Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Legislativa > Poplatková agenda > Voda

Voda

S datem účinnosti od 1. ledna 2019 se Státní fond životního prostředí ČR stal správcem poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle §88 a §89 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Poplatník je povinen podat poplatkové přiznání nejpozději do 15. února kalendářního roku následujícího po skončení poplatkového období.

Poplatkové přiznání se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. (ISPOP)

 

KONTAKTY

poplatky.voda@sfzp.cz – slouží pro provozovatele vodohospodářské infrastruktury k oznámení omezení, přerušení a obnovy provozu čistírny odpadních vod (dle § 89n, odst. 3, vodního zákona) a pro případné dotazy týkající se poplatkové agendy

Jméno a příjmení Pozice Telefon E-mail
Ing. Ferinová Karla ředitelka odboru 267 994 410 karla.ferinova@sfzp.cz
Ing. Pastorková Jana vedoucí oddělení 267 994 239 jana.pastorkova@sfzp.cz
Ing. Dvořáková Markéta referent 267 994 615 marketa.dvorakova@sfzp.cz
Ing. Křečková Kateřina referent 267 994 610 katerina.kreckova@sfzp.cz
Ing. Medřická Iveta referent 267 994 286 iveta.medricka@sfzp.cz
Ing. Reváková Radka referent 267 994 290 radka.revakova@sfzp.cz
Ing. Slavík Jan referent 267 994 642 jan.slavik@sfzp.cz
Ing. Tlapáková Jana referent 267 994 136 jana.tlapakova@sfzp.cz

 

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 9 – 12 hod 13 – 17 hod
Středa 9 – 12 hod 13 – 17 hod