Telefonní seznam

JménoTelefonPoziceOrganizační jednotka
Adámková Konášová Blažena 267 994 187 kontrolor Odbor VSK, Oddělení II.
Adjalová Věra 267 994 648 analytik Odbor strategické koordinace, Oddělení reportingu
Aguasová Maiselsová Taťana 267 994 501
725 051 694
projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení I.
Asor Helena 267 994 147 vedoucí oddělení Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení personalistiky a státní služby
Audolenský Jakub 267 994 379
724 885 760
projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení V.
Badžgoňová Monika 267 994 122 metodik Odbor strategické koordinace, Oddělení metodiky financování projektů
Bajer Pavel 267 994 245
725 757 046
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení OZE v energetice
Barešová Lucie 267 994 392 právník Odbor právní, Oddělení III.
Bartáčková Lenka 267 994 288
734 418 405
projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení IV.
Bartáková Tereza 267 994 497
730 164 504
projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení II.
Bártová Aneta 267 994 646 analytik Odbor strategické koordinace, Oddělení analýz a metodické koordinace
Baslová Petra Alžběta 737 209 971 referent Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Baxa Zdeněk 725 810 902
725 810 902
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad
Beck Antonín 725 739 120
725 739 120
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad
Bečkovská Zuzana 724 034 885
724 034 885
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Bednářová Denisa 731 421 424
731 421 424
projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení IV.
Belorit Zdeněk 725 810 899
725 810 899
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Beluhová Vladimíra 267 994 454 interní auditor Samostatné oddělení interního auditu
Benediktová Kateřina 267 994 127
737 209 969
vedoucí oddělení Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Beneš Vojtěch 267 994 507 ředitel odboru Odbor metodický
Benešová Lucie 737 214 010
737 214 010
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení energetické účinnosti v průmyslu I.
Beníšková Ludmila 725 852 103
725 852 103
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad
Beránková Martina 725 797 002
725 797 002
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad
Beyerová Stanislava 267 994 333 vedoucí oddělení Samostatné oddělení komunikace
Bezecný Lumír 267 994 196
602 218 836
vedoucí oddělení Odbor rozpočtu, Oddělení účetnictví
Bicanová Blanka 733 142 619
733 142 619
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severozápad
Bielan Daniel 267 994 649 právník Odbor právní, Oddělení I.
Bílková Veronika 735 161 250 referent Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Bláha Petr 731 421 428
731 421 428
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Blahník Jan 725 786 449 metodik Odbor metodický, Oddělení metodiky strukturálních fondů
Blahušová Anita 733 691 733 metodik Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů II.
Blažek Jaroslav 267 994 549 ředitel odboru Odbor řízení lidských zdrojů
Blažek Jaroslav 267 994 490
724 034 811
projektový manažer Odbor koordinace financování dekarbonizace, Oddělení pro Modernizační a Inovační fond
Blažková Petra 267 994 269 interní auditor Samostatné oddělení interního auditu
Böhm Tomáš 267 994 568 kontrolor Odbor VSK, Oddělení II.
Bojarová Kateřina 267 994 464
724 742 615
finanční manažer Samostatného oddělení finančních nástrojů
Bolek Arnošt 267 994 556
724 793 603
projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení II.
Borková Ruth 267 994 270 referent Odbor právní
Bořucká Jana 725 196 560
725 196 560
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Bošek Tomáš 267 994 276 referent Odbor právní
Boušková Věnceslava 267 994 233
724 035 442
projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení II.
Breuerová Martina 725 047 400
725 047 400
vedoucí oddělení Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Březinová Hana 267 994 213
735 158 160
projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury
Březinová Lucie 267 994 619
704 846 827
projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení III.
Brožíková Ivana 267 994 462 právník Odbor právní, Oddělení III.
Brožová Markéta 739 521 684 kontrolor Samostatné oddělení kontroly
Brožová Martina 267 994 455
731 424 946
projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení II.
Brychta Jan 777 141 105 referent Odbor finančních příjmů Fondu
Bucheltová Michaela 267 994 616
602 149 140
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky a dopravy
Budinská Zuzana 739 602 034
739 602 034
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Budská Daniela 725 789 694
725 789 694
projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení II.
Burešová Tereza 267 994 612
725 314 156
projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení II.
Burianová Pavlína 724 779 086
724 779 086
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Caivasová Marcela 267 994 176 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Čamra Aleš 267 994 480
724 593 160
projektový manažer Odbor řízení a podpory programů, Oddělení koordinace a podpory programů
Čapounová Soňa 267 994 278 tajemník Ředitel SFŽP ČR
Čecháčková Jana 724 885 755 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Čecháčková Kristýna 267 994 349
725 110 276
projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení V.
Čecháková Lucie 725 716 517
725 716 517
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Čechurová Gabriela 725 047 410
725 047 410
projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Černá Klára 267 994 172 referent Odbor TA/NSA, Oddělení souhrnných žádostí
Černý Aleš 267 994 138
725 314 238
vedoucí oddělení Odbor financování projektů, Oddělení IV. – financování
Černý Štěpán 267 994 291
725 308 494
vedoucí oddělení Odbor TA/NSA, Oddělení koordinace TA/NSA
Černý Tomáš 736 756 029
736 756 029
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad
Červinka Lukáš 734 424 207
734 424 207
projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení II.
Červková Marta 731 499 064
731 499 064
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Cháberová Markéta 267 994 292
602 429 194
projektový manažer Odbor TA/NSA, Oddělení administrace TA/NSA
Chadimová Anna 267 994 452
725 817 050
projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení III.
Chaloupková Pavla 267 994 579
724 035 209
projektový manažer Samostatné oddělení Norských fondů
Charvát Jaroslav 730 162 269 metodik Odbor metodický, Oddělení metodiky strukturálních fondů
Charvátová Jiřina 267 994 296 kontrolor Odbor VSK, Oddělení II.
Chlupová Jitka 267 994 104
724 885 761
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení energetické účinnosti v průmyslu II.
Choutková Jana 607 730 265
607 730 265
vedoucí oddělení Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severozápad
Chvojka Vilém 735 158 153
735 158 153
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad
Císař Luboš 267 994 330 referent Odbor metodický, Oddělení metodiky strukturálních fondů
Danielová Michaela 725 110 523 právník Odbor právní, Oddělení II.
Daňková Michaela 267 994 297
725 501 872
projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení III.
Danningerová Petra 725 757 044
725 757 044
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Davidová Lenka 267 994 589
725 110 269
projektový manažer Odbor řízení a podpory programů, Oddělení koordinace a podpory programů
Dittmannová Jaromíra 267 994 475 právník Odbor právní, Oddělení II.
Diviš Zdeněk 267 994 275
725 533 477
projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení IV.
Dojáček Tomáš 267 994 254 vedoucí oddělení Odbor VSK, Oddělení I.
Dolejší Radka 607 686 483 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Doležalová Karolína 733 691 731
733 691 731
projektový manažer Samostatné oddělení administrace malých projektů
Doul Matyáš 267 994 185 referent Samostatné oddělení kontroly
Drábková Jana 725 533 481
725 533 481
projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení provozování vodohospodářské infrastruktury
Drbal Zbyněk 267 994 169 ředitel odboru Odbor řízení a podpory programů
Dulevová Kateřina 602 676 275 referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy odpady
Dupalová Kateřina 267 994 643
731 637 892
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení energetické účinnosti v průmyslu II.
Dvořák Jana 731 499 040
731 499 040
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Dvořáková Zdeňka 267 994 104
731 421 433
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky I.
Eichlerová Gabriela 267 994 255 interní auditor Samostatné oddělení interního auditu
Eschner Jan 267 994 139
725 859 525
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení energetické účinnosti v průmyslu II.
Eschner Jiří 267 994 588
725 757 036
vedoucí oddělení Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky I.
Fabiánková Aneta 724 580 384 kontrolor Odbor VSK, Oddělení II.
Fabiánová Lucie 734 418 402
734 418 402
projektový manažer Odbor řízení a podpory programů, Oddělení koordinace a podpory programů
Fajfr Tomáš 602 215 360
602 215 360
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky III.
Faměra Lukáš 267 994 423
733 142 623
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky II.
Faměrová Jana 267 994 381 referent Odbor realizace velkých projektů
Fantíková Jarmila 725 716 516
725 716 516
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Fárová Lenka 267 994 496 koordinátor Odbor TA/NSA, Oddělení koordinace TA/NSA
Faustusová Nikola 267 994 256
723 698 028
projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení I.
Feber Tomáš 725 314 155
725 314 155
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Fejk Jiří 730 162 255
730 162 255
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Ferinová Karla 267 994 410 ředitel odboru Odbor finančních příjmů Fondu
Fialová Zuzana 267 994 106
739 521 689
vedoucí oddělení Odbor odpadového hospodářství, Oddělení IV.
Filipová Jana 735 161 228
735 161 228
vedoucí oddělení Samostatného oddělení finančních nástrojů
Filipová Nela 267 994 396
725 533 466
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky II.
Fillová Kristina 267 994 605 referent Odbor TA/NSA, Oddělení souhrnných žádostí
Fleišman Petr 724 779 663
724 779 663
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad
Floriánková Daniela 267 994 531
725 797 005
vedoucí oddělení Odbor ochrany vod, Oddělení I.
Flőssel Michal 731 499 045
731 499 045
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Flusserová Lenka 267 994 230 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Fogl Pavel 267 994 679
731 424 947
projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení IV.
Foglová Božena 267 994 305 referent Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí
Fraňková Kateřina 267 994 420 vedoucí oddělení Odbor strategické koordinace, Oddělení metodiky financování projektů
Früblingová Jana 267 994 269 interní auditor Samostatné oddělení interního auditu
Frýbertová Tereza 267 994 617
724 883 061
projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení V.
Frycová Lucie 267 994 182
725 859 529
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky I.
Fukárková Veronika 267 994 362 asistentka Sekce ekonomická
Fuxová Jindra 267 994 205
730 584 069
projektový manažer Odbor řízení a podpory programů, Oddělení koordinace a podpory programů
Garšicová Miroslava 267 994 373 právník Odbor právní, Oddělení III.
Goga Tomáš 724 885 675
724 885 675
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Goga Vladimíra 725 881 359
725 881 359
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Gonzálezová Lucie 267 994 154 vedoucí oddělení Samostatné oddělení koordinace Národního plánu obnovy
Górecká Jana 724 885 750
724 885 750
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Goryl Michal 267 994 494 analytik Odbor strategické koordinace, Oddělení reportingu
Gotthard Leopold 725 859 526
725 859 526
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Gregorová Eva 267 994 246
723 293 564
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení energetické účinnosti v průmyslu II.
Hamáček Ondřej 267 994 366
728 680 186
projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení I.
Hatae Stejskal Petr 267 994 363
602 466 568
projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení III.
Hatalová Michaela 267 994 542 personalista Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení personalistiky a státní služby
Hausserová Jana 267 994 648 analytik Odbor strategické koordinace, Oddělení reportingu
Havlínová Soňa 733 696 187 metodik Samostatné oddělení koordinace Národního plánu obnovy
Havlová Zuzana 725 780 144 referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy odpady
Havránková Kamila 267 994 195
731 424 948
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky III.
Havrda Marcel 733 690 053 referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy odpady
Hendrich Radek 267 994 144 referent Odbor rozpočtu, Oddělení majetkové
Hernych Jiří 725 314 153
725 314 153
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Hervertová Vojtěška 267 994 238
735 158 159
projektový manažer Odbor koordinace financování dekarbonizace, Oddělení metodické přípravy Fondu spravedlivé transformace
Hladík Radek 267 994 586 vedoucí oddělení Odbor VSK, Oddělení II.
Hlavatá Zdeňka 267 994 466
725 789 618
vedoucí oddělení Odbor realizace velkých projektů, Oddělení ochrany ovzduší a teplárenství
Hnízdil Martin 267 994 152 referent Odbor strategické koordinace, Oddělení reportingu
Hofmeister Štěpán 267 994 184
602 215 477
projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení I.
Holatová Dana 267 994 499 referent Odbor rozpočtu, Oddělení rozpočtu a bilancí
Holoubková Kristýna Anna 267 994 676 referent Odbor rozpočtu, Oddělení majetkové
Holubová Petra 267 994 284
725 533 468
finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení II. - financování
Homola Martin 267 994 443 referent Samostatné oddělení kontroly
Horáček Vilém 267 994 212
730 807 688
finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení V. – financování
Horáková Petra 267 994 335
731 499 050
finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení V. – financování
Horejšová Anna 267 994 580
602 223 511
projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení I.
Houšková Alžběta 267 994 675 právník Odbor právní, Oddělení III.
Hovorková Blanka 267 994 298
725 168 590
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky II.
Hovorková Věra 267 994 332 účetní Odbor rozpočtu, Oddělení rozpočtu a bilancí
Hrabák Ota 725 533 489
725 533 489
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Hrabal Jan 735 161 256
735 161 256
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Hradilík Šimon 267 994 156
725 797 003
projektový manažer Odbor řízení a podpory programů, Oddělení koordinace a podpory programů
Hradilová Božena 267 994 271 ředitel odboru Odbor TA/NSA
Hrbek Jakub 267 994 303 ředitel sekce Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu
Hřebíčková Petra 267 994 450 referent Odbor krajských pracovišť
Hřích Jan 725 796 997 referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy odpady
Hrnčíř Jiří 602 215 243
602 215 243
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Hrnčiříková Jana 730 164 506
730 164 506
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Hruška Zdeněk 725 810 904
725 810 904
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Hulinský Jiří koordinátor
Hulinský Jiří 267 994 533 referent komunikace Samostatné oddělení komunikace
Hurtová Nicole 267 994 427
603 566 040
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení energetické účinnosti v průmyslu I.
Husovská Daniela 267 994 255 interní auditor Samostatné oddělení interního auditu
Išková Renata 267 994 644 vedoucí oddělení Odbor právní, Oddělení II.
Jakobe Pavel 267 994 362 ředitel sekce Sekce ekonomická
Janíčková Bohdana 267 994 680
730 162 270
projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Janíková Jana 725 716 518 referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy vody
Janíková Kateřina 267 994 280
731 681 493
projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení II.
Janoušková Jana 267 994 535 kontrolor Odbor VSK, Oddělení II.
Janovská Lucie 267 664 210
730 162 266
projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení II.
Janská Zuzana 267 994 376
725 789 615
vedoucí oddělení Odbor ochrany přírody, Oddělení IV.
Jarošová Eva 267 994 367
724 335 271
finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení IV. – financování
Javašova Hana 267 994 535 kontrolor Odbor VSK, Oddělení II.
Javůrek Lukáš 267 994 259
725 818 304
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky I.
Javůrková Klára 267 994 259
737 209 970
projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení II.
Ječná Aneta 267 994 503
735 158 148
vedoucí oddělení Odbor rozpočtu, Oddělení rozpočtu a bilancí
Jelínková Dana 267 994 590
730 162 293
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky a dopravy
Ježková Daniela 267 994 604 referent Odbor rozpočtu, Oddělení účetnictví
Jirák Erik 267 994 374 kontrolor Odbor VSK, Oddělení II.
Jiroutová Martina 267 994 222
725 797 040
vedoucí oddělení Odbor odpadového hospodářství, Oddělení III.
Juřica Pavel 267 994 650 metodik Odbor strategické koordinace, Oddělení metodiky financování projektů
Kačenová Jana 730 162 292 projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení energetické účinnosti v průmyslu II.
Kadlec Miroslav 267 994 652
733 142 621
projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury
Kaislerová Markéta 267 994 384
725 796 993
vedoucí oddělení Odbor ochrany vod, Oddělení II.
Kaňková Helena 267 994 672
724 584 526
projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Kapková Květoslava 267 994 425
733 696 182
vedoucí oddělení Odbor ochrany přírody, Oddělení I.
Karásek Lukáš 267 994 322
725 796 992
projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení III.
Karbanová Lucie 730 809 226 kontrolor Odbor VSK, Oddělení II.
Kareš Michal 730 162 278 referent Odbor finančních příjmů Fondu
Kemlinková Tereza 731 421 426 referent Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení personalistiky a státní služby
Klaudisová Zuzana 267 994 161
602 224 180
finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení III. - financování
Klímek Lukáš 267 994 146 analytik Odbor strategické koordinace, Oddělení analýz a metodické koordinace
Klimešová Hana 731 633 178
731 633 178
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Klírová Kristýna 267 994 496
723 524 733
projektový manažer Odbor TA/NSA, Oddělení administrace TA/NSA
Klusáčková Martina 267 994 525
739 521 672
projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení IV.
Knap Ladislav 267 994 468 právník Odbor právní, Oddělení I.
Knappová Pavlína 730 584 077 vedoucí oddělení Samostatné oddělení kontroly
Knigová Markéta 267 994 312
725 859 227
projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení III.
Koblížková Michaela 739 329 628
739 329 628
projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení provozování vodohospodářské infrastruktury
Kocur Tomáš 735 158 157
735 158 157
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Kolář Václav 267 994 322
724 883 065
projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení I.
Kolařík Lukáš 267 994 307
725 789 693
projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení III.
Kolářová Lenka 267 994 168
737 209 973
finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení II. - financování
Koldová Dana 267 994 265
725 797 008
vedoucí oddělení Odbor ochrany vod, Oddělení III.
Kollmann Jan 739 602 035
739 602 035
projektový manažer Samostatné oddělení administrace malých projektů
Konečná Alena 730 162 253
730 162 253
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Kopřivová Štěpánka 267 994 302 asistentka Ředitel SFŽP ČR
Korbaš Vít 730 162 256
730 162 256
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Kordíková Alena 267 994 281 vedoucí oddělení Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení platové a FKSP
Kořínková Veselá Alžběta 724 340 813
724 340 813
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Kortan Jiří 267 994 225
724 138 920
projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Košová Kateřina recepční Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení platové a FKSP
Kostková Aneta 725 813 466 referent Odbor strategické koordinace, Oddělení metodiky financování projektů
Kostková Petra 602 224 371
602 224 371
projektový manažer Samostatné oddělení administrace malých projektů
Koťátková Petra 731 435 273
731 435 273
projektový manažer Odbor koordinace financování dekarbonizace, Oddělení metodické přípravy Fondu spravedlivé transformace
Kotenová Kateřina 267 994 232 personalista Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení personalistiky a státní služby
Kotěra Martin 724 885 747 metodik Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů I.
Kotilová Viera 267 994 389 referent Odbor rozpočtu, Oddělení rozpočtu a bilancí
Kotlářová Kateřina 739 329 625 referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy vody
Kottová Jana 267 994 260 metodik Odbor metodický, Oddělení metodiky Národních programů
Kouklíková Helena 267 994 656 analytik Odbor strategické koordinace, Oddělení analýz a metodické koordinace
Koutný Michal 267 994 653
731 424 954
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení OZE v energetice
Kovář Dušan 730 162 291
730 162 291
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severozápad
Kovář Tomáš 267 994 605 koordinátor Odbor TA/NSA, Oddělení koordinace TA/NSA
Kovářík Karel 267 994 524
725 797 034
vedoucí oddělení Odbor realizace velkých projektů, Oddělení energetické účinnosti v průmyslu II.
Kozelková Zuzana 731 499 061
731 499 061
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky III.
Krámová Aneta 267 994 375 právník Odbor právní, Oddělení I.
Krátká Dana 267 994 234
725 716 520
projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení II.
Krausová Alena 267 994 260 metodik Odbor metodický, Oddělení metodiky Národních programů
Křeháček Tomáš 724 593 113
724 593 113
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Kresl Radim 267 994 530 kontrolor Odbor VSK, Oddělení II.
Kroová Hana 267 994 546
725 785 755
projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení II.
Krumbholcová Jana 267 994 287
724 742 571
projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení IV.
Krůpa Josef 724 885 686
724 885 686
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Kubátová Hana 267 994 129
733 781 191
projektový manažer Odbor TA/NSA, Oddělení administrace TA/NSA
Kubcová Zuzana 704 846 821 referent Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severozápad
Kubica Martin 267 994 515 ředitel sekce Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí
Kuboš Miloslav 724 035 051
724 035 051
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Kubš Martin 725 090 538 metodik Odbor strategické koordinace
Kudernová Sylva 725 797 006 referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy vody
Kudrnová Dominika 267 994 359
704 846 823
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky III.
Kühnová Milena 267 994 401 referent Sekce organizačně - právní
Kunášková Pavlína 267 994 276 právník Odbor právní, Oddělení II.
Kuncířová Magda 267 994 294 právník Odbor právní, Oddělení III.
Kuncová Tereza 724 883 747 metodik Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů I.
Kunzová Jana 267 994 167 analytik Odbor strategické koordinace, Oddělení analýz a metodické koordinace
Kuťák Lukáš 267 994 684
725 168 570
vedoucí oddělení Odbor TA/NSA, Oddělení administrace TA/NSA
Kutheilová Kamila 602 215 269
602 215 269
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severozápad
Kváčová Michaela 267 994 429
602 429 131
projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení III.
Kylarová Hana 737 209 981
737 209 981
projektový manažer Odbor TA/NSA, Oddělení koordinace TA/NSA
Kymrová Alexandra 735 161 248
735 161 248
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení ochrany ovzduší a teplárenství
Kyncl Petr 267 994 502
725 168 589
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení energetické účinnosti v průmyslu I.
Kysela Bohdan 267 994 596 ředitel odboru Odbor právní
Lacinová Irena 267 994 414
730 162 280
projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení IV.
Lačňák Petr 267 994 226
602 425 365
projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení III.
Langr Zdeněk 267 994 223
739 521 687
projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení IV.
Langrová Lenka 267 994 263 referent Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení personalistiky a státní služby
Lantorová Lucie 725 090 543
725 090 543
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severozápad
Laštovičková Eva 725 308 496 referent Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Lauferová Miroslava 267 994 320 referent Odbor právní
Laxa Václav 725 196 565
725 196 565
vedoucí oddělení Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad
Ledvinová Jitka 267 994 356
725 789 601
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky II.
Lehejček Radmil 725 858 222
725 858 222
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Lerchová Simona 731 499 052 projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Levá Radka 267 994 650 referent Odbor strategické koordinace, Oddělení metodiky financování projektů
Lichtenberg Josef 267 994 657
731 681 451
projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Linhart Jakub 267 994 583
725 110 291
projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení II.
Liška Miroslav 725 797 048 metodik Odbor metodický, Oddělení metodiky strukturálních fondů
Litterbachová Denisa 267 994 441
734 424 203
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení energetické účinnosti v průmyslu I.
Lohynská Monika 267 994 651
725 898 099
projektový manažer Odbor koordinace financování dekarbonizace, Oddělení metodické přípravy Fondu spravedlivé transformace
Loudová Miroslava 731 633 186
731 633 186
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Loušová Eva 267 994 408
725 789 610
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení energetické účinnosti v průmyslu II.
Lubinová Martina 267 994 385
739 602 027
finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení III. - financování
Luhanová Lucie 731 681 500 referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy vody
Luksová Diana 730 162 283 právník Odbor právní, Oddělení I.
Mach Karel 725 314 232 kontrolor Samostatné oddělení kontroly
Machačný Michal 721 701 826
721 701 826
vedoucí oddělení Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Machek Jan 725 047 412
725 047 412
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Macková Lenka 267 994 574
725 785 768
projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení IV.
Macourková Martina 267 994 383
724 035 459
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení OZE v energetice
Majerová Iveta 267 994 112
731 424 937
projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení IV.
Malíková Klára 267 994 532
725 797 036
vedoucí oddělení Odbor odpadového hospodářství, Oddělení II.
Malíková Martina 724 883 492 referent Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Malínská Helena 735 161 249
735 161 249
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení energetické účinnosti v průmyslu I.
Manhart Jaromír 267 994 544
725 786 420
projektový manažer Odbor odpadového hospodářství
Mantlíková Štěpánka 267 994 139
730 162 271
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky I.
Mařanová Alena 267 994 541 referent Odbor řízení a podpory programů, Oddělení koordinace a podpory programů
Marcin Ivo 267 994 148 ředitel sekce Sekce strategie Fondu a mezinárodní spolupráce
Marek Jiří 267 994 338
725 789 612
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky II.
Marek Tomáš 267 994 424
725 861 990
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky I.
Marková Zuzana 730 809 225 referent Odbor řízení a podpory programů, Oddělení koordinace a podpory programů
Marsa Jaroslav 267 994 279
725 716 515
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení ochrany ovzduší a teplárenství
Martinák Libor 725 789 698
725 789 698
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Martincová Irena 603 558 791
603 558 791
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Martoch Dušan 602 282 309
602 282 309
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Marušák Lubomír 725 047 401
725 047 401
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Matějka Jan 267 994 327 ředitel odboru Odbor ochrany přírody
Matoulková Michaela 267 994 682
731 681 448
finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení II. - financování
Matoušková Daniela 267 994 186 referent Odbor řízení a podpory programů
Matušek Leo 721 104 447 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Matyáš Martin 602 291 127
602 291 127
vedoucí oddělení Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Matyášková Alena 725 796 991
725 796 991
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Melničuková Marie 725 047 409
725 047 409
vedoucí oddělení Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Metelková Simona 267 994 428
739 602 036
vedoucí oddělení Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky a dopravy
Michalková Marta 267 994 435
724 129 312
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky II.
Michálková Zuzana 733 690 054
733 690 054
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severozápad
Míka Vojtěch 267 994 107 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Mikitka Vladimír 267 994 537 vedoucí oddělení Odbor právní, Oddělení I.
Miková Veronika 730 162 272
730 162 272
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severozápad
Milfaitová Zdeňka 602 224 210
602 224 210
projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení III.
Molnár Daniel 267 994 403
725 168 594
projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení V.
Moravcová Daniela 267 994 509 právník Odbor právní, Oddělení III.
Morávková Lenka 267 994 582
724 035 129
projektový manažer Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí
Možná Pavlína 724 593 190
724 593 190
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Müller Gustav 267 994 145 ředitel odboru Odbor krajských pracovišť
Müllerová Lucie 267 994 688 referent Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení platové a FKSP
Mužík Oldřich 267 994 614 ředitel odboru Odbor koordinace financování dekarbonizace
Navrátil Lukáš 267 994 251
602 262 029
vedoucí oddělení Odbor financování projektů, Oddělení V. – financování
Nedvědová Kateřina 267 994 332 referent Odbor rozpočtu, Oddělení účetnictví
Němec Jakub 267 994 135 ředitel odboru Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury
Neradová Dagmar 733 691 729 tajemník Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí
Neradová Klára 731 648 433
731 648 433
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Nezbedová Iveta 730 809 220 metodik Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy vody
Nix Michal 267 994 463
725 533 467
vedoucí oddělení Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů I.
Nixová Eva 267 994 451
736 756 037
vedoucí oddělení Odbor řízení a podpory programů, Oddělení koordinace a podpory programů
Nohálová Kristina 602 266 270
602 266 270
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Novák Jan 602 218 604
602 218 604
vedoucí oddělení Samostatné oddělení administrace malých projektů
Novák Robert 267 994 494 analytik Odbor strategické koordinace, Oddělení reportingu
Novák Tomáš 725 852 094 metodik Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů I.
Nováková Jana 725 051 695
725 051 695
projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury
Nováková Lenka 267 994 282
736 756 038
projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení I.
Nováková Marcela 267 994 103 referent Samostatné oddělení komunikace
Novosád Martin 267 994 673
731 499 044
vedoucí oddělení Odbor realizace Národních programů, Oddělení III.
Novotná Kristýna 267 994 671
725 818 323
projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení I.
Novotná Linda 267 994 671
724 885 683
projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení III.
Novotná Veronika 602 259 135
602 259 135
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad
Novotný Martin 267 994 378 referent Odbor rozpočtu, Oddělení majetkové
Nushart Zdeněk 267 994 523 vedoucí oddělení Samostatné oddělení interního auditu
Nutilová Hedvika 267 994 426
737 209 978
projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení I.
Ocetková Lucie 731 637 891
731 637 891
finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení IV. – financování
Odleváková Monika 267 994 682
607 686 986
finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení I. - financování
Ohrablo Aleš 267 994 310 metodik Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů I.
Omelková Helena 724 885 764
724 885 764
finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení II. - financování
Ondráčková Lucie 730 162 273
730 162 273
projektový manažer Odbor koordinace financování dekarbonizace, Oddělení implementace strategických investic
Ondráčková Marcela 724 035 437
724 035 437
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Organiščák Milan 267 994 358
725 789 611
vedoucí oddělení Odbor ochrany vod, Oddělení IV.
Ostřížová Radka 267 994 409 referent Odbor ochrany vod
Páclová Lenka 731 681 490 referent Samostatné oddělení administrace malých projektů
Palma Marcel 267 994 500
704 846 825
projektový manažer Odbor koordinace financování dekarbonizace, Oddělení implementace strategických investic
Pastorková Jana 267 994 239
733 142 622
vedoucí oddělení Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy vody
Pavelková Houserová Pavla 267 994 166
733 690 063
projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení III.
Pavlas Jan 723 010 065
723 010 065
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Pavlíčková Lucie 267 994 658
725 196 563
projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Pavlíková Matylda 725 818 305
725 818 305
projektový manažer Odbor TA/NSA, Oddělení administrace TA/NSA
Pavlová Markéta 724 883 533
724 883 533
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad
Pecha Martin 267 994 198
725 797 031
projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení I.
Pertlíčková Kateřina 267 994 113 právník Odbor právní, Oddělení I.
Pešek Roman 267 994 612
724 035 239
projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení IV.
Peterková Julie 733 691 740
733 691 740
projektový manažer Odbor koordinace financování dekarbonizace, Oddělení implementace strategických investic
Petr Tomáš 267 994 214
725 789 697
projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury
Petřík Tomáš 267 994 191
606 710 260
projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Pich Jan 602 265 954
602 265 954
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Piekníková Jana 267 994 674
731 424 951
projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení III.
Pikartová Monika 267 994 495 metodik Odbor metodický, Oddělení metodiky strukturálních fondů
Pišová Martina 267 994 534
737 209 983
projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení IV.
Pleštilová Radka 267 994 293
725 533 478
vedoucí oddělení Odbor ochrany vod, Oddělení V.
Plintovičová Gabriela 267 994 284
724 742 588
finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení I. - financování
Pocedičová Irena 733 696 196
733 696 196
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Podešvová Kristýna 724 593 056
724 593 056
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Pok František 267 994 292 koordinátor Odbor TA/NSA, Oddělení koordinace TA/NSA
Pokorný Miroslav 725 789 606
725 789 606
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severozápad
Pokorný Miroslav 724 885 092
724 885 092
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Poláček Petr 267 994 645 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Polak Bohdan 267 994 552 ředitel odboru Odbor realizace velkých projektů
Polaková Andrea 267 994 272
602 281 757
projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení I.
Poldauf Xavera 602 429 187 referent Samostatné oddělení kontroly
Polická Dina 267 994 125
730 162 252
projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení III.
Polívková Kateřina 724 034 862
724 034 862
projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení II.
Pospíšil Petr 267 994 613
725 797 009
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení OZE v energetice
Praum Miroslav 267 994 155 referent Odbor rozpočtu, Oddělení majetkové
Předota Kamil 267 994 218
730 807 353
vedoucí oddělení Odbor financování projektů, Oddělení II. - financování
Prokop Tomáš 267 994 229 ředitel odboru Odbor odpadového hospodářství
Prouzová Nikola 730 164 508
730 164 508
projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení I.
Ptáčková Martina 267 994 499 referent Odbor rozpočtu, Oddělení rozpočtu a bilancí
Pulchartová Michaela 267 994 432 referent komunikace Samostatné oddělení komunikace
Pulicarová Daniela 267 994 240
725 051 697
vedoucí oddělení Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení provozování vodohospodářské infrastruktury
Pyszková Marcela 267 994 325
730 809 208
finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení IV. – financování
Rajnyšová Romana 267 994 159 metodik Odbor metodický, Oddělení metodiky Národních programů
Razim Martin 736 756 018 metodik Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů I.
Rec Tomáš 731 681 456
731 681 456
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Řeháková Andrea 267 994 446 metodik Odbor metodický
Řeháková Martina 267 994 593
730 811 791
projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení provozování vodohospodářské infrastruktury
Řehořová Pavla 267 994 643
725 074 084
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení ochrany ovzduší a teplárenství
Řehořová Veronika 267 994 609
724 136 116
projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení I.
Řepíková Anna 704 846 826 metodik Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů II.
Reváková Radka 704 846 822 referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy vody
Révayová Jitka 267 994 124
737 209 965
projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení provozování vodohospodářské infrastruktury
Řezáčová Šárka 730 162 172
730 162 172
projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení II.
Riedel Pavel 267 994 160
739 521 665
projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení IV.
Rödling Jan 736 756 028 referent komunikace Samostatné oddělení komunikace
Rolc Jakub 730 809 218
730 809 218
projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení provozování vodohospodářské infrastruktury
Rosenbergová Eva 267 994 607
731 499 043
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení ochrany ovzduší a teplárenství
Roubínek Jan 267 994 677 ředitel odboru Odbor VSK
Rozhoňová Martina 730 164 503
730 164 503
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Rubačová Martina 267 994 175
724 001 774
projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení IV.
Rükl Pavel 737 209 972
737 209 972
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Rusňáková Aneta 730 162 173
730 162 173
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky II.
Růžek Martin 267 994 654
602 648 874
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení OZE v energetice
Růžička Tomáš 267 994 217
725 859 528
projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení IV.
Růžičková Magda 267 994 118
730 182 814
vedoucí oddělení Odbor metodický, Oddělení metodiky Národních programů
Rybička Miloš 267 994 334 ředitel odboru Odbor financování projektů
Rysová Simona 725 074 089
725 074 089
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Ryvolová Andrea 731 499 057
731 499 057
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severozápad
Šalandová Karolína 731 637 560
731 637 560
finanční manažer Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy vody
Šaldová Lenka 267 994 244
730 809 223
projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení V.
Šálová Kateřina 731 648 435 metodik Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů I.
Šamberger Lukáš 267 994 372
725 789 602
vedoucí oddělení Odbor ochrany přírody, Oddělení II.
Schlesingerová Veronika 267 994 592 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení III.
Schmid Martin 724 035 310 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Schulzová Alžběta 725 796 995 referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy vody
Schürrerová Jitka 267 994 209
725 110 270
finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení I. - financování
Sedloň Martin 267 994 529
725 168 575
vedoucí oddělení Odbor ochrany přírody, Oddělení III.
Šefl Pavel 267 994 387 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Sejkora Ondřej 267 994 442
725 168 572
vedoucí oddělení Odbor realizace velkých projektů, Oddělení energetické účinnosti v průmyslu I.
Semiánová Marie 267 994 687
733 142 624
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky III.
Ševčík Radim 267 994 153
725 314 239
vedoucí oddělení Odbor rozpočtu, Oddělení majetkové
Siglerová Petra 267 994 509 právník Odbor právní, Oddělení II.
Šíma Lubomír 725 797 032
725 797 032
projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení II.
Šímová Kristýna 267 994 603
739 521 690
projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení I.
Šimůnková Lenka 267 994 440 metodik Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů I.
Škáchová Eva 736 756 027 referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy odpady
Skalníková Petra 267 994 161
731 637 988
finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení V. – financování
Skálová Ivona 267 994 456
734 424 205
projektový manažer Samostatné oddělení Norských fondů
Skalská Vendula 267 994 149
730 162 164
projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení II.
Škoda Martin 724 884 688
724 884 688
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Školník Miroslav 724 884 535
724 884 535
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severozápad
Sládková Michaela 267 994 194
739 521 681
projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení II.
Sládková Veronika 724 742 540
724 742 540
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Šlapáková Jana 267 994 595 vedoucí oddělení Odbor koordinace financování dekarbonizace, Oddělení metodické přípravy Fondu spravedlivé transformace
Slavík Jan 267 994 642
724 001 772
vedoucí oddělení Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy odpady
Slezák Michal 267 994 469 ředitel odboru Odbor realizace Národních programů
Šmejkal Michal 725 314 241
725 314 241
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Šmejkalová Michaela 267 994 182
602 284 698
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky I.
Šmejkalová Tereza 704 846 824 referent Odbor řízení a podpory programů, Oddělení koordinace a podpory programů
Smetanová Klára 267 994 490
739 329 629
projektový manažer Odbor koordinace financování dekarbonizace, Oddělení pro Modernizační a Inovační fond
Šmída Jakub 267 994 456
725 090 542
projektový manažer Samostatné oddělení Norských fondů
Smolková Veronika 267 994 114 specialista veřejné podpory Odbor strategické koordinace
Smolová Markéta 737 209 986
737 209 986
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Solčány Jan 724 772 827
724 772 827
vedoucí oddělení Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Šotola Petr 267 994 128
725 810 903
vedoucí oddělení Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů II.
Špačková Monika 606 586 388 metodik Odbor metodický, Oddělení metodiky strukturálních fondů
Špringerová Pavla 730 162 170
730 162 170
projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení I.
Šrail Jan 267 994 243
725 716 521
projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení I.
Šreková Gabriela 267 994 439 referent Samostatné oddělení kontroly
Srncová Jitka 723 405 896
723 405 896
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Střední Morava
Srpová Helena 733 781 197
733 781 197
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky a dopravy
Štandová Markéta 267 994 482
606 054 219
projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení III.
Staněk Filip 725 196 559
725 196 559
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Moravskoslezsko
Štanglová Eva 606 710 329 referent komunikace Samostatné oddělení komunikace
Stanková Kristýna 267 994 133
725 314 154
vedoucí oddělení Odbor financování projektů, Oddělení I. - financování
Staňková Lucie 267 994 220 právník Odbor právní, Oddělení II.
Stanková Vendula 731 499 053
731 499 053
finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení V. – financování
Štarmanová Dáša 731 692 675
731 692 675
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severozápad
Šťastná Michaela 267 994 461
731 424 949
projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení II.
Šťastná Nikola 725 898 034 metodik Odbor metodický, Oddělení metodiky Národních programů
Šťastná Tereza 267 994 152 analytik Odbor strategické koordinace, Oddělení reportingu
Stejskalová Štěpánka 730 162 263 projektový manažer Samostatné oddělení administrace malých projektů
Straková Andrea 267 994 619
724 035 028
projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení II.
Straková Martina 267 994 510
723 545 617
finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení III. - financování
Strnadová Olga 267 994 120
734 424 206
projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení III.
Stuchlíková Terézia 267 994 481
725 186 735
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky a dopravy
Stupková Kateřina 267 994 566 metodik Odbor metodický, Oddělení metodiky strukturálních fondů
Suchopárová Jana 267 994 183
730 162 276
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky III.
Šůchová Marie 267 994 551 referent komunikace Samostatné oddělení komunikace
Suchý Ctirad 739 602 024
739 602 024
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severozápad
Šulc Ladislav 725 881 357
725 881 357
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severovýchod
Šulíková Lucie 267 994 585 vedoucí oddělení Odbor strategické koordinace, Oddělení analýz a metodické koordinace
Šuma Jan 267 994 211
725 789 695
projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení IV.
Surmík Tomáš 267 994 131
602 259 361
projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení II.
Šušlíková Anna 724 884 591 referent Odbor krajských pracovišť, Oddělení Praha a Střední Čechy
Šváb Jindřich 267 994 554 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Švadlenková Marie 267 994 129
725 852 104
vedoucí oddělení Odbor TA/NSA, Oddělení souhrnných žádostí
Švanda Petr 724 034 870
724 034 870
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad
Sýkora Vlastislav 267 994 315
725 789 616
vedoucí oddělení Odbor metodický, Oddělení metodiky strukturálních fondů
Tajrychová Monika 267 994 174 kontrolor Odbor VSK, Oddělení II.
Tesař Tomáš 267 994 606 vedoucí oddělení Samostatné oddělení Norských fondů
Těthalová Michaela 267 994 162 referent Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení personalistiky a státní služby
Tiptová Radka 267 994 389 účetní Odbor rozpočtu, Oddělení účetnictví
Tomanová Martina 267 994 683 metodik Odbor strategické koordinace, Oddělení metodiky financování projektů
Tomášková Hana 602 218 847 referent Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad
Tomášová Pavla 725 785 757
725 785 757
projektový manažer Odbor koordinace financování dekarbonizace, Oddělení pro Modernizační a Inovační fond
Trnková Michaela 267 994 398 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Trtil Dušan 267 994 601
725 308 497
projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení IV.
Truncová Hana 736 756 039 vedoucí oddělení Odbor koordinace financování dekarbonizace, Oddělení implementace strategických investic
Tučková Veronika 267 994 221 tajemník Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu
Turčínová Tereza 267 994 191
725 501 875
projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení III.
Urban Lukáš 267 994 241
725 757 043
vedoucí oddělení Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky III.
Vacek Lukáš 267 994 142
739 329 627
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení energetické účinnosti v průmyslu I.
Vácha Jakub 725 196 557 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Váchová Lada 267 994 190 tajemník Sekce strategie Fondu a mezinárodní spolupráce
Váchová Lucie 724 883 067 kontrolor Odbor VSK, Oddělení II.
Václavková Dita 735 158 165 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Valdman Petr 267 994 302 ředitel Ředitel SFŽP ČR
Vaníček Pavel 731 499 039 referent Samostatné oddělení kontroly
Váňová Jana 267 994 454 interní auditor Samostatné oddělení interního auditu
Vašová Lenka 267 994 421 referent Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení personalistiky a státní služby
Veithová Anna 267 994 355 tajemník Odbor řízení lidských zdrojů
Vejsadová Hana 267 994 578 referent Odbor rozpočtu, Oddělení majetkové
Velhartická Marta 733 696 189 referent Odbor rozpočtu, Oddělení rozpočtu a bilancí
Veltrubská Blanka 606 123 845
606 123 845
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihozápad
Veverka Michal 267 994 670
725 797 038
projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení II.
Veverková Lenka 267 994 371
725 789 608
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky a dopravy
Vighová Kateřina 267 994 231
733 142 620
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky III.
Vilímková Stanislava 267 994 449 vedoucí oddělení Odbor strategické koordinace, Oddělení reportingu
Vít Josef 602 425 368
602 425 368
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Vitvar Aleš 267 994 213
725 789 607
vedoucí oddělení Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury
Vitvarová Simona 603 558 792 metodik Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů II.
Vízek Jakub 267 994 193 referent Odbor strategické koordinace, Oddělení reportingu
Vlčková Vopatová Jana 267 994 502
725 785 751
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení energetické účinnosti v průmyslu II.
Vodička Stanislav 267 994 647
602 429 133
vedoucí oddělení Odbor realizace Národních programů, Oddělení II.
Vojtěchová Michaela 733 696 193 referent Odbor realizace Národních programů
Vokálová Gabriela 267 994 608 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení II.
Voláková Pavlína 739 602 031
739 602 031
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení OZE v energetice
Volánková Alice 267 994 685 referent Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení platové a FKSP
Vorlová Lucie 267 994 406
731 499 047
projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Voženílek Jan 739 329 624
739 329 624
projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení III.
Vráblíková Ivana 267 994 345 ředitel odboru Odbor ochrany vod
Vrbický Ondřej 267 994 555
724 305 557
vedoucí oddělení Odbor realizace velkých projektů, Oddělení OZE v energetice
Vrbňáková Lenka 731 400 112
731 400 112
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Jihovýchod
Vrbová Eva 735 161 226 kontrolor Odbor VSK, Oddělení II.
Výmola Roman 725 168 573
725 168 573
finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení I. - financování
Výmolová Hana 267 994 464 referent Odbor financování projektů
Vyskočilová Petra 267 994 161
733 691 738
finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení V. – financování
Zahradníková Martina 267 994 546
725 789 619
projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení I.
Žák Pavel 267 994 189
739 602 025
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení ochrany ovzduší a teplárenství
Zálohová Hana 730 162 260 metodik Odbor řízení a podpory programů, Oddělení řízení programů I.
Zárubová Lenka 267 994 364
725 797 042
vedoucí oddělení Odbor odpadového hospodářství, Oddělení I.
Zavadilová Martina 267 994 401 ředitel sekce Sekce organizačně - právní
Zavoral Adam 267 994 339
725 797 049
finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení IV. – financování
Zavoral Martin 267 994 506
725 789 609
vedoucí oddělení Odbor realizace velkých projektů, Oddělení veřejné energetiky II.
Zavoral Tomáš 267 994 206
724 035 461
vedoucí oddělení Odbor financování projektů, Oddělení III. - financování
Zavoralová Monika 267 994 641
730 807 354
finanční manažer Odbor financování projektů, Oddělení IV. – financování
Zedník Petr 724 732 858 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Zelenská Jana 725 168 574
725 168 574
projektový manažer Samostatné oddělení administrace malých projektů
Zemanová Jana 739 602 033 referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy vody
Žerníček Petr 606 123 867 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Zichová Barbora 267 994 389 účetní Odbor rozpočtu, Oddělení účetnictví
Žigmundová Martina 267 994 548 referent komunikace Samostatné oddělení komunikace
Zíka Michal 267 994 493 ředitel odboru Odbor rozpočtu
Zikmundová Kateřina 731 637 978
731 637 978
projektový manažer Odbor krajských pracovišť, Oddělení Severozápad
Zoššáková Bohumila 267 994 172
725 810 901
projektový manažer Odbor TA/NSA, Oddělení administrace TA/NSA
Zrnová Zuzana 731 633 190
731 633 190
projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení III.
Zugárek Martin 267 994 350
728 054 485
projektový manažer Odbor realizace velkých projektů, Oddělení OZE v energetice
Zuna Břetislav 724 034 802 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.