Skrýt nabídku

english | RSS


Právě se nacházíte: Národní program ŽP » Dešťovka » Podporované varianty

Podporované varianty

 Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

Dešťovka - schéma 1

 • dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • pro stávající domy v lokalitách ohrožených suchem
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

Kritéria pro udělení dotace v suchých oblastech 

Pokud v obci bylo od roku 2014 (alespoň jedno z kritérií):

 • nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou z důvodu nedostatku vody v obvykle používaných zdrojích;
 • veřejnou vyhláškou či jiným prokazatelným způsobem (např. rozesláním hromadného e-mailu, vyhlášením obecním rozhlasem...) opakovaně omezeno používání vody minimálně ve dvou letech;
 • veřejnou vyhláškou či jiným prokazatelným způsobem (např. rozesláním hromadného e-mailu, vyhlášením obecním rozhlasem...) dlouhodobě omezeno používání vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

Skutečnost je nutné doložit stanoviskem obce nebo odkazem na veřejně dostupné dokumenty. V případě, že je obec uvedena v seznamu prověřených obcí na webových stránkách programu, není nutné již tuto skutečnost dokládat.

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Dešťovka - schéma 2
 
 • dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • podmínkou úplné oddělení rozvodů pitné a srážkové vody
 • pro stávající domy i novostavby v celé ČR
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

 

Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody


Dešťovka - schéma 3

 • dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • podmínkou úplné oddělení rozvodů pitné a srážkové/přečištěné vody
 • pro stávající domy i novostavby v celé ČR
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové ani přečištěné odpadní vody přímo propojen s rozvodem pitné vody


Zelená linka

Akce a pozvánky

22. 1. 2018 - 25. 1. 2018
Kam za teplem? Na výstavu Infotherma 2018

S financováním ekologického vytápění poradíme na infostánku SFŽP ČR.

8. 2. 2018 - 10. 2. 2018
Buďte aktivní, navštivte FOR PASIV

Načerpáte inspiraci a dozvíte se, jak ušetřit s dotací Nová zelená úsporám.

26. 1. 2018 - 27. 4. 2018
V regionech poradíme na výstavách Stavíme, bydlíme

Nenechte si ujít cyklus přednášek Žijte lépe a levněji s našimi dotacemi.

» Archiv akcí a pozvánek

 Poradenské centrum NZÚKotlíkové dotace

 
Banner OPLZZ
 

Hlavní menu


Partneřiinfo@ekoobec.cz web@ekoobec.cz marek.novotny@ekoobec.cz roman.tyce@ekoobec.cz lenka.telickova@ekoobec.cz