Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Norské fondy > Aktuality

Norské fondy

Zobrazit aktuality v rozmezí
-
Norské fondy: Projekty výzvy Rago budou řešit invazní druhy i biotopy v hnědouhelných lomech
20.04.2022
Norské fondy nově podpoří čtrnáct projektů se zaměřením  na inovace v ochraně biodiverzity a ekosystémů. Úspěšní žadatelé z dvoukolové výzvy Rago si rozdělí přes 162 milionů korun. Výzva, jejímž cílem byla podpora aplikace výstupů vědeckovýzkumných projektů do praktické ochrany životního prostředí či podpora přenosu příkladů dobré praxe ze zahraničí, čerpá prostředky z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu financovaného z Norských fondů 2014–2021.
Nově schválené dotace podpoří malé fotovoltaické elektrárny
20.04.2022
Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková schválila dotace šesti desítkám menších fotovoltaických elektráren, které vzniknou díky podpoře z Modernizačního fondu. Je to další krok k energetické nezávislosti a odklonu od fosilních paliv. Se svými projekty uspěli také žadatelé z Národního programu Životní prostředí, Norských fondů a v neposlední řadě také z výzvy zaměřené na projektovou přípravu strategických projektů v uhelných regionech. Celkem se rozdělovalo 686 milionů korun, z toho více než polovina půjde právě do malých sluneč...
Norské fondy: Realizace může začít, šest inovativních projektů si rozdělí 77 milionů korun z výzvy Trondheim
23.03.2022
V dubnu minulého roku zahájil Státní fond životního prostředí ČR příjem projektových námětů do dvoukolové výzvy „Trondheim.“ Alokace 93,6 milionu korun, připravená z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, byla určena na realizaci projektů, jejichž cílem je snížení znečištění povrchových vod zbytky léčiv. Z prvního kola výzvy postoupilo k dalšímu hodnocení dvanáct projektů, z nichž šest bylo doporučeno k podpoře. Úspěšní žadatelé mohou začít s realizací svých aktivit.
Dalších 127 projektů za 300 milionů zlepší životní prostředí ČR
22.03.2022
Více odpočinkových míst, parkovacích ploch, kvalitnější zázemí pro turisty v národních parcích, ekologičtější čištění odpadních vod v malých obcích, inovativní technologie na odstraňování léčiv z vody, nová ekovýuka a posílení zvládání sucha. To je jen část řady projektů, které podpoří Ministerstvo životního prostředí. Ministryně Anna Hubáčková schválila finanční podporu 127 projektům ve výši téměř 300 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí ČR a z Norských fondů.
Ministryně životního prostředí jmenovala nové členy Rady Státního fondu životního prostředí ČR
15.02.2022
V úterý 23. února se poprvé od říjnových voleb sejde v novém složení Rada Státního fondu životního prostředí ČR. V poradním sboru ministryně pro otázky rozdělování finančních prostředků Fondu do ochrany životního prostředků nově zasedne 10 členů, 8 stávajících zůstává. Předsedkyní Rady Fondu byla jmenována poslankyně Jana Krutáková (STAN).
Finanční vypořádání akce smluvní podpory za rok 2021 a finančně platební kalendář na rok 2022
24.01.2022
V souvislosti s inventurou pohledávek a závazků a v souladu se smlouvou o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR byly příjemcům podpory poskytované v rámci  Národního programu Životní prostředí, programů Norských fondů a Modernizačního fondu zaslány závazné pokyny k finančnímu vypořádání smluvní akce za rok 2021 (FV-2021). V případě předepsané podpory na rok 2022 byly také zaslány pokyny k vyplnění finančně platebního kalendáře na rok 2022 (FPK-2022).
Financování projektů v režimu rozpočtového provizoria
08.11.2021
Vzhledem k avizovanému neschválení státního rozpočtu a rozpočtu SFŽP ČR na rok 2022 do konce letošního roku bude pravděpodobně pro první měsíce roku 2022 zaveden režim rozpočtového provizoria.
Termín ukončení financování v roce 2021
02.11.2021
S blížícím se koncem roku a s ohledem na časový průběh procesu administrativních kontrol doporučujeme příjemcům podpory s uzavřenou smlouvou o poskytnutí podpory se SFŽP ČR podávat Žádosti o platbu / Žádosti o uvolnění finančních prostředků průběžně a bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 30. listopadu 2021. Po tomto termínu již nelze proplacení podpory garantovat.
Druhé kolo norské výzvy na inovace v ochraně ekosystémů a biodiverzity je otevřeno
11.10.2021
Státní fond životního prostředí ČR dnes zahájil příjem žádostí do druhého kola výzvy Call-1 Rago, která se zaměřuje na podporu inovativních postupů, realizaci výsledků vědecko-výzkumných projektů a přenos příkladů dobré praxe ze zahraničí. Do druhého kola postoupilo 19 projektových námětů, které mohou získat podporu od 5,2 do 26 milionů korun na aktivity, jejichž cílem je posílení odolnosti ekosystémů a ochrana biodiverzity. Pro žadatele je z prostředků programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu připraveno více než 150 mili...
Druhé kolo výzvy na odstraňování farmaceutického znečištění je otevřeno, o 94 milionů se uchází 12 žadatelů
24.09.2021
Od dubna do června letošního roku mohli zájemci podávat své projektové náměty do výzvy „Trondheim“ zaměřené na realizaci pilotních opatření pro odstranění znečištění povrchových vod mikropolutanty v podobě zbytků léčiv. Žadatelé, jejichž projektové náměty získaly v prvním kole kladné stanovisko expertní komise, mohou od dnešního dne zasílat své žádosti o poskytnutí finanční podpory. Z prostředků Norských fondů je pro ně připraveno téměř 94 milionů korun.