Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Modernizační fond > Výzvy Modernizačního fondu > Detail výzvy

Výzva RES+ č. 1/2022 - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

30.6.2022
Příjem žádostí: 10.8.2022 - 15.3.2023 Alokace: 3 100 000 000  Kč
Na podporu výstavby malých FV elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) je zaměřena dotační výzva z Modernizačního fondu. Určena je stávajícím nebo budoucím držitelům licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje.

Na co můžete získat dotaci

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně).

Podporovány jsou:

  • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy
  • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  1. Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  2. Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Kdo může žádat

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Výše příspěvku

Max. 50 % z celkových výdajů projektu

Celkový objem prostředků

3,1 miliardy Kč

Termíny

Zahájení příjmu žádostí: 10. 8. 2022 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 15. 3.  2023 do 12:00 hod.

Realizace podpořených projektů: nejpozději do 2 let od vydání rozhodnutí

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.

Další důležité informace

Konkrétní výše a podmínky podpory jsou uvedeny v textu výzvy a přiložených dokumentech.

Žadatel je povinen informovat veřejnost o realizaci projektu pomocí prostředků z Modernizačního fondu. Detailní informace o publicitě a propagaci naleznete v textu výzvy a v Grafickém manuálu pro projekty financované z prostředků Modernizačního fondu na stránce Povinná publicita.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Jak podat žádost krok za krokem

Kontakty pro dotazy

  • Ing. Bohdan Polak, email: bohdan.polak@sfzp.cz
  • Ing. Ondřej Vrbický, email: ondrej.vrbicky@sfzp.cz
  • Ing. Simona Metelková, email: Simona.metelkova@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení

Další pokyny a formuláře související s výzvou naleznete na stránce Dokumenty k Modernizačnímu fondu.