Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Legislativa > Poplatková agenda > Voda

Voda

S datem účinnosti od 1. ledna 2019 se Státní fond životního prostředí ČR stal správcem poplatku za odebrané množství podzemní vody a poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle §88 a §89 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Poplatník je povinen podat poplatkové přiznání nejpozději do 15. února kalendářního roku následujícího po skončení poplatkového období.

Poplatkové přiznání se podává prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí – ISPOP >.

Kontakty

E-mail: poplatky.voda@sfzp.cz

  • Slouží pro provozovatele vodohospodářské infrastruktury k oznámení omezení, přerušení a obnovy provozu čistírny odpadních vod (dle § 89n, odst. 3, vodního zákona) a pro případné dotazy týkající se poplatkové agendy.
Jméno a příjmení Pozice Telefon Mobil E-mail
Ing. Karla Ferinová ředitelka odboru 267 994 410 725 308 498 karla.ferinova@sfzp.cz
Ing. Jana Pastorková vedoucí oddělení 267 994 239 733 142 622 jana.pastorkova@sfzp.cz
Ing. Jana Janíková referentka 267 994 658 725 716 518 jana.janikova@sfzp.cz
Ing. Michal Kareš referent 267 994 290 730 162 278 michal.kares@sfzp.cz
Ing. Kateřina Kotlářová referentka 267 994 611 739 329 625 katerina.kotlarova@sfzp.cz
Ing. Sylva Kudernová referentka 267 994 286 725 797 006 sylva.kudernova@sfzp.cz
Ing. Lucie Luhanová referentka 267 994 290 731 681 500 lucie.luhanova@sfzp.cz
Ing. Iveta Nezbedová referentka 267 994 286 730 809 220 iveta.nezbedova@sfzp.cz
Ing. Radka Reváková referentka 267 994 658 704 846 822 radka.revakova@sfzp.cz
Mgr. Alžběta Schulzová referentka 267 994 615 725 796 995 alzbeta.schulzova@sfzp.cz
Mgr. Karolína Šalandová referentka 267 994 615 731 637 560 karolina.salandova@sfzp.cz
Ing. Jana Zemanová referentka 267 994 611 739 602 033 jana.zemanova@sfzp.cz

Úřední hodiny

Pondělí 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Středa 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00