Kotlíkové dotace jsou zpět

Kotlíkové dotace jsou zpět

Kotlíkové dotace jsou zpět!

Kotlíkové dotace budou pokračovat do zákazu provozu starých kotlů v roce 2022, nově zacílí hlavně na domácnosti s nižšími příjmy.

Kotlíkové dotace budou pokračovat do zákazu provozu starých kotlů v roce 2022, nově zacílí hlavně na domácnosti s nižšími příjmy.

Další etapa Nové zelené úsporám startuje 12. října

Další etapa Nové zelené úsporám startuje 12. října

Další etapa Nové zelené úsporám startuje 12. října

Minimálně 11 miliard korun půjde v nejbližší době na energeticky úsporné rekonstrukce a stavby obytných domů

Minimálně 11 miliard korun půjde v nejbližší době na energeticky úsporné rekonstrukce a stavby obytných domů

Mimořádné výzvy na pomoc zasaženým obcím

Mimořádné výzvy na pomoc zasaženým obcím

Mimořádné výzvy na pomoc zasaženým obcím

Na obnovu zeleně a infrastruktury a likvidaci dočasných skládek v důsledku živelní pohromy je připraveno 500 milionů korun

Na obnovu zeleně a infrastruktury a likvidaci dočasných skládek v důsledku živelní pohromy je připraveno 500 milionů korun

previous arrow
next arrow
Slider
Státní fond životního prostředí ČR od roku 1992 přispívá na projekty zlepšující životní prostředí v České republice. Prohlédněte si naši aktuální nabídku dotací, přispět na projekt můžeme i vám.
27.09.2021
Oblíbený dotační program na podporu efektivnějšího hospodaření s dešťovou a odpadní vodou se od úterý 12. října přesouvá pod program Nová zelená úsporám. Příjem žádostí na webu www.dotacedestovka.cz...
24.09.2021
Od dubna do června letošního roku mohli zájemci podávat své projektové náměty do výzvy „Trondheim“ zaměřené na realizaci pilotních opatření pro odstranění znečištění povrchových vod mikropolutanty...
23.09.2021
Příjem žádostí o dotace v programu Nová zelená úsporám nekončí. Zájemci o dotaci budou moci podat žádost přes webové stránky zadosti-nzu.sfzp.cz až do půlnoci 11. října 2021. Hned následující...
21.09.2021
Rozšíření programu na bytové domy po celé ČR, sloučení s programem Dešťovka a vysoké bonusy za kombinaci více opatření nebo s kotlíkovými dotacemi, tak by se daly shrnout stěžejní novinky nové...
Chcete zlepšit prostředí ve svých obcích a podpořit lokální turismus v souladu s ochranou přírody? Poskytneme vám informace...