Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Přihlášení do výběrového řízení

Přihlášení do výběrového řízení

1. Postup přihlášení do výběrového řízení na služební místo

Zaujala Vás nabízená pozice?
Seznamte se s náplní činnosti a termínem uzávěrky pro podávání přihlášek.

Jste překvapen/a dalšími požadavky k zaslání?
Dáme Vám návod pro snazší zorientování – připravte si strukturovaný životopis a vyplňte pečlivě Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (naleznete vždy u každého výběrového řízení).

Jak vše doručíte na Fond?
Odešlete vše v řádně označené obálce na adresu SFŽP ČR nebo osobně doručte na podatelnu Fondu nebo zašlete datovou schránkou či na e-mail epodatelna@sfzp.cz (dokumenty v těchto případech musí být označeny elektronicky uznávaným podpisem, jinak jsou neplatné).

Jaký bude další postup?
Kontaktujeme Vás a pozveme k osobnímu pohovoru.

Vaše příprava před pohovorem?
Podívejte se na webové stránky Fondu, ať víte, čím se zabýváme.
Vezměte si s sebou diplom/vysvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání nebo úředně ověřenou kopii a průkaz totožnosti.
Podrobné informace naleznete vždy u každého výběrového řízení v OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.

 

2. Postup přihlášení do výběrového řízení na pracovní místo

Zaujala Vás nabízená pozice?
Prostudujte si náplň činnosti a termín uzávěrky pro podávání přihlášek.
Zkontrolujte si, zda splňujete všechny požadavky, zejména stanovené vzdělání. Zašlete strukturovaný životopis, příp. další požadované dokumenty na adresu kariera@sfzp.cz.

Jaký bude další postup?
Kontaktujeme Vás a pozveme k osobnímu pohovoru.

Vaše příprava před pohovorem?
Prostudujte si webové stránky, ať víte, čím se zabýváme. Vezměte si s sebou diplom/vysvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání nebo úředně ověřenou kopii, vyplněné čestné prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti (zašleme Vám společně s pozvánkou), aktuální výpis z evidence Rejstříku trestů a průkaz totožnosti.
Podrobné informace naleznete vždy u každého výběrového řízení v INZERÁTU.