Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Vedení SFŽP ČR

Vedení SFŽP ČR

Petr Valdman

ředitel SFŽP ČR

(do funkce jmenován s účinností od 1. 3. 2014)

Vzdělání

ČVUT Praha, Fakulta stavební, magisterský studijní program

Praxe

08/2013 – 02/2014 Technologická agentura ČR; projektový a koordinační manažer pro fondy EU

01/2011 – 07/2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; ředitel odboru implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

05/2003 – 08/2010 Státní fond životního prostředí ČR; od 04/2006 náměstek ředitele pro úsek řízení projektů

 

Ředitelé sekcí

Martin Kubica

ředitel sekce řízení Operačního programu Životní prostředí

(do funkce jmenován s účinností od 4. 1. 2013)

Vzdělání

Karlova univerzita v Praze, Právnická fakulta, magisterský studijní program

Praxe

2004 – dosud Státní fond životního prostředí ČR

10/1998 – 10/2004 během studia působil jako asistent v Poslanecké sněmovně České republiky

 

 

Pavel Jakobe

ředitel sekce ekonomické

(do funkce jmenován s účinností od 14. 4. 2014)

Vzdělání

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, magisterský studijní program

Praxe

09/2008 – dosud Státní fond životního prostředí ČR

09/2007 – 08/2008 Modrá Pyramida, stavební spořitelna, bankovní poradce

12/2003 – 06/2005 Ministerstvo dopravy, odbor fondů EU

09/2001 – 09/2002 Ministerstvo životního prostředí, Odbor ekonomiky životního prostředí

 

Martina Zavadilová

ředitelka sekce organizačně-právní

(do funkce jmenována s účinností od 1. 5. 2014)

Vzdělání

Západočeská univerzita v Plzni, Ekonomická fakulta, bakalářský studijní program,

Metropolitní univerzita Praha, magisterský studijní program

Praxe

06/2011 – 03/2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; odbor řízení OPVK, odbor kontrol na místě OPVK

01/2008 – 05/2011 Ministerstvo pro místní rozvoj; odbor řízení operačních programů (SROP, JPD2, IOP), odbor interního auditu a PAS (IOP)

09/2001 – 12/2007 Finanční ředitelství v Ústí nad Labem; finanční úřad v Mostě, oddělení kontroly dotací

 

 

Ředitelé odborů SFŽP ČR

Jan Roubínek

Lucie Hejnová

Jan Smrčina

Ivana Vráblíková

Bohdan Polak

Tomáš Prokop

Vojtěch Beneš

Jakub Němec

Gustav Müller

Monika Špačková

Jakub Hrbek

Michal Slezák

Jana Filipová

Miloš Rybička

Michal Zíka

Božena Hradilová

Jana Machová

Jan Matějka

Karla Ferinová

 

Jan Roubínek

ředitel odboru veřejnoprávních kontrol

(do funkce jmenován s účinností od 1. 5. 2014)

Vzdělání

Vysoká škola ekonomická v Praze, Podnikohospodářská fakulta, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti

05/2014 – dosud Státní fond životního prostřední ČR, ředitel odboru veřejnosprávních kontrol

02/2013 – 04/2014 Ministerstvo financí ČR, odbor Auditní orgán, vedoucí metodického oddělení

01/2008 – 01/2013 Ministerstvo financí ČR, odbor Auditní orgán, vedoucí oddělení auditů sektorových OP a přeshraniční spolupráce

06/2002 – 12/2007 Ministerstvo financí ČR, odbor Centrální harmonizační jednotka, kontrolor dotačních prostředků ze zahraničí

 

Lucie Hejnová

ředitelka odboru právního
(do funkce jmenována s účinností od 1. 4. 2014)

Vzdělání

Západočeská univerzita v Plzni, fakulta právnická, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti

04/2014 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitelka odboru právního

07/2008 – 03/2014 Ministerstvo financí ČR, Platební a certifikační orgán, právník

 

Jan Smrčina

ředitel odboru IT
(do funkce jmenován s účinností od 5. 3. 2014)

Vzdělání

Úplné střední všeobecné vzdělání – Gymnázium

Pracovní zkušenosti

03/2014 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru IT

03/2008 – 01/2014 Globus ČR, k.s., Project manager

 

Ivana Vráblíková

ředitelka odboru ochrany vod
(do funkce jmenována s účinností od 5. 3. 2014)

Vzdělání

Vysoká škola zemědělská v Praze, obor zemědělské meliorace

Pracovní zkušenosti

03/2014 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitelka odboru ochrany vod

02/2013 – 02/2014 Ministerstvo financí ČR, auditní orgán, auditor

04/2006 – 02/2012 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí odboru ochrany vod

09/2002 – 03/2006 Státní fond životního prostředí ČR, projektový manažer

10/1993 – 08/2002 Okresní úřad Praha východ, referent

 

Bohdan Polak

ředitel odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie
(do funkce jmenován s účinností od 1. 7. 2015)

Vzdělání

České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní

Pracovní zkušenosti

07/2015 –  dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru ochrany ovzduší
a obnovitelných zdrojů energie

06/2008 – 06/2015 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie

04/2009 – 05/2010 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení II odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie

11/2007 – 03/2009 Státní fond životního prostředí ČR, projektový manažer odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie

04/2004 – 10/2007 Ministerstvo životního prostředí, referent odboru ochrany vod, tajemník zmocněnce pro hraniční vody s Polskou republikou

 

Tomáš Prokop

ředitel odboru odpadového hospodářství
(do funkce jmenován s účinností od 1. 3. 2014)

Vzdělání

České vysoké učení technické, Fakulta Stavební, Inženýrství životního prostředí

Pracovní zkušenosti

03/2015 – dosud Státní fond životního prostřední ČR, ředitel odboru odpadového hospodářství

04/2014 – 02/2015 Státní fond životního prostřední ČR, vedoucí oddělení, samostatné oddělení náročných projektů

12/2012 – 03/2014 Státní fond životního prostřední ČR, vedoucí oddělení, odbor investičně náročných projektů OPŽP, oddělení koordinace individuálních projektů

06/2009 – 11/2012 Státní fond životního prostřední ČR, projektový manažer, odbor ochrany vod

 

Vojtěch Beneš

ředitel odboru metodického
(do funkce jmenován s účinností od 1. 7. 2016)

Vzdělání

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta Lesnická a environmentální, magisterský studijní program

Wacheningen University, Environmental Sciences, studijní stáž

Pracovní zkušenosti

06/2016 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru metodického

06/2011 – 06/2016 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí odboru metodického

11/2010 – 05/2011 Ministerstvo životního prostředí, vedoucí oddělení technické asistence OPŽP

04/2008 – 10/2010 Ministerstvo zemědělství, odborný referent oddělení protipovodňové ochrany

01/2004 – 03/2008 Ministerstvo životního prostředí, vedoucí odborný referent specialista odboru fondů EU

 

Jakub Němec

ředitel odboru provozování vodohospodářské infrastruktury
(do funkce jmenován s účinností od 1. 4. 2014)

Vzdělání

Universita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti

04/2014 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru provozování vodohospodářské infrastruktury

06/2013 – 03/2014 eNovation s.r.o., manažer pro Operační program Životní prostředí

11/2007 – 05/2014 Státní fond životního prostředí ČR, oddělení velkých projektů, projektový manažer

 

Gustav Müller

ředitel odboru krajských pracovišť Čechy
(do funkce jmenován s účinností od 23. 3. 2015)

Vzdělání

České vysoké učení technické, fakulta stavební, obor Vodní stavby a vodní hospodářství

Pracovní zkušenosti

03/2015 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru krajských pracovišť Čechy

12/2012 – 03/2015 Státní fond životního prostředí ČR, odbor krajských pracovišť Čechy

05/2009 – 11/2012 Soukromá sféra – jednatel, konzultant v oblasti stavebnictví

05/2006 – 11/2008 TCHAS, spol. s r.o., projektový manažer, ředitel pobočky Praha

04/2004 – 03/2006 SKANSKA CZ, a.s., projektový manažer

02/1996 – 03/2004 Rathberger Group s.r.o., stavbyvedoucí, následně ředitel plánování a výstavby

04/1991 – 01/1995 Pozemní stavby, stavbyvedoucí

08/1986 – 01/1991 Ministerstvo obchodu ČSR, referent odboru investic

09/1983 – 07/1986 Pozemní stavitelství n.p., referent technického rozvoje

 

Monika Špačková

ředitelka odboru krajských pracovišť Morava
(do funkce jmenována s účinností od 1. 3. 2015)

Vzdělání

Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích, Obor chemie a technologie dřeva, vláknitých materiálů a kompozitů, inženýrský studijní program

Pracovní zkušenosti

03/2015 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitelka odboru krajských pracovišť Morava

04/2014 – 02/2015 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení krajských pracovišť V.

01/2013 – 03/2014 Státní fond životního prostředí ČR, pověřena dočasným zastupováním funkce vedoucího odboru projektů a příjmu žádostí

 

Jakub Hrbek

ředitel odboru řízení Národních programů
(do funkce jmenován s účinností od 1. 11. 2014)

Vzdělání

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta Elektrotechnická, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti

11/2014 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru Řízení národních programů

04/2014 – 10/2014 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení metodiky
a strategie

11/2012 – 03/2014 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení metodiky
a přípravy

07/2012 – 10/2012 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení technické podpory

02/2010 – 06/2012 Státní fond životního prostředí ČR, specialista OZE

 

Michal Slezák

ředitel odboru realizace národních programů
(do funkce jmenován s účinností od 1. 4. 2015)

Vzdělání

Česká zemědělská univerzita, krajinné inženýrství, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti

04/2015 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru realizace národních programů

07/2011 – 03/2015 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Český kras

2008 – 2011 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí odboru ochrany přírody
a odpadů

2006 – 2008 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení ochrany přírody
a krajiny

 

Jana Filipová

ředitelka odboru financování projektů I.
(do funkce jmenována s účinností od 1. 6. 2015)

Vzdělání

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti

06/2015 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitelka odboru financování projektů I.

02/2010 – 05/2015 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení I. odboru financování projektů I.

04/2008 – 01/2010 Státní fond životního prostředí ČR, finanční manažerka odboru financování projektů I.

 

Miloš Rybička

ředitel odboru financování projektů II.
(do funkce jmenován s účinností od 1. 6. 2016)

Vzdělání

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta Sociálních věd a Právnická fakulta, Program EUROPEUM

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta řízení, obor Ekonomické informace
a kontrola

Pracovní zkušenosti

06/2016 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru financování projektů II

2003 – 06/2016 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí odboru financování projektů

1997 – 2003 Státní fond životního prostředí ČR, ekonomický náměstek

05/1994 – 1997 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí útvaru finančních operací a analýz

02/1994 – 04/1997 Státní fond životního prostředí ČR, metodik

1992 – 1994 Ekonomické poradenství

1992 – 1993 Komerční banka, úvěrový pracovník

1983 – 1992 Inženýrské a průmyslové stavby Praha, metodik – ekonom

 

Michal Zíka

ředitel odboru rozpočtu
(do funkce jmenován s účinností od 15. 5. 2015)

Vzdělání

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti

05/2015 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel odboru rozpočtu

02/2014 – 05/2015 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení financování projektů

05/2010 – 02/2014 Státní fond životního prostředí ČR, finanční manažer

 

Božena Hradilová

ředitelka odboru Technické asistence/Nákladů státu na administraci (TA/NSA)
(do funkce jmenována s účinností od 29. 6. 2015)

Vzdělání

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, doktorský studijní program

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti

06/2015 – dosud Státní fond životního prostřední ČR, ředitelka odboru Technické asistence/Nákladů státu na administraci (TA/NSA)

01/2011 – 06/2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR), odbor implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), vedoucí oddělení administrace PO3 a PO4

07/2010 – 12/2010 MŠMT ČR, odbor řízení OP VaVpI, projektová manažerka

 

Jana Machová

ředitelka odboru řízení lidských zdrojů
(do funkce jmenována s účinností od 5. 3. 2014)

Vzdělání

Technická univerzita v Liberci, Textilní fakulta, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti

03/2014 – dosud Státní fond životního prostřední ČR, ředitelka odboru řízení lidských zdrojů

10/2007 – 06/2009 Státní fond životního prostřední ČR, personalistka, manažer jakosti

 

Jan Matějka

ředitel odboru ochrany přírody
(do funkce jmenován s účinností od 1. 3. 2017)

Vzdělání

Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesnická fakulta, obor Krajinné inženýrství – aplikovaná ekologie

Pracovní zkušenosti

03/2017 – dosud Státní fond životního prostřední ČR, ředitel odboru ochrany přírody

09/2011 – 02/2017  Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení

01/2010 – 08/2011  Státní fond životního prostředí ČR, projektový manažer

09/2007 – 12/2009  Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení

01/2005 – 08/2007  Státní fond životního prostředí ČR, projektový manažer

05/2003 – 12/2004  Úřad městské části Praha 11, referent

 

Karla Ferinová

ředitelka odboru finančních příjmů
(do funkce jmenována s účinností od 1. 6. 2019)

Vzdělání

České vysoké učení technické, Fakulta stavební, obor Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě

Pracovní zkušenosti

06/2019 – dosud Státní fond životního prostřední ČR, ředitelka odboru finančních příjmů

09/2018 – 05/2019 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení poplatkové agendy

03/2015 – 08/2018 Státní fond životního prostředí ČR, projektová manažerka

10/2012 – 02/2015 Státní fond životního prostředí ČR, metodička

02/2010 – 09/2012 Státní fond životního prostředí ČR, specialista OZE

05/2006 – 07/2009 PMD s.r.o, projektová manažerka

10/2003 – 04/2006 Apatyka servis s.r.o., systémový poradce

07/1995 – 09/2003 ČSAD Jihotrans a.s., správce počítačové sítě

07/1993 – 06/1995 IGY s.r.o., developer