní fond životního prostřední ČR, personalistka, manažer jakosti

Jan Matějka

ředitel odboru ochrany přírody
(do funkce jmenován s účinností od 1. 3. 2017)

Vzdělání

Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesnická fakulta, obor Krajinné inženýrství - aplikovaná ekologie  

Pracovní zkušenosti

03/2017 - dosud Státní fond životního prostřední ČR, ředitel odboru ochrany přírody

·         09/2011 – 02/2017  Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení

·         01/2010 – 08/2011  Státní fond životního prostředí ČR, projektový manažer

·         09/2007 – 12/2009  Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení

·         01/2005 – 08/2007  Státní fond životního prostředí ČR, projektový manažer

·         05/2003 – 12/2004  Úřad městské části Praha 11, referent


Zelená linka

Akce a pozvánky

22. 1. 2018 - 25. 1. 2018
Kam za teplem? Na výstavu Infotherma 2018

S financováním ekologického vytápění poradíme na infostánku SFŽP ČR.

8. 2. 2018 - 10. 2. 2018
Buďte aktivní, navštivte FOR PASIV

Načerpáte inspiraci a dozvíte se, jak ušetřit s dotací Nová zelená úsporám.

26. 1. 2018 - 27. 4. 2018
V regionech poradíme na výstavách Stavíme, bydlíme

Nenechte si ujít cyklus přednášek Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚKotlíkové dotace

 
Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz