Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Půjčky od SFŽP ČR > Výzva 1/2016 PU

Výzva 1/2016 PU

Půjčka na projekty s dotací z Operačního programu Životní prostředí v oblasti odpadového hospodářství.

O zvýhodněnou půjčku se můžete ucházet, pokud žádáte dotaci v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) na aktivity:

  • 3.2.1 – Výstavba a modernizace zařízení na sběr, třídění úpravu odpadů,
  • 3.2.2 – Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,

a to bez ohledu na číslo vyhlášené výzvy OPŽP. Díky kombinaci dotace a výhodné půjčky můžete pokrýt až 100 % celkových způsobilých výdajů na svůj projekt.

Kdy můžete žádat o půjčku SFŽP ČR

1. září 2016 – 31. prosince 2018 (nebo do vyčerpání alokace).

Žádost o půjčku lze podávat průběžně, nejpozději však před schválením podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP.

Pro koho je určena

Půjčku využijí města, obce, kraje, svazky měst a obcí a další subjekty, které žádají o dotaci v OPŽP na podporované aktivity 3.2.1 a 3.2.2. Výjimku tvoří státní příspěvkové organizace, organizační složky státu a další organizace, kterým toto neumožňuje příslušná legislativa.

Alokace

60 milionů Kč

Jaké jsou výhody půjčky 1/2016 PU

  • Výše úroku je po dobu realizace 0 %.
  • Nízká a fixovaná úroková sazba po skončení realizace ve výši 0,45 % ročně, pro podnikatele a ostatní subjekty 0,97 až 1,86 % ročně v závislosti na délce splácení.
  • Předčasné splacení půjčky nebo odložení splátek není svázáno s žádnými dalšími poplatky či sankcemi.
  • Úroková sazba odpovídá roční procentní sazbě nákladů (RPSN).
  • Maximální doba splatnosti je 10 let.
  • Jedno kontaktní místo – žádost se vyřizuje společně se žádostí o dotaci z OPŽP.
  • Zajištění půjčky ve prospěch Fondu lze kombinovat také s dohodou o budoucím vkladu zástavního práva po dokončení realizace podporovaného projektu.

Půjčka však nesmí přesáhnout 100 % celkových způsobilých výdajů a zároveň musí být dodržena pravidla pro veřejnou podporu.

Na co půjčku využijete

Řekněte si o SFŽP půjčku, pokud plánujete žádat o dotaci na modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů nebo materiálové využití odpadů a nemáte dostatek vlastních finančních prostředků na pokrytí celkových výdajů na projekt nebo chcete vlastní peníze využít jiným způsobem.

Jak požádat o podporu

Žádosti o půjčku i dotaci podávejte elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře IFN Bene-Fill, který je přístupný i přes webové stránky www.opzp.cz. Na nich najdete také kalkulačku, na které spočítáte výši celkové veřejné podpory (kombinaci půjčky a dotace). Postup podání žádosti je obdobný jako u standardních dotací z OPŽP. Žádosti vyřizujeme průběžně, v pořadí, jakém byly na Fond doručeny.

Další podmínky

Spolu s žádostí je třeba doložit finanční historii za dvě uzavřená roční účetní období. Půjčka je podmíněna schválením dotace z OPŽP a kladným vyhodnocením úvěrové způsobilosti žadatele a projektu.

Závazné dokumenty k výzvě č. 1/2016 PU

Obecné dokumenty