Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Norské fondy > Schválené projekty

Schválené projekty

Výzva SGS-3 OSLO

Výzva je zaměřena na tvorbu strategických dokumentů stanovujících dlouhodobý přístup k problémům souvisejících se změnou klimatu a identifikujících vhodná adaptační a/nebo mitigační opatření na lokální a  regionální úrovni. Tento typ dokumentu je souhrnně označován jako tzv. Adaptační strategie.

Podporovanými aktivitami jsou činnosti související s celkovým zpracováním a přijetím Adaptačních strategií na lokální a regionální úrovni, včetně zpracování analytických podkladů a projednávání těchto  dokumentů před jejich přijetím příslušným výkonným orgánem.

Výzva uzavřena: 15. března 2020

 

Výzva 2A TROMSO

Podporovanými opatřeními v rámci výzvy „Tromso“ je provedení dočasného (mobilního) monitoringu kvality ovzduší na regionální nebo místní úrovni, a to za účelem zjištění převládajícího typu znečištění včetně koncentrací znečišťujících látek a identifikace zdroje tohoto znečištění.

Podmínkou pro poskytnutí podpory je následné zpracování akčního plánu s návrhy relevantních opatření pro omezení zjištěného typu znečištění ovzduší či zmírnění následků jeho působení.

Výzva uzavřena: 30. září 2020