Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Nejefektivnější dotační program v ČR zaměřený na úspory energie v budovách určených pro trvalé bydlení

Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (zateplení), pasivní novostavby, šetrné způsoby vytápění, obnovitelné zdroje energie a adaptační a mitigační opatření v reakci na změnu klimatu.

Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Program přispívá k úspoře energie v konečné spotřebě a stimulaci ekonomiky ČR spolu s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

V letech 2014-2021 přispěl program na energetické úspory více než 74 tisícům příjemců celkem 16 miliardami korun.

Program Nová zelená úsporám podporuje

 • Zateplení rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, podlah, výměny oken a dveří, stínicí technika)
 • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
 • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Solární termické a fotovoltaické systémy
 • Výměnu neekologických zdrojů tepla za tepelná čerpadla či zdroje na biomasu
 • Akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody, využívání odpadní vody
 • Zelené střechy
 • Využívání tepla z odpadní vody, ohřev vody
 • Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)
 • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla

Zdroje financování

V letech 2014-2021 je program financován z výnosů prodeje tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) a EUAA (European Union Aviation Allowance).

Od roku 2021 je zdrojem prostředků unijní Nástroj pro oživení a odolnost (RRF – Recovery and Resilience Facility) prostřednictvím Národního plánu obnovy (19 mld. Kč) a následně Modernizační fond zřízený Evropskou komisí (program HOUSEnerg, 55 mld. Kč).

Výše podpory

Výše podpory může v závislosti na provedených opatřeních dosáhnout až 50 % celkových výdajů.

Míra podpory se dále navyšuje při realizaci více úsporných opatření najednou a dalších zvýhodněních nebo v některých dílčích podprogramech (např. Nová zelená úsporám Light).

Podprogramy

S ohledem na energetickou krizi připravilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vedle standardní dotační nabídky další speciální podprogramy.

Program byl otevřen v lednu 2023 pro vlastníky rodinných domů a trvale obývaných rekreačních objektů z řad seniorů a domácností s nižšími příjmy. Podporuje snadno realizovatelná a časově nenáročná zateplení menšího rozsahu a instalaci solárního systému na ohřev vody s cílem zajistit rychlou úsporu energií lidem nejvíce ohroženým energetickou chudobou.

 • Peníze se vyplácí předem
 • Podpora až 100 % přímých realizačních výdajů
 • Jednoduché vyřízení žádosti
 • Asistence odborníků z poradenské sítě MAS a EKIS

Program byl spuštěn 26. září 2023 pro ekonomicky aktivní vlastníky rodinných domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení s cílem upřednostnit renovace starších domů před zabíráním úrodné půdy pro novou výstavbu.

 • Peníze se vyplácí předem
 • Podpora optimálního zateplení, které je možné doplnit o další úsporná opatření (výměny zdrojů, instalace OZE, adaptační a mitigační opatření) – podpora může přesáhnout 1 milion korun.
 • Podpora rodin s dětmi – rodinný bonus 50 tisíc korun za každé nezaopatřené dítě
 • Možnost získat výhodný úvěr od stavebních spořitelen a bank

Program byl spuštěn 19. září 2023 pro Společenství vlastníků bytových jednotek a bytová družstva na renovace bytových domů.

 • Peníze se vyplácí předem
 • Podpora až 50 % přímých realizačních výdajů
 • Zvýhodnění pro domácnosti s nižšími příjmy a sociální byty až 150 000 Kč / byt

Program byl spuštěn 19. září 2023 pro obce, kraje, příspěvkové organizace, školy, nadace a další subjekty veřejného sektoru na renovace bytových domů s cílem snížit výdaje na energie i domácnostem v nájemním bydlení.

 • podpora až 70 % přímých realizačních výdajů
 • Zvýhodnění pro domácnosti s nižšími příjmy a sociální byty až 150 000 Kč / byt

 

 

Jak požádat o dotaci

Žádosti podávejte online přes Agendový informační systém SFŽP ČR dostupný na webu programu.

Více informací

Na webových stránkách programu novazelenausporam.cz

 

Button Přejít na web

 

Logo banner EU NPO