Právě se nacházíte: SFŽP ČR > test 2

test 2

Ředitelé odborů SFŽP ČR

ředitel odboru metodického
(do funkce jmenován s účinností od 1. 7. 2016)

Vzdělání
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta Lesnická a environmentální, magisterský studijní program Wacheningen University, Environmental Sciences, studijní stáž

Pracovní zkušenosti
06/2016 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru metodického
06/2011 – 06/2016 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí odboru metodického
11/2010 – 05/2011 Ministerstvo životního prostředí, vedoucí oddělení technické asistence OPŽP
04/2008 – 10/2010 Ministerstvo zemědělství, odborný referent oddělení protipovodňové ochrany
01/2004 – 03/2008 Ministerstvo životního prostředí, vedoucí odborný referent specialista odboru fondů EU

pověřen dočasným zastupováním ředitele Odboru řízení lidských zdrojů
(dočasným zastupováním pověřen 9. 4. 2020)

Vzdělání
Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti
8/2019 – současnost Státní fond životního prostředí ČR, Oddělení personalistiky a státní služby – vedoucí oddělení
1/2019 – 7/2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Oddělení právní podpory státní služby – vrchní ministerský rada
5/2018 – 12/2018 Ministerstvo vnitra ČR, Oddělení vládní a parlamentní agendy – vrchní ministerský rada
5/2016 – 4/2018 Ministerstvo vnitra ČR, Oddělení pobytového správního řízení – pověřen dočasným zastupováním vedoucího oddělení  
6/2015 – 4//2016 Ministerstvo vnitra ČR, Oddělení pobytového správního řízení – referent

pověřen dočasným zastupováním ředitele odboru Technické asistence/Nákladů státu na administraci (TA/NSA)
(dočasným zastupováním pověřen 26. 4. 2018)

Vzdělání
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti
2/2016 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení koordinace TA/NSA
12/2013 – 2/2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR), odbor řízení OP VaVpI, projektový manažer
12/2012 – 11/2013 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), projektový manažer

ředitel odboru řízení Národních programů
(do funkce jmenován s účinností od 15. 3. 2020)

Vzdělání
České vysoké učení technické, Fakulta strojní, obor Technika prostředí

Pracovní zkušenosti
2015 – 2020 Státní fond životního prostředí ČR – vedoucí oddělení, odbor krajských pracovišť Čechy
2013 – 2015 Státní fond životního prostředí ČR – vedoucí oddělení, odbor kontrol
2011 – 2013 Státní fond životního prostředí ČR – specialista OZE, odbor kontrol
1994 – 2011 soukromá sféra – jednatel, obchodní manažer

ředitelka odboru finančních příjmů
(do funkce jmenována s účinností od 1. 6. 2019)

Vzdělání
České vysoké učení technické, Fakulta stavební, obor Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě

Pracovní zkušenosti
06/2019 – dosud  Státní fond životního prostřední ČR, ředitelka odboru finančních příjmů
09/2018 – 05/2019  Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení poplatkové agendy
03/2015 – 08/2018  Státní fond životního prostředí ČR, projektová manažerka
10/2012 – 02/2015  Státní fond životního prostředí ČR, metodička
02/2010 – 09/2012  Státní fond životního prostředí ČR, specialista OZE
05/2006 – 07/2009  PMD s.r.o, projektová manažerka
10/2003 – 04/2006  Apatyka servis s.r.o., systémový poradce
07/1995 – 09/2003  ČSAD Jihotrans a.s., správce počítačové sítě
07/1993 – 06/1995  IGY s.r.o., developer

ředitelka odboru financování projektů I.
(do funkce jmenována s účinností od 1. 6. 2015)

Vzdělání
Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti
06/2015 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitelka odboru financování projektů I.
02/2010 – 05/2015 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení I. odboru financování projektů I.
04/2008 – 01/2010 Státní fond životního prostředí ČR, finanční manažerka odboru financování projektů I.

ředitel odboru mezinárodních programů a fondů
(do funkce jmenována s účinností od 1. 1. 2020)

Vzdělání
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, lesní inženýrství
Wageningen University (Nizozemí), Environmental Economics, Development Studies
Česká zemědělská univerzita v Praze, MBA program
Univerzita obrany v Brně, doktorské studium

Pracovní zkušenosti
01/2020 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru mezinárodních programů a fondů
01/2018 – 12/2019 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí samostatného oddělení pro řízení Norských fondů
11/2012 – 01/2018 Město Rožnov pod Radhoštěm, vedoucí odboru rozvoje
06/2011 – 09/2012  Ministerstvo zahraničních věcí ČR, ZÚ Kábul / PRT Lógar, Afghánistán, atašé ekonomický poradce
10/2009 – 04/2015  analytik, mezinárodní záležitosti
10/2008 – 10/2009 VW Wachal, a.s., zástupce generálního ředitele
08/2006 – 10/2008 Úřad vlády ČR, Útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti / Útvar místopředsedy vlády pro ekonomiku, zástupce ředitele odboru koncepcí a analýz
12/2004 – 08/2006  Státní Fond životního prostředí ČR, úsek zahraničních vztahů
07/2004 – 12/2004  Automobile Group BV (European Auto Sales BV), mezinárodní průzkum a analýza trhu

ředitel odboru ochrany přírody
(do funkce jmenován s účinností od 1. 3. 2017)

Vzdělání
Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesnická fakulta, obor Krajinné inženýrství – aplikovaná ekologie

Pracovní zkušenosti
03/2017 – dosud Státní fond životního prostřední ČR, ředitel odboru ochrany přírody
09/2011 – 02/2017  Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení
01/2010 – 08/2011  Státní fond životního prostředí ČR, projektový manažer
09/2007 – 12/2009  Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení
01/2005 – 08/2007  Státní fond životního prostředí ČR, projektový manažer
05/2003 – 12/2004  Úřad městské části Praha 11, referent

ředitel odboru krajských pracovišť Čechy
(do funkce jmenován s účinností od 23. 3. 2015)

Vzdělání
České vysoké učení technické, fakulta stavební, obor Vodní stavby a vodní hospodářství

Pracovní zkušenosti
03/2015 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru krajských pracovišť Čechy
12/2012 – 03/2015 Státní fond životního prostředí ČR, odbor krajských pracovišť Čechy
05/2009 – 11/2012 Soukromá sféra – jednatel, konzultant v oblasti stavebnictví
05/2006 – 11/2008 TCHAS, spol. s r.o., projektový manažer, ředitel pobočky Praha
04/2004 – 03/2006 SKANSKA CZ, a.s., projektový manažer
02/1996 – 03/2004 Rathberger Group s.r.o., stavbyvedoucí, následně ředitel plánování a výstavby
04/1991 – 01/1995 Pozemní stavby, stavbyvedoucí
08/1986 – 01/1991 Ministerstvo obchodu ČSR, referent odboru investic
09/1983 – 07/1986 Pozemní stavitelství n.p., referent technického rozvoje

ředitel odboru provozování vodohospodářské infrastruktury
(do funkce jmenován s účinností od 1. 4. 2014)

Vzdělání
Universita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti
04/2014 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru provozování vodohospodářské infrastruktury
06/2013 – 03/2014 eNovation s.r.o., manažer pro Operační program Životní prostředí
11/2007 – 05/2014 Státní fond životního prostředí ČR, oddělení velkých projektů, projektový manažer

ředitel odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie
(do funkce jmenován s účinností od 1. 7. 2015)

Vzdělání
České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní

Pracovní zkušenosti
07/2015 –  dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie
06/2008 – 06/2015 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie
04/2009 – 05/2010 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení II odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie
11/2007 – 03/2009 Státní fond životního prostředí ČR, projektový manažer odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie
04/2004 – 10/2007 Ministerstvo životního prostředí, referent odboru ochrany vod, tajemník zmocněnce pro hraniční vody s Polskou republikou

ředitel odboru odpadového hospodářství
(do funkce jmenován s účinností od 1. 3. 2014)

Vzdělání
České vysoké učení technické, Fakulta Stavební, Inženýrství životního prostředí

Pracovní zkušenosti
03/2015 – dosud Státní fond životního prostřední ČR, ředitel odboru odpadového hospodářství
04/2014 – 02/2015 Státní fond životního prostřední ČR, vedoucí oddělení, samostatné oddělení náročných projektů
12/2012 – 03/2014 Státní fond životního prostřední ČR, vedoucí oddělení, odbor investičně náročných projektů OPŽP, oddělení koordinace individuálních projektů
06/2009 – 11/2012 Státní fond životního prostřední ČR, projektový manažer, odbor ochrany vod

ředitel odboru veřejnoprávních kontrol
(do funkce jmenován s účinností od 1. 5. 2014)

Vzdělání
Vysoká škola ekonomická v Praze, Podnikohospodářská fakulta, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti
05/2014 – dosud Státní fond životního prostřední ČR, ředitel odboru veřejnosprávních kontrol
02/2013 – 04/2014 Ministerstvo financí ČR, odbor Auditní orgán, vedoucí metodického oddělení
01/2008 – 01/2013 Ministerstvo financí ČR, odbor Auditní orgán, vedoucí oddělení auditů sektorových OP a přeshraniční spolupráce
06/2002 – 12/2007 Ministerstvo financí ČR, odbor Centrální harmonizační jednotka, kontrolor dotačních prostředků ze zahraničí

ředitel odboru financování projektů II.
(do funkce jmenován s účinností od 1. 6. 2016)

Vzdělání
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta Sociálních věd a Právnická fakulta, Program EUROPEUM
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta řízení, obor Ekonomické informace
a kontrola

Pracovní zkušenosti
06/2016 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru financování projektů II

2003 – 06/2016 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí odboru financování projektů
1997 – 2003 Státní fond životního prostředí ČR, ekonomický náměstek
05/1994 – 1997 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí útvaru finančních operací a analýz
02/1994 – 04/1997 Státní fond životního prostředí ČR, metodik
1992 – 1994 Ekonomické poradenství
1992 – 1993 Komerční banka, úvěrový pracovník
1983 – 1992 Inženýrské a průmyslové stavby Praha, metodik – ekonom

ředitel odboru realizace národních programů
(do funkce jmenován s účinností od 1. 4. 2015)

Vzdělání
Česká zemědělská univerzita, krajinné inženýrství, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti
04/2015 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru realizace národních programů
07/2011 – 03/2015 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Český kras
2008 – 2011 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí odboru ochrany přírody a odpadů
2006 – 2008 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

ředitel odboru IT
(do funkce jmenován s účinností od 5. 3. 2014)

Vzdělání
Úplné střední všeobecné vzdělání – Gymnázium

Pracovní zkušenosti
03/2014 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru IT
03/2008 – 01/2014 Globus ČR, k.s., Project manager

ředitelka odboru krajských pracovišť Morava
(do funkce jmenována s účinností od 1. 3. 2015)

Vzdělání
Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích, Obor chemie a technologie dřeva, vláknitých materiálů a kompozitů, inženýrský studijní program

Pracovní zkušenosti
03/2015 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitelka odboru krajských pracovišť Morava
04/2014 – 02/2015 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení krajských pracovišť V.
01/2013 – 03/2014 Státní fond životního prostředí ČR, pověřena dočasným zastupováním funkce vedoucího odboru projektů a příjmu žádostí

ředitelka odboru ochrany vod
(do funkce jmenována s účinností od 5. 3. 2014)

Vzdělání
Vysoká škola zemědělská v Praze, obor zemědělské meliorace

Pracovní zkušenosti
03/2014 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitelka odboru ochrany vod
02/2013 – 02/2014 Ministerstvo financí ČR, auditní orgán, auditor
04/2006 – 02/2012 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí odboru ochrany vod
09/2002 – 03/2006 Státní fond životního prostředí ČR, projektový manažer
10/1993 – 08/2002 Okresní úřad Praha východ, referent

ředitel odboru rozpočtu
(do funkce jmenován s účinností od 15. 5. 2015)

Vzdělání
Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti
05/2015 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru rozpočtu
02/2014 – 05/2015 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení financování projektů
05/2010 – 02/2014 Státní fond životního prostředí ČR, finanční manažer