Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > SFŽP ČR uvolní na výkup pozemků v chráněných oblastech 50 milionů

SFŽP ČR uvolní na výkup pozemků v chráněných oblastech 50 milionů

03.04.2018
Až do konce roku mohou správy národních parků a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR žádat o finanční prostředky na výkup pozemků ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech. Ministerstvo životního prostředí uvolňuje z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR na výkupy 50 milionů korun. Výkup pozemků obcí i soukromých majitelů ulehčí náročnou péči o pozemky v ochranném režimu a zároveň pomůže se záchranou přírodně cenných lokalit.
Naučná stezka Bukovec na Jizerce, foto: MIchal Němec Rekonstrukce naučné stezky Bukovec na Jizerce, foto: MIchal Němec

Program na podporu výkupu pozemků v chráněných územích podle zákona o ochraně přírody a krajiny běží od roku 2010. Nová dotační výzva je vyhlášena z Národního programu Životní prostředí a je v platnosti od 3. dubna do 31. prosince 2018.

Předmětem dotace jsou výkupy soukromých či obecních pozemků do státního vlastnictví, které vyžadují vysoce odbornou péči pro dlouhodobé zachování biodiverzity, vodního režimu a dalších přírodních fenoménů. Státní vlastnictví těchto pozemků umožní realizovat vhodný management podle schválených plánů péče pro velkoplošná i maloplošná chráněná území.

Současně budou moci příjemci podpory, tedy Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa Národního parku České Švýcarsko, Správa Krkonošského národního parku, Správa Národního parku Podyjí a Správa Národního parku Šumava, zlepšit podmínky pro praktickou péči zejména o národní parky, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky a podpořit biodiverzitu v nich.

Výše podpory na jeden projekt je stoprocentní. Do způsobilých výdajů lze zahrnout náklady na uhrazení ceny vykupovaných pozemků, vyhotovení znaleckých posudků a geometrických plánů na oddělení vykupovaných pozemků.

Podpořené výkupy musí být uskutečněny nejpozději do 31. 12. 2021.

Bližší podmínky se dočtete v textu výzvy a přiložených dokumentech.

Dokumenty k výzvě 1/2018