Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Legislativa > Poplatková agenda > Voda > Monitoring vod

Monitoring vod

Kontrola správnosti měření objemu a sledování znečištění vypouštěných odpadních vod dle § 103 a § 103a vodního zákona

V souladu s ustanovením § 103 odst. 4 a § 103a odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách zajišťuje Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen Fond) úhrady nákladů spojených s prováděním odběrů vzorků a následných analýz odpadních vod a úhrady nákladů spojených s kontrolou správnosti měření objemu vypouštěných odpadních vod, pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Podle ustanovení § 103 odst. 1 a 2 může správnost měření objemu vypouštěných odpadních vod pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových kontrolovat odborně způsobilá osoba vybraná Fondem (dále jen „měřící skupina“) a podle ustanovení § 103a odst. 2 může správnost sledování vypouštěného znečištění ve vypouštěných odpadních vodách pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových kontrolovat kontrolní laboratoř.

Za účelem zajištění plnění výše uvedené zákonné povinnosti má Fond, na základě provedených výběrových řízení, uzavřené smlouvy na stanovené období s vybranými dodavateli uvedenými v přiloženém přehledu. Uvedené společnosti vystupují ve vztahu ke znečišťovateli v pozici kontrolní laboratoře nebo měřící skupiny.

Pracovníci těchto společností, využívající oprávnění dle § 103 vodního zákona, postupují při výkonu činnosti v souladu s ustanovením § 6 a 17 vyhlášky č. 328/2018 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových, a jsou povinni před započetím činnosti vhodným způsobem prokázat znečišťovateli svou příslušnost ke kontrolní laboratoři nebo měřící skupině.

Aktuální přehled dodavatelů (v pdf)

 
KRAJ KONTROLNÍ LABORATOŘ

(Platnost pověření
do 31. 12. 2021)

MĚŘÍCÍ SKUPINA

(Platnost pověření
do 30. 4. 2021)

Hlavní město Praha Bioanalytika CZ, s.r.o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim
IČ 25916629
DHI, a.s.
Na Vrších 1490/5
100 00 Praha 10
IČ 64948200
Středočeský Bioanalytika CZ, s.r.o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim
IČ 25916629
DHI, a.s.
Na Vrších 1490/5
100 00 Praha 10
IČ 64948200
Jihočeský Bioanalytika CZ, s.r.o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim
IČ 25916629
DHI, a.s.
Na Vrších 1490/5
100 00 Praha 10
IČ 64948200
Plzeňský Bioanalytika CZ, s.r.o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim
IČ 25916629
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1, Hostivař
102 00 Praha 10
IČ 25656635
Karlovarský Bioanalytika CZ, s.r.o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim
IČ 25916629
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1, Hostivař
102 00 Praha 10
IČ 25656635
Ústecký Bioanalytika CZ, s.r.o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim
IČ 25916629
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1, Hostivař
102 00 Praha 10
IČ 25656635
Liberecký Bioanalytika CZ, s.r.o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim
IČ 25916629
Aquamonitoring, s.r.o.
Jedovnická 2346/8
628 00 Brno
IČ 29366810
Královéhradecký Bioanalytika CZ, s.r.o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim
IČ 25916629
DHI, a.s.
Na Vrších 1490/5
100 00 Praha 10
IČ 64948200
Pardubický Bioanalytika CZ, s.r.o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim
IČ 25916629
DHI, a.s.
Na Vrších 1490/5
100 00 Praha 10
IČ 64948200
Vysočina Bioanalytika CZ, s.r.o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim
IČ 25916629
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ke Kablu 971/1, Hostivař
102 00 Praha 10
IČ 25656635
Jihomoravský Bioanalytika CZ, s.r.o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim
IČ 25916629
Aquamonitoring, s.r.o.
Jedovnická 2346/8
628 00 Brno
IČ 29366810
Olomoucký Bioanalytika CZ, s.r.o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim
IČ 25916629
Aquamonitoring, s.r.o.
Jedovnická 2346/8
628 00 Brno
IČ 29366810
Zlínský Bioanalytika CZ, s.r.o.
Píšťovy 820
537 01 Chrudim
IČ 25916629
Aquamonitoring, s.r.o.
Jedovnická 2346/8
628 00 Brno
IČ 29366810
Moravskoslezský Povodí Odry, státní podnik
Varenská 49
701 26 Ostrava
IČ 70890021
Aquamonitoring, s.r.o.
Jedovnická 2346/8
628 00 Brno
IČ 29366810