Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Vedení SFŽP ČR

Vedení SFŽP ČR

Ředitel Fondu

Ing. Petr Valdman

ředitel Státního fondu životního prostředí ČR
(do funkce jmenován s účinností od 1. 3. 2014)

ČVUT Praha, Fakulta stavební, magisterský studijní program

03/2014 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel
08/2013 – 02/2014 Technologická agentura ČR; projektový a koordinační manažer pro fondy EU
01/2011 – 07/2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; ředitel odboru implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
05/2003 – 08/2010 Státní fond životního prostředí ČR; od 04/2006 náměstek ředitele pro úsek řízení projektů

 

Ředitelé sekcí

Mgr. Martin Kubica

ředitel Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí
(do funkce ředitele Sekce jmenován s účinností od 4. 1. 2013)

Karlova univerzita v Praze, Právnická fakulta, magisterský studijní program

01/2021 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Sekce realizace projektů ochrany životního prostředí
01/2013 – 12/2020 Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Sekce řízení Operačního programu Životní prostředí
10/2009 – 12/2012 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí Odboru příjmu žádostí, krajských pracovišť, Zelené úsporám a VSK
08/2007 – 10/2009 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí Odboru příjmu žádostí, spisové služby a krajských pracovišť
04/2006 – 07/2007 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí Odboru příjmu žádostí a spisové služby
04/2005 – 03/2006 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí Oddělení podatelny a spisové služby
11/2004 – 03/2005 Státní fond životního prostředí ČR, referent
10/1998 – 10/2004 během studia působil jako asistent v Poslanecké sněmovně České republiky

 

Ing. Pavel Jakobe

ředitel Sekce ekonomické
(do funkce ředitele Sekce jmenován s účinností od 14. 4. 2014)

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, magisterský studijní program

04/2014 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Sekce ekonomické
11/2012 – 04/2014 Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Odboru přípravy programu Nová zelená úsporám
06/2010 – 10/2012 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí Odboru Národních programů
09/2008 – 05/2010 Státní fond životního prostředí ČR, projektový manažer v Odboru ochrany ovzduší a OZE
09/2007 – 08/2008 Modrá Pyramida, stavební spořitelna, bankovní poradce
12/2003 – 06/2005 Ministerstvo dopravy, Odbor fondů EU
09/2001 – 09/2002 Ministerstvo životního prostředí, Odbor ekonomiky životního prostředí

 

Mgr. Martina Zavadilová

ředitelka Sekce organizačně-právní
(do funkce ředitelky Sekce jmenována s účinností od 1. 5. 2014)

Západočeská univerzita v Plzni, Ekonomická fakulta, bakalářský studijní program
Metropolitní univerzita Praha, magisterský studijní program

05/2014 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitelka Sekce organizačně-právní
06/2011 – 03/2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Odbor řízení OPVK, Odbor kontrol na místě OPVK
01/2008 – 05/2011 Ministerstvo pro místní rozvoj; Odbor řízení operačních programů (SROP, JPD2, IOP), Odbor interního auditu a PAS (IOP)
09/2001 – 12/2007 Finanční ředitelství v Ústí nad Labem; Finanční úřad v Mostě, Oddělení kontroly dotací

 

Ing. Jakub Hrbek

ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu
(do funkce ředitele Sekce jmenován s účinností od 1. 1. 2020)

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta Elektrotechnická, magisterský studijní program

01/2021 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu
01/2020 – 12/2020 Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Sekce řízení národních programů
11/2014 – 12/2019 Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Odboru Řízení národních programů
04/2014 – 10/2014 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí Oddělení metodiky a strategie
11/2012 – 03/2014 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí Oddělení metodiky a přípravy
07/2012 – 10/2012 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí Oddělení technické podpory
02/2010 – 06/2012 Státní fond životního prostředí ČR, specialista OZE

 

Zdroj SFŽP ČR

Ing. Ivo Marcin

ředitel Sekce strategie Fondu a mezinárodní spolupráce

(do funkce ředitele Sekce jmenován s účinností od 15. 5. 2024)

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, lesní inženýrství
Wageningen University (Nizozemí), Environmental Economics, Development Studies
Česká zemědělská univerzita v Praze, MBA program
Univerzita obrany v Brně, doktorské studium

01/2021 dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Odboru strategie Fondu a mezinárodní spolupráce
01/2020 – 12/2020 Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Odboru mezinárodních programů a fondů
01/2018 – 12/2019 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí Samostatného oddělení pro řízení Norských fondů
11/2012 – 01/2018 Město Rožnov pod Radhoštěm, vedoucí Odboru rozvoje
06/2011 – 09/2012 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, ZÚ Kábul / PRT Lógar, Afghánistán, atašé ekonomický poradce
10/2009 – 04/2015 analytik, mezinárodní záležitosti
10/2008 – 10/2009 VW Wachal, a.s., zástupce generálního ředitele
08/2006 – 10/2008 Úřad vlády ČR, Útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti / Útvar místopředsedy vlády pro ekonomiku, zástupce ředitele Odboru koncepcí a analýz
12/2004 – 08/2006 Státní fond životního prostředí ČR, úsek zahraničních vztahů
07/2004 – 12/2004 Automobile Group BV (European Auto Sales BV), mezinárodní průzkum a analýza trhu

 

Ředitelé odborů SFŽP ČR

ředitel Odboru metodického
(do funkce jmenován s účinností od 1. 7. 2016)

Vzdělání
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta Lesnická a environmentální, magisterský studijní program Wacheningen University, Environmental Sciences, studijní stáž

Pracovní zkušenosti
06/2016 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Odboru metodického
06/2011 – 06/2016 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí Odboru metodického
11/2010 – 05/2011 Ministerstvo životního prostředí, vedoucí Oddělení technické asistence OPŽP
04/2008 – 10/2010 Ministerstvo zemědělství, odborný referent Oddělení protipovodňové ochrany
01/2004 – 03/2008 Ministerstvo životního prostředí, vedoucí odborný referent specialista Odboru fondů EU

ředitel Odboru řízení lidských zdrojů
(do funkce jmenován s účinností od 1. 9. 2020)

Vzdělání
Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti
09/2020 – dosud Státní fond životního prostřední ČR, ředitel Odboru řízení lidských zdrojů
08/2019 – 08/2020 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí Oddělení personalistiky a státní služby
01/2019 – 07/2019 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Oddělení právní podpory státní služby, vrchní ministerský rada
05/2018 – 12/2018 Ministerstvo vnitra ČR, Oddělení vládní a parlamentní agendy, vrchní ministerský rada
05/2016 – 04/2018 Ministerstvo vnitra ČR, Oddělení pobytového správního řízení, pověřen dočasným zastupováním vedoucího oddělení
06/2015 – 04/2016 Ministerstvo vnitra ČR, Oddělení pobytového správního řízení, referent

ředitel Odboru řízení a podpory programů
(do funkce jmenován s účinností od 15. 3. 2020)

Vzdělání
České vysoké učení technické, Fakulta strojní, obor Technika prostředí

Pracovní zkušenosti
01/2021 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Odboru řízení a podpory programů
03/2020 – 12/2020 Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Odboru řízení Národních programů
2015 – 03/2020 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení, Odbor krajských pracovišť Čechy
2013 – 2015 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení, Odbor kontrol
2011 – 2013 Státní fond životního prostředí ČR, specialista OZE, Odbor kontrol
1994 – 2011 soukromá sféra, jednatel, obchodní manažer

ředitelka Odboru finančních příjmů Fondu
(do funkce jmenována s účinností od 1. 6. 2019)

Vzdělání
České vysoké učení technické, Fakulta stavební, obor Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě

Pracovní zkušenosti
06/2019 – dosud Státní fond životního prostřední ČR, ředitelka Odboru finančních příjmů
09/2018 – 05/2019 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí Oddělení poplatkové agendy
03/2015 – 08/2018 Státní fond životního prostředí ČR, projektová manažerka
10/2012 – 02/2015 Státní fond životního prostředí ČR, metodička
02/2010 – 09/2012 Státní fond životního prostředí ČR, specialista OZE
05/2006 – 07/2009 PMD s.r.o, projektová manažerka
10/2003 – 04/2006 Apatyka servis s.r.o., systémový poradce
07/1995 – 09/2003 ČSAD Jihotrans a.s., správce počítačové sítě
07/1993 – 06/1995 IGY s.r.o., developer

ředitelka Odboru právního
(do funkce jmenována s účinností od 1. 4. 2014)

Vzdělání
Západočeská univerzita v Plzni, fakulta právnická, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti
04/2014 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitelka Odboru právního
07/2008 – 03/2014 Ministerstvo financí ČR, Platební a certifikační orgán, právník

ředitelka Odboru Technické asistence/Nákladů státu na administraci (TA/NSA)
(do funkce jmenována s účinností od 29. 6. 2015)

Vzdělání
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, magisterský a doktorský studijní program

Pracovní zkušenosti
06/2015 – dosud Státní fond životního prostřední ČR, ředitelka odboru Technické asistence/Nákladů státu na administraci (TA/NSA)
01/2011 – 06/2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Odbor implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), vedoucí oddělení administrace PO3 a PO4
07/2010 – 12/2010 MŠMT ČR, Odbor řízení OP VaVpI, projektová manažerka

ředitel Odboru ochrany přírody
(do funkce jmenován s účinností od 1. 3. 2017)

Vzdělání
Česká zemědělská univerzita v Praze, Lesnická fakulta, obor Krajinné inženýrství – aplikovaná ekologie

Pracovní zkušenosti
03/2017 – dosud Státní fond životního prostřední ČR, ředitel Odboru ochrany přírody
09/2011 – 02/2017 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení
01/2010 – 08/2011 Státní fond životního prostředí ČR, projektový manažer
09/2007 – 12/2009 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí oddělení
01/2005 – 08/2007 Státní fond životního prostředí ČR, projektový manažer
05/2003 – 12/2004 Úřad městské části Praha 11, referent

ředitel Odboru krajských pracovišť
(do funkce jmenován s účinností od 1. 1. 2021)

Vzdělání
České vysoké učení technické, fakulta stavební, obor Vodní stavby a vodní hospodářství

Pracovní zkušenosti
01/2021 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Odboru krajských pracovišť
03/2015 – 12/2020 Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Odboru krajských pracovišť Čechy
12/2012 – 03/2015 Státní fond životního prostředí ČR, Odbor krajských pracovišť Čechy
05/2009 – 11/2012 Soukromá sféra, jednatel, konzultant v oblasti stavebnictví
05/2006 – 11/2008 TCHAS, spol. s r.o., projektový manažer, ředitel pobočky Praha
04/2004 – 03/2006 SKANSKA CZ, a.s., projektový manažer
02/1996 – 03/2004 Rathberger Group s.r.o., stavbyvedoucí, následně ředitel plánování a výstavby
04/1991 – 01/1995 Pozemní stavby, stavbyvedoucí
08/1986 – 01/1991 Ministerstvo obchodu ČSR, referent Odboru investic
09/1983 – 07/1986 Pozemní stavitelství n.p., referent technického rozvoje

ředitel Odboru koordinace financování dekarbonizace
(do funkce jmenován s účinností od 1. 5. 2024)

Vzdělání

Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta, magisterské a doktorské studium

Pracovní zkušenosti

05/2024 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Odboru koordinace financování dekarbonizace
03/2020 – 04/2024 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí Oddělení pro Modernizační a Inovační fond
05/2014 – 02/2020 Státní fond životního prostředí ČR, projektový manažer
10/2001 – 04/2014 Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., výzkumný pracovník

ředitel Odboru provozování vodohospodářské infrastruktury
(do funkce jmenován s účinností od 1. 4. 2014)

Vzdělání
Universita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti
04/2014 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Odboru provozování vodohospodářské infrastruktury
06/2013 – 03/2014 eNovation s.r.o., manažer pro Operační program Životní prostředí
11/2007 – 05/2014 Státní fond životního prostředí ČR, Oddělení velkých projektů, projektový manažer

ředitel Odboru realizace velkých projektů
(do funkce jmenován s účinností od 1. 7. 2015)

Vzdělání
České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní

Pracovní zkušenosti
01/2021 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Odboru realizace velkých projektů
07/2015 – 12/2020 Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie
06/2008 – 06/2015 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí Odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie
04/2009 – 05/2010 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí Oddělení II odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie
11/2007 – 03/2009 Státní fond životního prostředí ČR, projektový manažer Odboru ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energie
04/2004 – 10/2007 Ministerstvo životního prostředí, referent Odboru ochrany vod, tajemník zmocněnce pro hraniční vody s Polskou republikou

ředitel Odboru odpadového hospodářství
(do funkce jmenován s účinností od 1. 3. 2015)

Vzdělání
České vysoké učení technické, Fakulta Stavební, Inženýrství životního prostředí

Pracovní zkušenosti
03/2015 – dosud Státní fond životního prostřední ČR, ředitel Odboru odpadového hospodářství
04/2014 – 02/2015 Státní fond životního prostřední ČR, vedoucí Oddělení, Samostatné oddělení náročných projektů
12/2012 – 03/2014 Státní fond životního prostřední ČR, vedoucí Oddělení, Odbor investičně náročných projektů OPŽP, Oddělení koordinace individuálních projektů
06/2009 – 11/2012 Státní fond životního prostřední ČR, projektový manažer, Odbor ochrany vod

ředitel Odboru veřejnosprávních kontrol
(do funkce jmenován s účinností od 1. 5. 2014)

Vzdělání
Vysoká škola ekonomická v Praze, Podnikohospodářská fakulta, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti
05/2014 – dosud Státní fond životního prostřední ČR, ředitel Odboru veřejnosprávních kontrol
02/2013 – 04/2014 Ministerstvo financí ČR, odbor Auditní orgán, vedoucí Metodického oddělení
01/2008 – 01/2013 Ministerstvo financí ČR, odbor Auditní orgán, vedoucí Oddělení auditů sektorových OP a přeshraniční spolupráce
06/2002 – 12/2007 Ministerstvo financí ČR, odbor Centrální harmonizační jednotka, kontrolor dotačních prostředků ze zahraničí

ředitel Odboru financování projektů
(do funkce jmenován s účinností od 1. 1. 2021)

Vzdělání
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta Sociálních věd a Právnická fakulta, Program EUROPEUM
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta řízení, obor Ekonomické informace
a kontrola

Pracovní zkušenosti
01/2021 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Odboru financování projektů
06/2016 – 12/2020 Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Odboru financování projektů II.
2003 – 06/2016 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí Odboru financování projektů
1997 – 2003 Státní fond životního prostředí ČR, ekonomický náměstek
05/1994 – 1997 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí útvaru finančních operací a analýz
02/1994 – 04/1997 Státní fond životního prostředí ČR, metodik
1992 – 1994 Ekonomické poradenství
1992 – 1993 Komerční banka, úvěrový pracovník
1983 – 1992 Inženýrské a průmyslové stavby Praha, metodik – ekonom

ředitel Odboru realizace Národních programů
(do funkce jmenován s účinností od 1. 4. 2015)

Vzdělání
Česká zemědělská univerzita, krajinné inženýrství, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti
04/2015 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Odboru realizace Národních programů
07/2011 – 03/2015 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Český kras
2008 – 2011 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí Odboru ochrany přírody a odpadů
2006 – 2008 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí Oddělení ochrany přírody a krajiny

ředitel Odboru IT
(do funkce jmenován s účinností od 5. 3. 2014)

Vzdělání
Úplné střední všeobecné vzdělání – Gymnázium

Pracovní zkušenosti
03/2014 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Odboru IT
03/2008 – 01/2014 Globus ČR, k.s., Project manager

ředitelka Odboru ochrany vod
(do funkce jmenována s účinností od 5. 3. 2014)

Vzdělání
Vysoká škola zemědělská v Praze, obor zemědělské meliorace

Pracovní zkušenosti
03/2014 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitelka Odboru ochrany vod
02/2013 – 02/2014 Ministerstvo financí ČR, auditní orgán, auditor
04/2006 – 02/2012 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí Odboru ochrany vod
09/2002 – 03/2006 Státní fond životního prostředí ČR, projektový manažer
10/1993 – 08/2002 Okresní úřad Praha východ, referent

ředitel Odboru rozpočtu
(do funkce jmenován s účinností od 15. 5. 2015)

Vzdělání
Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, magisterský studijní program

Pracovní zkušenosti
05/2015 – dosud Státní fond životního prostředí ČR, ředitel Odboru rozpočtu
02/2014 – 05/2015 Státní fond životního prostředí ČR, vedoucí Oddělení financování projektů
05/2010 – 02/2014 Státní fond životního prostředí ČR, finanční manažer