Pracovníci

JménoTelefonKancelářPoziceOrganizační jednotka
Adámek Martin 267 994 447 5.25 referent Samostatné oddělení kontroly
Aguasová Maiselsová Taťana 267 994 501 6.39 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení I.
Audolenský Jakub 267 994 379 3.13 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení V.
Babáková Zdeňka 267 994 176 6.19 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Bajer Pavel 267 994 245 4.13 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení IV.
Barešová Lucie 267 994 392 6.05 právník Odbor právní, Oddělení III.
Bartáková Tereza 267 994 497 10.27 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení II.
Baštářová Gabriela 267 994 603 3.14 vedoucí oddělení Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury
Baxa Zdeněk 378 033 912 Plzeň projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Jihozápad
Beck Antonín 267 994 171 10.05b projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Praha
Bečkovská Zuzana 466 260 725 Pardubice projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Severovýchod
Begeni Veronika 267 994 339 4.34 finanční manažer Odbor financování projektů II., Oddělení II. - financování projektů pro kraje B
Belorit Zdeněk 595 198 441 Ostrava projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Moravskoslezsko
Beluhová Vladimíra 267 994 204 5.22 interní auditor Samostatné oddělení interního auditu
Bendlová Veronika 267 994 124 3.25 projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení provozování vodohospodářské infrastruktury
Benediktová Kateřina 267 994 127 10.27 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Beneš Vojtěch 267 994 507 5.14 ředitel odboru Odbor metodický
Beranová Milena 267 994 457 3.05 projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury
Beyerová Stanislava 267 994 333 5.39 referent komunikace Samostatné oddělení komunikace
Bezecný Lumír 267 994 196 4.01 vedoucí oddělení Odbor rozpočtu, Oddělení účetnictví
Bicanová Blanka 359 807 200 projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Severozápad
Bílková Jana 267 994 221 5.31 tajemník Sekce řízení Národních programů
Bílková Markéta 267 994 249 4.08 vedoucí oddělení Odbor TA/NSA, Oddělení souhrnných žádostí
Binko Milan 466 260 944 Pardubice projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Severovýchod
Blahník Jan 267 994 643 5.10 metodik Odbor metodický, Oddělení metodické podpory
Blažek Jaroslav 267 994 147 5.19 vedoucí oddělení Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení personalistiky a státní služby
Blažková Dana 577 522 272 Zlín projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Střední Morava
Bolek Arnošt 267 994 556 3.15 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení II.
Borková Ruth 267 994 270 6.11 referent Odbor právní
Bořucká Jana 585 208 405 Olomouc projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Střední Morava
Bošek Tomáš 267 994 276 6.13 referent Odbor právní
Brabcová Helena 267 994 368 5.28 referent Odbor IT, Oddělení spisové služby
Breuerová Martina 595 198 434 Ostrava vedoucí oddělení Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Moravskoslezsko
Březinová Hana 267 994 418 3.14 projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury
Brokeš Miroslav 267 994 202 10.02 referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení finanční analytické a kontrolní
Brožíková Ivana 267 994 462 6.08 právník Odbor právní, Oddělení III.
Brožová Markéta 267 994 460 6.17 kontrolor Samostatné oddělení kontroly
Brožová Martina 267 994 455 3.20 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení II.
Brychta Jan 267 994 407 10.02 referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení finanční analytické a kontrolní
Bucheltová Michaela 267 994 616 4.27 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení II.
Bukvajová Kateřina 724 742 615 5.06 referent Samostatné oddělení kontroly
Bureš Jan 267 994 584 3.22 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení III.
Burešová Tereza 267 994 612 6.29 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení II.
Burianová Pavlína 602 215 565 Hradec Králové projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Severovýchod
Bursíková Markéta 267 994 551 5.39 referent komunikace Samostatné oddělení komunikace
Bušta Karel 267 994 672 10.27 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení III.
Cabaj Filip 267 994 590 6.37 vedoucí oddělení Odbor IT, Oddělení podpory uživatelů
Čamra Aleš 267 994 480 10.14 vedoucí oddělení Odbor řízení Národních programů, Oddělení koordinace a podpory Národních programů
Čech Lubomír 577 522 274 Zlín projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Střední Morava
Čecháčková Jana 541 217 099 Brno kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Čecháková Lucie 595 198 432 Ostrava projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Moravskoslezsko
Čechura Jan 3.14 projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury
Černá Eva 267 994 177 5.22 interní auditor Samostatné oddělení interního auditu
Černá Klára 267 994 689 4.37 referent Odbor TA/NSA, Oddělení souhrnných žádostí
Černý Aleš 267 994 138 4.33 vedoucí oddělení Odbor financování projektů II., Oddělení II. - financování projektů pro kraje B
Černý Štěpán 267 994 291 3.03 ředitel odboru Odbor TA/NSA
Černý Tomáš 378 033 909 Plzeň projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Jihozápad
Chadimová Anna 267 994 452 3.33 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení III.
Chaloupková Pavla 267 994 579 5.10 metodik Odbor metodický, Oddělení metodické podpory
Charvátová Jiřina 267 994 296 6.02 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Chmelíková Barbora 267 994 183 10.04 metodik Odbor řízení Národních programů, Oddělení metodiky a strategie
Chmelíková Karolína 267 994 116 4.14 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení VI.
Choutková Jana 475 205 598 Ústí nad Labem vedoucí oddělení Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Severozápad
Císař Luboš 267 994 330 6.30 referent Odbor IT, Oddělení vývoje informačních systémů pro operační programy
Císař Milan KPBrno projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Jižní Morava
Crkvová Andrea 267 994 173 6.26 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení I.
Danielová Michaela 725 110 523 Jihlava právník Odbor právní, Oddělení II.
Daňková Michaela 267 994 297 3.07 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení III.
Danningerová Petra 595 198 443 Ostrava projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Moravskoslezsko
Diviš Zdeněk 267 994 275 3.33 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení IV.
Dohnalová Vlasta 267 994 676 4.38 účetní Odbor rozpočtu, Oddělení účetnictví
Dojáček Tomáš 267 994 254 6.19 vedoucí oddělení Odbor VSK, Oddělení I.
Doláková Klára 577 522 273 Zlín projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Střední Morava
Doležalová Karolína 4.10 referent Odbor metodický, Call centrum
Doležalová Zdeňka 267 994 409 3.28 referent Odbor ochrany vod
Doul Matyáš 267 994 185 5.06 referent Samostatné oddělení kontroly
Drbal Zbyněk 267 994 169 10.09 vedoucí oddělení Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Střední Čechy
Drdová Lenka 267 994 427 10.09 vedoucí oddělení Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Praha
Drobný Jan 267 994 494 10.12 projektový manažer Odbor řízení Národních programů, Oddělení informační a technické podpory
Drozdová Zdeňka 267 994 228 5.35 referent Odbor rozpočtu, Oddělení rozpočtu a bilancí
Dvořáčková Hana 267 994 503 4.05 referent Odbor rozpočtu, Oddělení rozpočtu a bilancí
Dvořák Jana 595 198 437 Ostrava projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Moravskoslezsko
Dvořák Libor 267 994 197 referent Odbor IT, Oddělení podpory uživatelů
Dvořáková Ludmila 267 994 306 6.12 právník Odbor právní, Oddělení III.
Dvořáková Markéta 267 994 615 5.14 metodik Odbor metodický
Dvořáková Veronika 267 994 648 5.15 referent Odbor metodický, Oddělení CBA a reportingu
Eichlerová Gabriela 267 994 465 5.22 interní auditor Samostatné oddělení interního auditu
Eschner Jan 267 994 139 4.12 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení III.
Eschner Jiří 267 994 588 4.20 vedoucí oddělení Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení II.
Fabiánková Aneta 541 217 064 Brno projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Jižní Morava
Fajfr Tomáš 267 994 606 5.23 projektový manažer Samostatné oddělení pro Řízení Norských fondů
Faltová Karolína 267 994 120 3.21 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení I.
Faměra Lukáš 267 994 423 4.19 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení II.
Faměrová Jana 267 994 381 4.16 referent Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie
Fantíková Jarmila 485 226 135 Liberec projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Severovýchod
Ferinová Karla 267 994 410 10.21 ředitel odboru Odbor finančních příjmů Fondu
Fiala Jiří 267 994 467 6.37 referent Odbor IT, Oddělení podpory uživatelů
Fialová Aneta 267 994 592 3.36 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení III.
Fialová Zuzana 267 994 106 6.39 vedoucí oddělení Odbor odpadového hospodářství, Oddělení IV.
Filipová Jana 267 994 304 4.29 ředitel odboru Odbor financování projektů I.
Fleišman Petr 378 033 911 Plzeň projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Jihozápad
Floriánková Daniela 267 994 531 3.37 vedoucí oddělení Odbor ochrany vod, Oddělení I.
Flőssel Michal 595 198 436 Ostrava projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Moravskoslezsko
Flusserová Lenka 267 994 230 6.16 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Fochler Petr 267 994 602 3.16 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení III.
Fogl Pavel 267 994 679 6.39 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení IV.
Foglová Božena 267 994 305 5.36 referent Sekce řízení OPŽP
Foglová Martina 267 994 141 3.23 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení IV.
Franěk Michael 267 994 309 6.37 referent Odbor IT, Oddělení podpory uživatelů
Fraňková Kateřina 267 994 420 4.04 vedoucí oddělení Samostatné oddělení metodiky
Frantlová Marie 267 994 187 10.05a projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Střední Čechy
Fritzová Nikola 267 994 113 6.22 právník Odbor právní, Oddělení I.
Früblingová Lucie 267 994 150 5.01 vedoucí oddělení Samostatné oddělení komunikace
Frýbertová Tereza 267 994 617 3.13 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení V.
Frycová Lucie 267 994 354 4.21 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení II.
Fuxová Zuzana 267 994 107 10.22b referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy
Garšicová Miroslava 267 994 373 6.07 právník Odbor právní, Oddělení I.
Godálová Olga 541 217 079 Brno referent Odbor krajských pracovišť Morava
Goga Tomáš 466 924 858 Pardubice projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Severovýchod
Gotthard Leopold 567 213 855 Jihlava projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Jižní Morava
Gregorová Eva 267 994 246 4.13 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení I.
Gutwirthová Vladimíra 466 924 858 Pardubice projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Severovýchod
Hamáček Ondřej 267 994 366 3.34 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení I.
Hatalová Michaela 267 994 542 5.19 personalista Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení personalistiky a státní služby
Hausserová Jana 267 994 193 10.11 vedoucí oddělení Odbor řízení Národních programů, Oddělení informační a technické podpory
Havel Stanislav 267 994 224 6.33 referent Odbor IT, Oddělení vývoje informačních systémů pro operační programy
Havelková Martina 541 217 085 Brno projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Jižní Morava
Havlíčková Dagmar 267 994 353 4.31 finanční manažer Odbor financování projektů I., Oddělení II. - financování projektů pro kraje B
Havlová Zuzana 267 994 419 10.01 vedoucí oddělení Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení finanční analytické a kontrolní
Havránková Kamila 267 994 195 4.27 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení I.
Hedbábný Vladimír 267 994 380 6.16 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Hejnová Lucie ředitel odboru Odbor právní
Hemza Jiří Jihlava referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení finanční analytické a kontrolní
Hernych Jiří 485 226 136 Liberec projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Severovýchod
Heroutová Simona 267 994 585 5.23 projektový manažer Samostatné oddělení pro Řízení Norských fondů
Hladík Radek 267 994 586 6.02 vedoucí oddělení Odbor VSK, Oddělení II.
Hladíková Věra 267 994 332 4.38 účetní Odbor rozpočtu, Oddělení účetnictví
Hlavatá Zdeňka 267 994 466 4.06 vedoucí oddělení Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení V.
Hnízdil Martin 267 994 154 5.16 referent Odbor metodický, Oddělení CBA a reportingu
Hofmeister Štěpán 267 994 184 3.22 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení I.
Holatová Dana 267 994 130 4.38 referent Odbor rozpočtu
Holoubek Petr 267 994 530 6.01 referent Odbor VSK, Oddělení II.
Holoubková Kristýna Anna 267 994 601 4.08 referent Odbor rozpočtu
Homola Martin 267 994 443 6.17 referent Samostatné oddělení kontroly
Horáček Vilém 267 994 212 4.30 finanční manažer Odbor financování projektů II., Oddělení III. - financování, reporting a revolving projektů a programů
Horejšová Anna 267 994 580 3.34 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení I.
Houšková Alžběta 267 994 675 6,05 právník Odbor právní, Oddělení III.
Hovorková Blanka 267 994 298 4.14 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení III.
Hrabák Ota 730 162 165 Hradec Králové projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Severovýchod
Hradec Jan 267 994 415 3.31 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení I.
Hradilík Šimon 267 994 156 10.13 projektový manažer Odbor řízení Národních programů, Oddělení koordinace a podpory Národních programů
Hradilová Božena 267 994 496 3.38 ředitel odboru Odbor TA/NSA
Hrbek Jakub 267 994 119 10.06 ředitel sekce Sekce řízení Národních programů
Hřích Jan 267 994 453 10.02 finanční manažer Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení finanční analytické a kontrolní
Hrnčíř Jiří 567 213 855 Jihlava projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Jižní Morava
Hruška Zdeněk 267 994 572 10.05a projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Praha
Hulinský Jiří 3.04 koordinátor Odbor TA/NSA, Oddělení koordinace TA/NSA
Husovská Daniela 267 994 255 5.21 interní auditor Samostatné oddělení interního auditu
Išková Renata 267 994 644 6.18 vedoucí oddělení Odbor právní, Oddělení II.
Jakobe Pavel 267 994 362 5.08 ředitel sekce Sekce ekonomická
Janák Pavel 267 994 210 3.20 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení II.
Janečková Nela 267 994 236 10.05a projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Střední Čechy
Janíčková Bohdana 267 994 680 10.27 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Janíková Žaneta 595 198 439 Ostrava projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Moravskoslezsko
Janoušková Jana 267 994 535 6.01 referent kontroly Odbor VSK, Oddělení II.
Janská Zuzana 267 994 376 3.23 vedoucí oddělení Odbor ochrany přírody, Oddělení IV.
Jarošová Lucie 267 994 684 4.22 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení V.
Javůrek Lukáš 267 994 259 4.12 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení II.
Javůrková Klára 267 994 329 3.09 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení II.
Ječná Aneta 267 994 344 3.30 projektový manažer Odbor TA/NSA, Oddělení administrace TA/NSA
Jeřábková Jana 267 994 335 4.31 finanční manažer Odbor financování projektů I., Oddělení I. - financování projektů pro kraje A
Jeřábková Veronika 267 994 238 5.07 asistentka Sekce ekonomická
Ježková Daniela 267 994 604 5.35 referent Odbor rozpočtu, Oddělení účetnictví
Ježková Věra 359 807 201 Karlovy Vary kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Ježová Lenka 267 994 589 10.13 projektový manažer Odbor řízení Národních programů, Oddělení koordinace a podpory Národních programů
Jílková Monika 267 994 529 3.21 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení I.
Jirák Erik 267 994 374 6.01 kontrolor Odbor VSK, Oddělení II.
Jirásková Ivana 267 994 388 10.01 referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení finanční analytické a kontrolní
Jiroutová Martina 267 994 222 6.23 vedoucí oddělení Odbor odpadového hospodářství, Oddělení III.
Jukl Martin 267 994 271 4.30 vedoucí oddělení Odbor financování projektů II., Oddělení I. - financování projektů pro kraje A
Juřica Pavel 267 994 336 4.04 metodik Samostatné oddělení metodiky
Kadlec Miroslav 267 994 652 3.27 projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury
Kadlecová Eliška 267 994 316 3.08 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení III.
Kaislerová Markéta 267 994 384 3.01 vedoucí oddělení Odbor ochrany vod, Oddělení II.
Kalecký Lukáš 267 994 655 10.05a projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Střední Čechy
Karásek Lukáš 267 994 280 3.19 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení II.
Karbanová Lucie Ústí nad Labem kontrolor Odbor VSK, Oddělení II.
Kazíková Radovana 267 994 349 3.08 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení IV.
Kiliánová Hana 267 994 143 6.20 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Klaudisová Zuzana 267 994 161 4.07 finanční manažer Odbor financování projektů II., Oddělení I. - financování projektů pro kraje A
Klokočníková Dana 267 994 340 4.05 vedoucí oddělení Odbor rozpočtu, Oddělení rozpočtu a bilancí
Klusáčková Martina 267 994 525 6.28 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení II.
Knappová Pavlína 267 994 439 5.06 vedoucí oddělení Samostatné oddělení kontroly
Knigová Markéta 267 994 312 3.32 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení III.
Knotková Marie 267 994 448 6.29 tajemník Sekce řízení OPŽP
Kolář Václav 267 994 322 3.22 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení I.
Kolařík Lukáš 267 994 307 6.27 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení III.
Kolářová Lenka 267 994 168 4.31 finanční manažer Odbor financování projektů I., Oddělení II. - financování projektů pro kraje B
Koldová Dana 267 994 265 3.09 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení III.
Kolková Kateřina 267 994 464 4.32 finanční manažer Odbor financování projektů I., Oddělení II. - financování projektů pro kraje B
Komárková Eva 267 994 233 3.15 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení II.
Kopecká Ingrid 267 994 595 5.09 metodik Odbor metodický, Oddělení metodické podpory
Kopřivová Štěpánka 267 994 215 5.18 asistentka Odbor řízení lidských zdrojů
Korbaš Vít 267 994 657 10.23 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Kordíková Alena 267 994 281 5.27 vedoucí oddělení Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení platové a FKSP
Kortan Jiří 267 994 225 10.24 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Köstelová Linda 267 994 283 3.16 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení III.
Kotenová Kateřina 267 994 232 5.19 personalista Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení personalistiky a státní služby
Kotěra Martin 567 213 855 Jihlava metodik Odbor řízení Národních programů, Oddělení metodiky a strategie
Kottová Jana 267 994 260 10.03 projektový manažer Odbor řízení Národních programů, Oddělení metodiky a strategie
Koudelová Lucie 267 994 441 4.21 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení VI.
Kouřimová Andrea 267 994 619 10.24 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení II.
Koutný Michal 267 994 653 4.14 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení IV.
Kovář Tomáš 267 994 605 3.04 koordinátor Odbor TA/NSA, Oddělení koordinace TA/NSA
Kovářík Karel 267 994 524 4.17 vedoucí oddělení Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení I.
Kozelková Zuzana 267 994 434 5.11 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení VI.
Kozlová Alena 267 994 207 3.31 vedoucí oddělení Odbor ochrany vod, Oddělení V.
Králík Antonín 267 994 274 6.36 referent Odbor IT, Oddělení podpory uživatelů
Krátká Dana 267 994 234 3.15 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení II.
Krausová Alena 267 994 678 10.04 metodik Odbor řízení Národních programů, Oddělení metodiky a strategie
Krausová Blanka 267 994 341 6.33 referent Odbor IT, Oddělení vývoje informačních systémů pro operační programy
Křečková Kateřina 267 994 610 10.22a referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy
Křivánková Kristýna 4.10 referent Odbor metodický, Call centrum
Kroová Hana 267 994 546 6.27 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení II.
Kroupa Karel 267 994 289 3.02 vedoucí oddělení Odbor ochrany vod, Oddělení III.
Krumbholcová Jana 267 994 287 3.01 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení IV.
Krůpa Josef 595 198 440 Ostrava projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Moravskoslezsko
Kubica Martin 267 994 515 5.37 ředitel sekce Sekce řízení OPŽP
Kubíčková Martina 267 994 172 4.37 referent Odbor TA/NSA, Oddělení souhrnných žádostí
Kubín Jan 267 994 146 10.05a projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Praha
Kubitová Ivana 267 994 104 4.20 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení II.
Kuboš Miloslav 595 198 435 Ostrava projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Moravskoslezsko
Kuchařová Martina 267 994 414 3.23 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení IV.
Kühnová Milena 267 994 401 5.34 referent Sekce organizačně - právní
Kůlová Veronika 267 994 201 6.37 referent Odbor IT, Oddělení podpory uživatelů
Kunášková Pavlína 267 994 427 6.18 právník Odbor právní, Oddělení II.
Kuncířová Magda 267 994 318 6.12 právník Odbor právní, Oddělení III.
Kuťák Lukáš 267 994 219 3.03 vedoucí oddělení Odbor TA/NSA, Oddělení administrace TA/NSA
Kutheilová Kamila 730 809 215 Ústí nad Labem projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Severozápad
Kváčová Michaela 267 994 429 6.26 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení III.
Kyncl Petr 267 994 502 4.24 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení V.
Kysela Bohdan 267 994 596 6.10 vedoucí oddělení Odbor právní, Oddělení III.
Lačňák Petr 267 994 226 6.26 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení III.
Langr Zdeněk 267 994 223 6.28 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení IV.
Langrová Lenka 267 994 263 5.13 referent Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení personalistiky a státní služby
Lantorová Lucie 475 212 664 Ústí nad Labem projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Severozápad
Lauferová Miroslava 267 994 320 6.11 referent Odbor právní
Laxa Václav 378 033 913 Plzeň vedoucí oddělení Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Jihozápad
Ledvinová Jitka 267 994 356 4.20 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení III.
Lehejček Radmil 267 994 411 10.05a projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Praha
Linhart Jakub 267 994 583 3.20 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení II.
Lněnička Marek 267 994 152 10.11 projektový manažer Odbor řízení Národních programů, Oddělení informační a technické podpory
Loušová Eva 267 994 408 4.21 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení I.
Lubinová Martina 267 994 385 4.03 finanční manažer Odbor financování projektů II., Oddělení I. - financování projektů pro kraje A
Lukášová Alena 267 994 248 3.25 projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení provozování vodohospodářské infrastruktury
Mach Karel 267 994 105 6.17 kontrolor Samostatné oddělení kontroly
Machačný Michal 485 226 138 Liberec vedoucí oddělení Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Severovýchod
Machek Jan 724 795 269 Hradec Králové projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Severovýchod
Machová Jana 267 994 549 5.17 ředitel odboru Odbor řízení lidských zdrojů
Machová Radka 577 522 275 Zlín kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Macková Lenka 267 994 574 3.24 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení III.
Macourková Martina 267 994 383 4.19 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení IV.
Majerová Iveta 267 994 112 3.30 projektový manažer Odbor TA/NSA, Oddělení administrace TA/NSA
Malíková Klára 267 994 532 6.26 vedoucí oddělení Odbor odpadového hospodářství, Oddělení II.
Malíková Martina 267 994 578 10.05a referent Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Střední Čechy
Malkovská Radka 267 994 302 5.03 referent Ředitel SFŽP ČR
Mařanová Alena 267 994 541 10.15 referent Odbor řízení Národních programů, Oddělení koordinace a podpory Národních programů
Marcin Ivo 267 994 148 5.24 vedoucí oddělení Samostatné oddělení pro Řízení Norských fondů
Marek Jiří 267 994 338 4.18 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení III.
Marek Tomáš 267 994 424 4.19 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení II.
Martinák Libor 577 522 277 Zlín projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Střední Morava
Martoch Dušan 541 217 091 Brno projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Jižní Morava
Mašek Dalibor 267 994 445 6.15 referent Odbor IT, Oddělení podpory uživatelů
Másilková Olga 267 994 377 3.18 referent Odbor ochrany přírody
Mášová Veronika 267 994 681 4.14 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení V.
Matějka Jan 267 994 327 3.10 ředitel odboru Odbor ochrany přírody
Matějková Soňa 267 994 650 5.15 referent Odbor metodický, Oddělení CBA a reportingu
Mátlová Petra 267 994 103 5.39 referent Samostatné oddělení komunikace
Matoušková Daniela 267 994 186 10.08 referent Odbor řízení Národních programů
Matušek Leo 585 208 404 Olomouc kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Matyáš Martin 267 994 178 10.05a projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Praha
Matyášková Alena 595 198 438 Ostrava projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Moravskoslezsko
Mečířová Petra 267 994 269 5.21 interní auditor Samostatné oddělení interního auditu
Medřická Iveta 267 994 286 10.22a metodik Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy
Melč Jiří 267 994 481 10.12 projektový manažer Odbor řízení Národních programů, Oddělení informační a technické podpory
Melničuková Marie 585 244 616 Olomouc vedoucí oddělení Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Střední Morava
Metelková Simona 267 994 428 4.14 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení IV.
Michalková Marta 267 994 435 4.22 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení III.
Miedzgová Kristína 267 994 421 5.18 referent personalistiky a mezd Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení personalistiky a státní služby
Míka Jiří 267 994 500 5.12 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení III.
Míka Vojtěch 267 994 107 6.21 kontrolor Odbor VSK, Oddělení II.
Mikitka Vladimír 267 994 537 6.07 právník Odbor právní, Oddělení I.
Milnerová Kamila 4.10 referent Odbor metodický, Call centrum
Mokrejš Petr 267 994 534 3.10 vedoucí oddělení Odbor ochrany přírody, Oddělení I.
Molnár Daniel 267 994 403 3.33 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení V.
Moravcová Daniela 267 994 317 6.05 právník Odbor právní, Oddělení III.
Morávková Lenka 267 994 582 5.04 projektový manažer Sekce řízení OPŽP
Možná Pavlína 585 242 614 Olomouc projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Střední Morava
Mrva Pavel 359 807 203 Karlovy Vary projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Severozápad
Müller Gustav 267 994 145 10.07 ředitel odboru Odbor krajských pracovišť Čechy
Müllerová Monika 267 994 393 5.30 referent Odbor IT, Oddělení spisové služby
Mužík Oldřich 267 994 614 4.25 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení I.
Navrátil Lukáš 267 994 251 4.33 vedoucí oddělení Odbor financování projektů II., Oddělení III. - financování, reporting a revolving projektů a programů
Navrátilová Veronika 267 994 651 4.35 finanční manažer Odbor financování projektů II., Oddělení II. - financování projektů pro kraje B
Nedvědová Kateřina 267 994 389 6.14 referent Odbor rozpočtu, Oddělení majetkové
Němec Jakub 267 994 135 3.26 ředitel odboru Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury
Neoveský Petr 267 994 144 6.32 referent Odbor rozpočtu, Oddělení majetkové
Nix Michal 267 994 463 10.04 vedoucí oddělení Odbor řízení Národních programů, Oddělení metodiky a strategie
Novák Jan 267 994 179 10.05a projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Praha
Nováková Jana 267 994 418 3.14 projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury
Nováková Lenka 267 994 282 3.13 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení I.
Nováková Veronika 267 994 412 6.18 právník Odbor právní, Oddělení II.
Novosád Martin 267 994 673 10.25 vedoucí oddělení Odbor realizace Národních programů, Oddělení III.
Novotná Jitka 267 994 294 3.35 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení V.
Novotná Kristýna 267 994 482 3.21 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení I.
Novotný Martin 267 994 378 6.14 referent Odbor rozpočtu, Oddělení majetkové
Nushart Zdeněk 267 994 523 5.20 vedoucí oddělení Samostatné oddělení interního auditu
Nutilová Hedvika 267 994 426 6.25 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení I.
Odleváková Monika 267 994 682 4.02 finanční manažer Odbor financování projektů I., Oddělení II. - financování projektů pro kraje B
Ohrablo Aleš 267 994 310 10.03 metodik Odbor řízení Národních programů, Oddělení metodiky a strategie
Ondráčková Marcela 541 217 092 Brno projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Jižní Morava
Organiščák Milan 267 994 358 3.06 vedoucí oddělení Odbor ochrany vod, Oddělení IV.
Pastorková Jana 267 994 239 10.22b vedoucí oddělení Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy
Pávková Kristýna 267 994 266 4.01 účetní Odbor rozpočtu, Oddělení účetnictví
Pavlas Jan 565 659 261 Jihlava projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Jižní Morava
Pavlíčková Lucie 267 994 658 10.27 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Pavlová Markéta 387 203 857 České Budějovice projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Jihozápad
Pecha Martin 267 994 198 3.37 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení I.
Pecnová Milena 267 994 541 10.15 projektový manažer Odbor řízení Národních programů, Oddělení koordinace a podpory Národních programů
Pešek Roman 267 994 543 6.39 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení IV.
Pešková Eva 267 994 300 Recepce recepční Odbor řízení lidských zdrojů
Piekníková Jana 267 994 674 10.28 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení III.
Pilariková Lucie 731 695 927 KP Ostrava referent Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Moravskoslezsko
Píšová Martina 267 994 547 4.12 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení V.
Pitelka Karel 267 994 430 10.04 metodik Odbor řízení Národních programů, Oddělení metodiky a strategie
Pleštilová Radka 267 994 293 3.13 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení V.
Pok František 267 994 496 3.04 koordinátor Odbor TA/NSA, Oddělení koordinace TA/NSA
Pokorná Jindra 267 994 205 10.13 projektový manažer Odbor řízení Národních programů, Oddělení koordinace a podpory Národních programů
Pokorný Miroslav 541 217 098 Brno projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Jižní Morava
Poláček Petr 267 994 645 6.19 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Polak Bohdan 267 994 552 4.15 ředitel odboru Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie
Polaková Andrea 267 994 272 6.28 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení I.
Poldauf Xavera 267 994 492 6.17 referent Samostatné oddělení kontroly
Polická Dina 267 994 125 6.24 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení IV.
Polívková Kateřina 267 994 479 10.24 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení II.
Pospíšil Petr 267 994 613 4.23 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení IV.
Prauchová Wahyu Monika 267 994 262 6.04
Praum Miroslav 267 994 155 6.32 referent Odbor rozpočtu, Oddělení majetkové
Předota Kamil 267 994 218 4.02 finanční manažer Odbor financování projektů I., Oddělení I. - financování projektů pro kraje A
Procházková Marcela 234 284 150 028 referent Odbor IT, Oddělení spisové služby
Prokop Tomáš 267 994 229 6.31 ředitel odboru Odbor odpadového hospodářství
Ptáčková Martina 267 994 499 5.35 referent Odbor rozpočtu, Oddělení rozpočtu a bilancí
Pulchartová Michaela 267 994 432 5.39 referent komunikace Samostatné oddělení komunikace
Pulicarová Daniela 267 994 240 3.25 vedoucí oddělení Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení provozování vodohospodářské infrastruktury
Punčochářová Petra 267 994 253 3.21 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení I.
Pyszková Marcela 267 994 325 4.35 finanční manažer Odbor financování projektů II., Oddělení II. - financování projektů pro kraje B
Rábová Lucie 267 994 683 5.15 referent Odbor metodický, Oddělení CBA a reportingu
Rajnyšová Romana 267 994 159 10.25 vedoucí oddělení Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Rakusová Zolzaya 267 994 367 4.07 finanční manažer Odbor financování projektů II., Oddělení I. - financování projektů pro kraje A
Rambousek Jan 267 994 559 6.37 referent Odbor IT, Oddělení podpory uživatelů
Řeháková Martina 267 994 593 3.27 projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení provozování vodohospodářské infrastruktury
Řehořová Pavla 267 994 203 4.25 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení V.
Riedel Pavel 267 994 160 6.28 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení IV.
Rödling Jan 5.39 referent komunikace Samostatné oddělení komunikace
Rolc Jakub 267 994 536 3.27 projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení provozování vodohospodářské infrastruktury
Rosenbergová Eva 267 994 607 4.13 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení V.
Roubínek Jan 267 994 677 6.03 ředitel odboru Odbor VSK
Rožánek Stanislav 267 994 170 6.04 kontrolor Odbor VSK, Oddělení II.
Rükl Pavel 267 994 164 10.05a projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Praha
Růžek Martin 267 994 654 10.05a projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Praha
Růžička Tomáš 267 994 217 3.06 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení IV.
Růžičková Magda 267 994 118 10.25 metodik Odbor řízení Národních programů, Oddělení metodiky a strategie
Rybička Miloš 267 994 334 4.36 ředitel odboru Odbor financování projektů II.
Safko Peter 267 994 475 6.06 manažer řízení a podpory projektů a projektových týmů Fondu Sekce organizačně - právní
Šaldová Lenka 267 994 244 3.09 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení V.
Šamberger Lukáš 267 994 372 3.19 vedoucí oddělení Odbor ochrany přírody, Oddělení II.
Schmid Martin 378 033 910 Plzeň kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Schürrerová Jitka 267 994 209 4.02 finanční manažer Odbor financování projektů I., Oddělení I. - financování projektů pro kraje A
Seberová Tereza 267 994 611 4.21 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení IV.
Sedláčková Alena 267 994 609 3.23 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení III.
Sedloň Martin 267 994 279 3.11 vedoucí oddělení Odbor ochrany přírody, Oddělení III.
Šefl Pavel 267 994 387 6.21 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Sejkora Ondřej 267 994 442 4.17 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení I.
Semiánová Marie 267 994 687 4.27 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení VI.
Ševčík Radim 267 994 153 6.32 vedoucí oddělení Odbor rozpočtu, Oddělení majetkové
Severa Tomáš 267 994 608 3.17 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení II.
Šíma Lubomír 10.27 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení II.
Šimková Kristýna 267 994 256 3.22 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení IV.
Šimůnková Lenka 10.03 metodik Odbor řízení Národních programů, Oddělení metodiky a strategie
Šíp Matěj 267 994 486 6.13 právník Odbor právní, Oddělení II.
Šípková Miroslava 267 994 365 5.38 referent Odbor IT, Oddělení spisové služby
Sirůčková Šárka 10.15 referent Odbor řízení Národních programů, Oddělení koordinace a podpory Národních programů
Skálová Ivona 267 994 456 5.23 projektový manažer Samostatné oddělení pro Řízení Norských fondů
Skalská Vendula 267 994 149 10.27 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení II.
Škoda Martin 466 265 584 Pardubice projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Severovýchod
Školník Miroslav 359 807 202 Karlovy Vary projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Severozápad
Sládková Michaela 267 994 194 6.24 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení II.
Slavík Jan 267 994 642 10.22a referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy
Slezák Michal 267 994 469 10.26 ředitel odboru Odbor realizace Národních programů
Šmejkalová Michaela 267 994 182 5.11 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení II.
Smékalová Petra 267 994 284 4.32 finanční manažer Odbor financování projektů I., Oddělení I. - financování projektů pro kraje A
Smetanová Aneta 267 994 417 4.28 finanční manažer Odbor financování projektů I., Oddělení I. - financování projektů pro kraje A
Smolková Veronika 267 994 114 4.24 specialista veřejné podpory Odbor metodický
Smrčina Jan 267 994 352 6.35 ředitel odboru Odbor IT
Solčány Jan 541 217 097 Brno vedoucí oddělení Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Jižní Morava
Šotola Petr 267 994 128 5.11 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení VI.
Sova Vladimír 267 994 115 10.05a projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Střední Čechy
Špačková Monika 541 217 090 Brno ředitel odboru Odbor krajských pracovišť Morava
Šrail Jan 267 994 243 3.07 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení I.
Šrailová Eva 267 994 397 10.27 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení II.
Staněk Filip 595 198 431 Ostrava projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Moravskoslezsko
Štanglová Eva 5.39 referent komunikace Samostatné oddělení komunikace
Stanková Kristýna 267 994 133 4.35 finanční manažer Odbor financování projektů II., Oddělení III. - financování, reporting a revolving projektů a programů
Staňková Lucie 267 994 220 6.18 právník Odbor právní, Oddělení II.
Štantejský Jakub 267 994 671 5.10 metodik Odbor metodický, Oddělení metodické podpory
Stašová Sylvie 267 994 474 10.23 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení III.
Stašová Vladimíra 267 994 512 10.05b projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Střední Čechy
Šťastná Michaela 267 994 461 3.15 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení II.
Staufčík Petr 267 994 140 6.34 referent Odbor IT, Oddělení vývoje informačních systémů pro operační programy
Štefková Veronika 267 994 548 5.39 referent komunikace Samostatné oddělení komunikace
Stejskal Petr 267 994 363 6.23 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení III.
Stískalová Jarmila 577 522 279 Zlín projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Střední Morava
Straková Martina 267 994 510 finanční manažer Odbor financování projektů II., Oddělení I. - financování projektů pro kraje A
Stupková Kateřina 267 994 566 5.09 metodik Odbor metodický, Oddělení metodické podpory
Suchý Ctirad 475 207 448 Ústí nad Labem projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Severozápad
Šulíková Lucie 267 994 151 4.28 vedoucí oddělení Odbor financování projektů I., Oddělení I. - financování projektů pro kraje A
Šuma Jan 267 994 211 3.23 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení IV.
Surmík Tomáš 267 994 131 6.27 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení II.
Šušlíková Anna 267 994 301 10.05a referent Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Praha
Šváb Jindřich 267 994 554 6.20 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Švadlenková Marie 267 994 129 4.37 referent Odbor TA/NSA, Oddělení souhrnných žádostí
Švanda Petr 387 202 116 České Budějovice projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Jihozápad
Švantnerová Diana právník Odbor právní, Oddělení II.
Sýkora Vlastislav 267 994 315 5.09 vedoucí oddělení Odbor metodický, Oddělení metodické podpory
Sýkorová Soňa 267 994 278 5.04 tajemník Ředitel SFŽP ČR
Synáčková Jitka 267 994 157 6.33 referent Odbor IT, Oddělení vývoje informačních systémů pro operační programy
Tajrychová Monika 267 994 174 6.02 kontrolor Odbor VSK, Oddělení II.
Těthalová Michaela 267 994 162 5.13 referent Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení personalistiky a státní služby
Thér Radek 387 202 116 České Budějovice projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Jihozápad
Tlapáková Jana 267 994 136 10.22b referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení poplatkové agendy
Tlustá Jana 267 994 425 4.10 vedoucí oddělení Odbor metodický, Call centrum
Tomanová Martina 267 994 142 4.04 metodik Samostatné oddělení metodiky
Tomášková Hana 387 210 149 České Budějovice referent Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Jihozápad
Tomková Miroslava 267 994 618 6.09 ředitel odboru Odbor právní
Trnková Michaela 267 994 398 6.04 kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Troníčková Zuzana 267 994 468 6.22 právník Odbor právní, Oddělení I.
Turčínová Tereza 267 994 191 10.22c projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení III.
Turek Vladimír 267 994 277 6.37 referent Odbor IT, Oddělení podpory uživatelů
Urban Lukáš 267 994 241 4.13 vedoucí oddělení Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení VI.
Vachalíková Kateřina 267 994 438 5.13 referent Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení personalistiky a státní služby
Váchová Lada 267 994 190 5.03 referent Ředitel SFŽP ČR
Václavek Marek 595 198 433 Ostrava projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Moravskoslezsko
Vajglová Radka 267 994 250 6.27 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení II.
Valdman Petr ředitel Ředitel SFŽP ČR
Valeška Přemysl 267 994 331 10.24 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Váňa Aleš 267 994 288 6.24 projektový manažer Odbor odpadového hospodářství, Oddělení IV.
Vaníček Pavel 267 994 324 5.06 referent Samostatné oddělení kontroly
Váňová Jana 267 994 454 5.21 interní auditor Samostatné oddělení interního auditu
Vašků Jan 267 994 568 6.01 referent Odbor VSK, Oddělení II.
Veltrubská Blanka 386 351 995 České Budějovice projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Jihozápad
Veverka Michal 267 994 670 3.20 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení II.
Veverková Lenka 267 994 371 10.08 referent Odbor krajských pracovišť Čechy
Vichrová Dáša 267 994 416 10.05b projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Střední Čechy
Vighová Kateřina 267 994 231 4.27 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení VI.
Vilímková Stanislava 267 994 449 5.15 vedoucí oddělení Odbor metodický, Oddělení CBA a reportingu
Vinter Miloslav 267 994 308 6.33 vedoucí oddělení Odbor IT, Oddělení vývoje informačních systémů pro operační programy
Vinterová Lenka 267 994 422 10.28 referent Odbor realizace Národních programů
Vít Josef 567 213 855 Jihlava projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Jižní Morava
Vitvar Aleš 267 994 213 3.08 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení IV.
Vízek Jakub 267 994 656 5.16 referent Odbor metodický, Oddělení CBA a reportingu
Vlčková Vopatová Jana 267 994 134 4.21 projektový manažer Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení I.
Vodička Stanislav 267 994 647 10.22c vedoucí oddělení Odbor realizace Národních programů, Oddělení II.
Vojtěchová Michaela 267 994 450 10.28 referent Odbor realizace Národních programů
Volánková Alice 267 994 685 5.27 referent Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení platové a FKSP
Volmutová Tatiana 267 994 370 5.27 referent Odbor řízení lidských zdrojů, Oddělení platové a FKSP
Vorlová Lucie 267 994 406 10.24 projektový manažer Odbor realizace Národních programů, Oddělení I.
Votrubová Jana 267 994 175 3.17 projektový manažer Odbor ochrany přírody, Oddělení IV.
Vráblíková Ivana 267 994 345 3.29 ředitel odboru Odbor ochrany vod
Vránová Jana 267 994 167 3.05 projektový manažer Odbor provozování vodohospodářské infrastruktury, Oddělení monitoringu vodohospodářské infrastruktury
Vrbický Ondřej 267 994 555 4.23 vedoucí oddělení Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení IV.
Vyleťalová Lucie 267 994 342 3.35 projektový manažer Odbor ochrany vod, Oddělení III.
Výmola Roman 267 994 166 10.01 referent Odbor finančních příjmů Fondu, Oddělení finanční analytické a kontrolní
Výmolová Hana 267 994 362 5.07 referent Sekce ekonomická
Zajčenko Dita 267 994 313 5.38 vedoucí oddělení Odbor IT, Oddělení spisové služby
Žák Pavel 267 994 189 4.31 vedoucí oddělení Odbor financování projektů I., Oddělení II. - financování projektů pro kraje B
Zámyslická Klára 267 994 369 5.28 referent Odbor IT, Oddělení spisové služby
Zárubová Lenka 267 994 364 6.25 vedoucí oddělení Odbor odpadového hospodářství, Oddělení I.
Zaspalová Petra 267 994 399 4.35 finanční manažer Odbor financování projektů II., Oddělení III. - financování, reporting a revolving projektů a programů
Zavadilová Martina 267 994 401 5.33 ředitel sekce Sekce organizačně - právní
Zavoral Martin 267 994 506 4.18 vedoucí oddělení Odbor ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie, Oddělení III.
Zavoral Tomáš 267 994 206 4.03 finanční manažer Odbor financování projektů II., Oddělení II. - financování projektů pro kraje B
Zavoralová Monika 267 994 641 4.07 finanční manažer Odbor financování projektů II., Oddělení II. - financování projektů pro kraje B
Zedník Petr 595 198 442 Ostrava kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Zeinerová Veronika 585 208 405 Olomouc projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Střední Morava
Zelenská Jana 4.10 referent Odbor metodický, Call centrum
Žerníček Petr 585 208 404 Olomouc kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.
Zieglerová Jana 585 203 855 Olomouc projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Střední Morava
Zíka Michal 267 994 493 4.09 ředitel odboru Odbor rozpočtu
Zmeškal Miroslav 577 222 762 Zlín projektový manažer Odbor krajských pracovišť Morava, Oddělení Střední Morava
Zoššáková Bohumila 267 994 235 3.30 projektový manažer Odbor TA/NSA, Oddělení administrace TA/NSA
Zugárek Martin 267 994 350 10.05a projektový manažer Odbor krajských pracovišť Čechy, Oddělení Střední Čechy
Zuna Břetislav 378 033 910 Plzeň kontrolor Odbor VSK, Oddělení I.