Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Legislativa > Poplatková agenda > Voda > Monitoring vod

Monitoring vod

Kontrola správnosti měření objemu a sledování znečištění vypouštěných odpadních vod dle § 103 a § 103a vodního zákona

V souladu s ustanovením § 103 odst. 4 a § 103a odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách zajišťuje Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen Fond) úhrady nákladů spojených s prováděním odběrů vzorků a následných analýz odpadních vod a úhrady nákladů spojených s kontrolou správnosti měření objemu vypouštěných odpadních vod, pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Podle ustanovení § 103 odst. 1 a 2 může správnost měření objemu vypouštěných odpadních vod pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových kontrolovat odborně způsobilá osoba vybraná Fondem (dále jen „měřící skupina“) a podle ustanovení § 103a odst. 2 může správnost sledování vypouštěného znečištění ve vypouštěných odpadních vodách pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových kontrolovat kontrolní laboratoř.

Za účelem zajištění plnění výše uvedené zákonné povinnosti má Fond, na základě provedených výběrových řízení, uzavřené smlouvy na stanovené období s vybranými dodavateli uvedenými v přiloženém přehledu. Uvedené společnosti vystupují ve vztahu ke znečišťovateli v pozici kontrolní laboratoře nebo měřící skupiny.

Pracovníci těchto společností, využívající oprávnění dle § 103 vodního zákona, postupují při výkonu činnosti v souladu s ustanovením § 6 a 17 vyhlášky č. 328/2018 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových, a jsou povinni před započetím činnosti vhodným způsobem prokázat znečišťovateli svou příslušnost ke kontrolní laboratoři nebo měřící skupině.

Aktuální přehled dodavatelů

KRAJ KONTROLNÍ LABORATOŘ – Platnost pověření do 31. 12. 2024 MĚŘÍCÍ SKUPINA – Platnost pověření do 31. 12. 2024
Hlavní město Praha Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916629 DHI, a.s., Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10, IČ 64948200
Středočeský Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916630 DHI, a.s., Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10, IČ 64948200
Jihočeský Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916631 Aquamonitoring, s.r.o., Jedovnická 2346/8, 628 00 Brno, IČ 29366810
Plzeňský Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916632 DHI, a.s., Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10, IČ 64948200
Karlovarský Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916633 DHI, a.s., Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10, IČ 64948200
Ústecký Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916634 DHI, a.s., Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10, IČ 64948200
Liberecký Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916635 Aquamonitoring, s.r.o., Jedovnická 2346/8, 628 00 Brno, IČ 29366810
Královéhradecký Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916636 Aquamonitoring, s.r.o., Jedovnická 2346/8, 628 00 Brno, IČ 29366810
Pardubický Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916637 Aquamonitoring, s.r.o., Jedovnická 2346/8, 628 00 Brno, IČ 29366811
Olomoucký Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916638 Aquamonitoring, s.r.o., Jedovnická 2346/8, 628 00 Brno, IČ 29366812
Moravskoslezský Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916638 Aquamonitoring, s.r.o., Jedovnická 2346/8, 628 00 Brno, IČ 29366813
Jihomoravský Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916640 Aquamonitoring, s.r.o., Jedovnická 2346/8, 628 00 Brno, IČ 29366814
Zlínský Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916641 Aquamonitoring, s.r.o., Jedovnická 2346/8, 628 00 Brno, IČ 29366815
Vysočina Bioanalytika CZ, s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ 25916642 Aquamonitoring, s.r.o., Jedovnická 2346/8, 628 00 Brno, IČ 29366816

Přehled ke stažení: