Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) patří k nejefektivnějším programům v České republice zaměřeným na úspory energie v budovách pro bydlení.

Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu či nákup domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné způsoby vytápění a instalaci obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Přispívá k úspoře energie v konečné spotřebě a stimulaci ekonomiky ČR spolu s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

Podporuje

  • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
  • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
  • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
  • Solární termické a fotovoltaické systémy
  • Zelené střechy, venkovní stínicí techniku
  • Využívání tepla z odpadní vody
  • Rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)
  • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu
  • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových domů…

Na příspěvek dosáhnete i v případě, pokud plánujete jen menší energetické úpravy domu (například výměnu oken či dveří, či částečné zateplení). V závislosti na energetické úspoře můžete uspořit až 50 % z celkových způsobilých výdajů. Inspirujte se na konkrétních projektech podpořených dotací z NZÚ.

Program Nová zelená úsporám je financován z výnosů prodeje tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) a EUAA (European Union Aviation Allowance).

Jak požádat o dotaci

Žádosti podávejte pomocí online formuláře na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz. Podat je můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení projektu průběžně až do 31. prosince 2021, nebo do vyčerpání alokace.

V současnosti získáte příspěvek na:

Pro bližší informace přejděte na www.novazelenausporam.cz.