Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

ODKAZ NA AKTIVNÍ PROFIL ZADAVATELE

 

Název zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
IČ: 00020729
Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč
Obecná adresa zadavatele: https://www.sfzp.cz

 

Název profilu zadavatele v NEN: Státní fond životního prostředí České republiky

Adresa profilu zadavatele v NEN: https://nen.nipez.cz/profil/sfzp

Evidenční číslo profilu zadavatele dle Věstníku veřejných zakázek: Z2018-032501

Aktivní od: 21. 9. 2018

 

Veřejné zakázky zadavatele Státní fond životního prostředí České republiky jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími příslušnými právními, prováděcími a interními předpisy a s příslušnými usneseními vlády České republiky uveřejňovány na výše uvedeném profilu zadavatele.

 

Neaktivní profily zadavatele:

Adresa profilu zadavatele na archivním webu SFZP.CZ:  https://archiv.sfzp.cz/sekce/549/verejne-zakazky-vyhlasene-sfzp

Adresa profilu zadavatele v E-ZAK: https://ezak.mzp.cz/profile_display_12.html (do 20. 9. 2018)

Adresa profilu zadavatele v elektronickém tržišti GEMIN: https://www.gemin.cz/profil/statni-fond-zivotniho-prostredi-ceske-republiky (od 15. 3. 2016 do 30. 6. 2017)