Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Legislativa > Poplatková agenda > Voda

Voda

S datem účinnosti od 1. ledna 2019 se Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) stal správcem poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle §88 a §89 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (dále jen „vodní zákon“).

Poplatník je povinen podat poplatkové přiznání nejpozději do 15. února kalendářního roku následujícího po skončení poplatkového období.

Poplatkové přiznání se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. (ISPOP)

 

KONTAKTY

poplatky.voda@sfzp.cz – slouží pro provozovatele vodohospodářské infrastruktury k oznámení omezení, přerušení a obnovy provozu čistírny odpadních vod (dle § 89n, odst. 3, vodního zákona) a pro případné dotazy týkající se poplatkové agendy

Jméno a příjmení Pozice Telefon E-mail
Ing. Ferinová Karla ředitelka odboru 267 994 410 karla.ferinova@sfzp.cz
Ing. Pastorková Jana vedoucí oddělení 267 994 239 jana.pastorkova@sfzp.cz
Ing. Dvořáková Markéta referent 267 994 615 marketa.dvorakova@sfzp.cz
Ing. Křečková Kateřina referent 267 994 610 katerina.kreckova@sfzp.cz
Ing. Medřická Iveta referent 267 994 286 iveta.medricka@sfzp.cz
Ing. Reváková Radka referent 267 994 290 radka.revakova@sfzp.cz
Ing. Slavík Jan referent 267 994 642 jan.slavik@sfzp.cz
Ing. Tlapáková Jana referent 267 994 136 jana.tlapakova@sfzp.cz

 

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 9 – 12 hod 13 – 17 hod
Středa 9 – 12 hod 13 – 17 hod