Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami provozovanými Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen „Fond“). Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Všeobecná pravidla

Fond plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek jsou pouze sledovány IP adresy, z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují. Údaje jsou archivovány po dobu 1 měsíce a poté jsou likvidovány.

Fond neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím registračního formuláře pro odběr newsletteru nebo časopisu Priorita, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Vámi poskytnuté osobní údaje používáme výhradně za sjednaným účelem a pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek Fondu, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a Fond ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli. Udělený souhlas se zpracováním je možné kdykoliv omezit nebo odvolat, stejně jako souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv opětovně udělit.

Při zpracování osobních údajů Fond dbá na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nově také s tzv. evropským nařízením GDPR.

Shromažďování a použití údajů

Náš správce webu, který zaznamenává údaje na vlastní zodpovědnost a který je vázán v tomto ohledu předpisy o důvěrnosti, nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících jednotlivých webových stránek, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon.
Když prohlížíte nebo stahujete obsah webových stránek Fondu, nejsou shromažďovány a ukládány žádné informace. Fond nepoužívá cookies za účelem získání informací o uživatelích.

Změny

V případě jakýchkoli změn zásad ochrany soukromí budou změny uvedeny na této stránce.