Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky

Dotace a půjčky

Státní fond životního prostředí ČR poskytuje potřebné finance pro zkvalitňování životního prostředí v České republice, a to prostřednictvím několika dotačních titulů a výhodných půjček.

Díky národním zdrojům se dlouhodobě daří podporovat projekty a aktivity z Národního programu Životní prostředí.

Operační program Životní prostředí umožňuje financovat projekty z evropských strukturálních fondů určených na ochranu a zlepšování životního prostředí.

K nejefektivnějšímu českému finančnímu nástroji, který se zaměřuje na úspory energie v budovách pro bydlení, patří bezesporu program Nová zelená úsporám.

Program Dešťovka podporuje udržitelné hospodaření s vodou v domácnostech.

Majitelé rodinných domů mohou díky kotlíkovým dotacím žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva.

Modernizační fond je stěžejním nástrojem obnovy české energetiky, dopravy a dalších oblastí směrem k většímu využívání čistých ekologických zdrojů, snižování spotřeby energie a decentralizaci.

Finanční prostředky z Norských fondů jsou příležitostí pro projekty zaměřené na zvýšení biodiverzity, snížení znečištění ovzduší, omezení zátěže vodního prostředí mikropolutanty ad.

Dalšími významnými finančními nástroji jsou Inovativní finanční nástroje a půjčky od SFŽP ČR.