Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Operační program Spravedlivá transformace

Operační program Spravedlivá transformace

Na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech Česka se zaměřuje nový evropský dotační nástroj Operační program Spravedlivá transformace.

Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj budou v nejbližších letech čelit velkým socioekonomickým a environmentálním výzvám, které jsou spojeny s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku. Cílem programu je zmírnit dopady transformačního procesu na ekonomiku, obyvatele a životní prostředí, zejména zajistit pracovní místa pro zaměstnance, odcházející z uhelného průmyslu, zlepšit veřejné služby nebo obnovit krajinu zasaženou těžbou.

Program vychází z Plánu spravedlivé územní transformace, který připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se členy tzv. Transformační platformy.

Program je financován z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci a na období 2021–2027 je v něm k dispozici celkem 42,7 mld. Kč. Po odečtení prostředků na technickou pomoc si kraje rozdělí 41 mld. Kč.

Administraci přijatých žádostí o podporu zajišťuje Státní fond životního prostředí ČR jako zprostředkující subjekt. Řídicím orgánem programu je Ministerstvo životního prostředí.

Extra pomoc pro nejvíce zasažené uhelné regiony

Spravedlivá transformace bude poskytovat v cílových regionech podporu nad rámec ostatních programů. Žadatelé proto mohou získat prostředky i z ostatních operačních programů nebo Modernizačního fondu. Ten zůstane hlavním veřejným finančním zdrojem pro modernizaci energetického sektoru. Oba nástroje se vhodným způsobem budou doplňovat a poskytnou uhelným regionům dostatečnou podporu.

Operační program Spravedlivá transformace budou moci využít regiony nejvíce zasažené odklonem od uhlí:

 • Karlovarský kraj, hospodářsky nejméně vyspělý region s významnou těžbou hnědého uhlí a návazným průmyslem
 • Ústecký kraj, ekonomicky druhý nejslabší region charakteristický nejrozsáhlejší těžbou hnědého uhlí s výrazným dopadem na krajinu i kvalitu života obyvatel a energeticky náročným průmyslem
 • Moravskoslezský kraj, který se v mnoha ohledech neřadí mezi ekonomicky slabé regiony, ale přetrvává zde těžký průmysl a následky těžby černého uhlí v podobě zasažené krajiny

Regionální informace k programu poskytují speciální weby Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

Na co lze podporu čerpat

Škála podporovaných opatření je široká. Prostředky mohou uhelné regiony využít na zmírnění dopadu odklonu od těžby uhlí: na rekvalifikaci pracovníků, transformaci stávajících podniků směrem k nízkouhlíkovému provozu, investice do zakládání nových firem, produktivní investice do malých a středních podniků, regeneraci a využití nevyužívaných lokalit a také na podporu inovací, digitalizace, oběhového hospodářství nebo na oblast vědy a výzkumu.

Mezi hlavní oblasti, které je možné podporovat, patří:

 • malé a střední podniky
 • výzkum a inovace
 • digitalizace
 • čistá energie a energetické úspory
 • oběhové hospodářství
 • rekultivace a nové využití území
 • rekvalifikace a pomoc při hledání zaměstnání

Kdo může o prostředky požádat

Žadateli mohou být:

 • samospráva
 • příspěvkové organizace
 • podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky, velké podniky – včetně zařazených do obchodování s emisními povolenkami. Produktivní investice do velkých podniků lze podpořit jen za předpokladu, že jsou výslovně uvedeny v Plánu spravedlivé územní transformace, čemuž předchází zpracování podnikové analýzy na vytvoření pracovních míst v kraji)
 • státní podniky a organizace
 • organizační složky státu
 • veřejnoprávní subjekty
 • vysoké školy, školská zařízení a výzkumné instituce

Kdy program poběží

Program je naplánován na období 2021–2027. Způsobilost výdajů začíná v roce 2021 a končí v roce 2029, kdy bude program finálně uzavřen.

Jaké formy podpory program nabízí?

 • Strategické projekty – komplexní projekty s významným transformačním dopadem doporučené jednotlivými kraji.
 • Tematické výzvy – širokému spektru žadatelů určené projektové výzvy dle jednotlivých témat a oblastí podpory.
 • Skupinové projekty – projektové výzvy zaměřené na menší a typově podobné projekty, které jsou průběžné vyhlašovány a administrovány jednotlivými kraji.

Schválené projekty

Kde se dozvím více

 

Tlacitko Přejít na web