Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

ODKAZ NA STÁVAJÍCÍ PROFIL ZADAVATELE

 

Název zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 00020729

Obecná adresa zadavatele: https://www.sfzp.cz
Evidenční číslo profilu zadavatele dle Věstníku veřejných zakázek: 491216
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/profile_display_12.html

Veřejné zakázky zadavatele Státní fond životního prostředí České republiky jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s dalšími příslušnými právními, prováděcími a interními předpisy a s příslušnými usneseními vlády České republiky uveřejňovány na výše uvedeném profilu zadavatele.

Neaktivní profily zadavatele:
Původní adresa profilu zadavatele na elektronickém tržišti: https://www.gemin.cz/profil/statni-fond-zivotniho-prostredi-ceske-republiky
Původní adresa profilu zadavatele je uvedena na archivním webu SFŽP ČR, http://archiv.sfzp.cz/.